Financieel

JAARREKENING, BEGROTING EN BALANS

begroting werkelijk begroting
INKOMSTEN 2019 2019 2020
contributie € 6.700,00 € 7.417,50 € 8.150,00
subsidie € 132,00 € 132,00 € 132,00
verkoop boeken en kronieken € 250,00 € 245,00 € 250,00
rente € 3,00 € 4,00 € 1,00
clubactie rabo € 250,00 € 437,39 € 400,00
inkomsten markten/veiling e.d. € 575,00 € 445,86 € 300,00
entree lezingen € 15,00 € 12,80 € 20,00
excursie
verleende diensten € 207,60 € 70,00
stoelenactie € 670,00 € 140,00
makro punten € 172,75 € 170,00
sponsoring tentoonstelling € 50,00
totaal € 7.925,00 € 9.794,90 € 9.633,00
begroting werkelijk begroting
UITGAVEN 2019 2019 2020
excursie € 163,00
drukkosten kroniek € 3.200,00 € 3.221,47 € 3.700,00
zaalhuur en sprekers € 750,00 € 714,49 € 800,00
bankkosten € 85,00 € 90,76 € 100,00
internetkosten en provider & ICT € 528,00 € 647,38 € 550,00
porto € 50,00 € 59,03 € 50,00
aankoop boeken etc € 100,00 € 109,85 € 100,00
aankoop schildery
kosten bestuur € 193,24 € 200,00
bestuurskosten representatie € 150,00
kantoorartikelen € 250,00 € 102,47 € 150,00
keukeninventaris € 25,00
familie drukwerk € 45,02 € 160,00
kraamgeld € 25,00 € 0,00 € 25,00
hoav € 10,00 € 20,00
onvoorzien € 500,00
tentoonstelling € 250,00 € 100,00
onderhoud cv € 90,75 € 100,00
energiekosten € 1.280,00 € 1.513,11 € 1.800,00
huishoudelijke uitgaven € 550,00 € 104,43 € 200,00
onderhoud blusser € 36,00 € 37,45 € 40,00
inrichtingskosten Historium p.m. € 1.311,12 pm
kosten sponsoring € 145,20
water € 157,60 € 120,00
zaalhuur Internos € 62,00 € 62,00
verzekering € 186,00 € 185,54 € 372,00
opslag extern € 600,00 € 600,00
totaal € 8.575,00 € 8.953,91 € 9.249,00
Saldo -€ 650,00 € 840,99 € 384,00
€ 7.925,00 € 9.794,90 € 9.633,00
BANKBOEK Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2019 € 21.304,00 € 1.192,18 € 694,00
Bij: € 4,00 € 12.330,72 € 1.087,16
Af: € 0,00 € 11.150,30 € 1.430,61
Saldo 01-01-2020 € 21.308,00 € 2.372,62 € 350,55
BALANS Saldo 01-01-2019 Saldo 01-01-2020
Spaarrekening € 21.304,00 € 21.308,48
Lopende rekening € 1.192,00 €2.372,62
Kas € 694,00 € 350,55
Totaal 23.190,00 € 24.031,65
RESULTAAT  € 841,65