Financieel

JAARREKENING, BEGROTING EN BALANS

Omschrijving begroting gerealiseerd begroting
Inkomsten 2020 2020 2021
contributie € 8.150,00 € 8.214,40 € 8.200,00
subsidie € 132,00 € 4.288,80 € 500,00
verkoop boeken en kronieken € 250,00 € 3.078,65 € 250,00
rente € 1,00 € 2,13 € 1,00
clubactie rabo € 400,00 € 355,16 € 350,00
inkomsten markten/veiling e.d. € 320,00 € 69,50 € 320,00
verleende diensten € 70,00 € 50,00
sponsoractie € 140,00 € 530,00 € 140,00
makro punten € 170,00 € 84,70 € 170,00
totaal € 9.633,00 € 16.623,34 € 9.981,00
Omschrijving begroting gerealiseerd begroting
Uitgaven 2020 2020 2021
excursie € 99,00
drukkosten kroniek € 3.700,00 € 5.597,38 € 4.000,00
zaalhuur en sprekers € 800,00 € 250,00 € 500,00
bankkosten € 100,00 € 93,56 € 100,00
internetkosten en provider & ICT € 550,00 € 629,83 € 632,00
porto € 50,00 € 68,94 € 60,00
aankoop boeken etc € 100,00 € 55,50 € 100,00
gebruik Historium € 2.000,00
kosten bestuur € 200,00 € 189,63 € 200,00
bestuurskosten representatie € 20,00 € 30,00
kantoorartikelen € 150,00 € 26,21 € 150,00
familiedrukwerk € 160,00 € 233,25 € 160,00
kraamgeld € 25,00 € 25,00
hoav € 20,00 € 30,00
tentoonstelling € 100,00 € 100,00
onderhoud cv € 100,00
energiekosten € 1.800,00 € 1.038,42 € 500,00
huishoudelijke uitgaven € 200,00 € 42,21 € 200,00
onderhoud blusser € 40,00 € 40,00
verbouw- en inrichtingskosten Historium p.m € 461,69 p.m
kosten sponsoring € 100,45
water € 120,00 € 104,49 € 120,00
zaalhuur Internos € 62,00 € 62,00
verzekering € 372,00 € 185,47 € 372,00
overige kosten boeken e.d € 4.183,96
opslag extern € 600,00 € 600,00 € 600,00
totaal € 9.249,00 € 13.979,99 € 9.981,00
Saldo € 384,00 € 2.643,35 € 0,00
€ 9.633,00 € 16.623,34 € 9.981,00
BANKBOEK 2020 Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2020 € 21.308,48 € 2.372,62 € 350,55
Bij: € 2,13 € 16.992,69 € 167,00
Af: € 0,00 € 14.251,47 € 267,00
Saldo 01-01-2021 € 21.310,61 € 5.113,84 € 250,55
(In kas reeel 212,40
BALANS Saldo 01-01-2020 Saldo 01-01-2021
rabo spaarrekening € 21.308,48 € 21.310,61
rabo lopende rekening € 2.372,62 € 5.113,84
kas € 350,55 € 250,55
totaal € 24.031,65 € 26.675,00
 RESULTAAT € 2.643,35