Financieel

JAARREKENING EN BALANS

INKOMSTEN Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
contributie € 6.500,00 € 6.561,00 € 6.700,00
subsidie € 132,00 € 132,00 € 132,00
verkoop boeken en kronieken € 250,00 € 164,00 € 250,00
rente € 50,00 € 8,00 € 3,00
clubactie rabo € 275,00 € 261,00 € 250,00
bruto inkomsten markten e.d. € 575,00 € 1.144,00 € 575,00
entree lezingen € 30,00 € 15,00 € 15,00
excursie € 65,00
diversen € 188,00 € 186,00
restitutie curcus € 764,00
verkoop stoelen € 400,00
sponsoring tentoonstelling € 1.075,00
totaal € 8.000 € 10.775 € 7.925
UITGAVEN  begroting  2018  werkelijk  2018  begroting 2019
NTI cursus € 700
drukkosten kroniek € 3.000 € 3.623 € 3.200
zaalhuur en sprekers € 800 € 631 € 750
bankkosten € 100 € 85 € 85
internetkosten en provider € 300 € 187 € 528
porto € 150 € 30 € 50
aankoop boeken etc. € 55 € 35 € 100
aankoop schilderij € 85 € 81
bestuurskosten representatie € 250 € 53 € 150
kantoorartikelen € 600 € 395 € 250
keukeninventaris € 100 € 555 € 25
familie drukwerk € 50
kraamgeld € 50 € 25
HOAV € 10 € 10 € 10
onvoorzien € 1.000 € 500
tentoonstellingen € 1.263 € 250
opening € 683
energiekosten en water € 1.035 € 1.280
huishoudelijke uitgaven € 250 € 283 € 550
onderhoud blusser € 36 € 36
inrichtingskosten Historium € 11.135 p.m.
ict-voorzieningen Historium € 3.010
isolatie spouwmuren Historium € 1.890
verzekering € 186
opslag extern € 600
Totaal € 7.500 € 25.020 € 8.575
Saldo € 500 -€ 14.245 -€ 650

BANKBOEK Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2018 € 36.296,00 € 899,00 € 240,00
Bij: € 8,00 € 27.958,00 € 651,00
Af: € 15.000,00 € 27.665,00 € 197,00
Saldo 01-01-2019 € 21.304,00 € 1.192,00 € 694,00
BALANS Saldo 01-01-2018 Saldo 01-01-2019
Spaarrekening € 36.296,00 € 21.304,00
Lopende rekening € 899,00 € 1.192,00
Kas € 240,00 € 694,00
Totaal € 37.435,00 € 23.190,00
RESULTAAT  -€ 14.245,00