Vereniging-ANBI

 

Culturele ANBI

De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (VHLHB) heeft de status 'culturele ANBI' toegekend gekregen. De letters ANBI staan voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
De VHLHB vermeldt giften aan de vereniging apart in de administratie. Deze giften mogen alleen worden besteed aan het algemeen nuttige doel van VHLHB.

Transparantie
De VHLHB wil als ANBI door transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector bevorderen.Onderstaand informatie over onze vereniging.

Algemene gegevens

Doelstelling

Actuele beleidsplan

Bestuur

Beloningsbeleid

Verslag activiteiten

Balans en staat van baten en lasten