Financieel

Jaarrekening 2023, begroting 2024 en balans

begroting gerealiseerd begroting
I N K O M S T E N 2023 2023 2024
Contributie  €    8.400,00  €     8.903,00  €    8.600,00
Subsidie  €       500,00  €         600,00  €       600,00
Verkoop boeken en kronieken  €       600,00  €     2.252,80  €       600,00
Rente  €            3,00  €             3,29  €       110,00
Sponsoracties en giften  €       500,00  €     1.580,71  €       500,00
Energie  €         283,84  €                –
totaal  € 10.003,00  €   13.623,64  € 10.410,00
begroting gerealiseerd begroting
U I T G A V E N 2023 2023 2024
Activiteiten  €       200,00  €         659,68  €       230,00
Bestuur  €       200,00  €         346,65  €       300,00
ICT  €       700,00  €         679,64  €       750,00
Aankoop boeken etc  €       100,00  €                 –  €       100,00
Gebruik Historium  €    2.000,00  €     2.000,00  €    2.000,00
Drukkosten kroniek  €    4.400,00  €     4.163,19  €    4.400,00
Bankkosten  €       133,00  €         351,35  €       300,00
Kantoor- en huishoudkosten  €       350,00  €         388,32  €       400,00
Abonnementen  €       120,00  €           29,40  €         30,00
Inrichting en onderhoud Historium  €       600,00  €         718,08  €    1.000,00
Verzekering  €       500,00  €         599,06  €       300,00
Opslag extern  €       600,00  €         600,00  €       600,00
Subtotaal  €    9.903,00  €   10.535,37  € 10.410,00
saldo  €       100,00  €     3.088,27  €                –
Totaal  € 10.003,00  €   13.623,64  € 10.410,00
BANKBOEK 2023 Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2023 € 11.215,66 € 3.318,58 € 317,20
Bij: € 3,29 € 29.598,04 € 2.145,70
Af: € 31.477,52 € 2.177,95
Saldo 31-12-2023 € 11.215,66 € 1.439,10 € 284,95
BALANS 2023 Saldo 01-01-2023 Saldo 31-12-2023
rabo spaarrekening € 11.215,66 € 16.215,66
rabo lopende rekening € 3.318,58 € 1.439,10
kas € 317,20 € 284,95
totaal € 14.851,44 € 17.939,71
 resultaat positief  € 3.088,27