Financieel

JAARREKENING, BEGROTING EN BALANS

omschrijving begroting gerealiseerd begroting
Inkomsten 2021 2021 2022
contributie € 8.200,00 € 8.477,50 € 8.400,00
subsidie € 500,00 € 500,00 € 500,00
verkoop boeken en kronieken € 250,00 € 430,30 250.00
rente € 1,00 € 1,76 € 1,00
clubactie rabo € 350,00 € 307,46 € 300,00
inkomsten markten/veiling e.d. € 320,00 € 0,00 € 200,00
verleende diensten € 50,00
sponsoractie € 140,00 € 70,00
makro punten € 170,00 € 326,78
Corona vergoeding gemeente € 544,00
Verkoop toilet € 100,00
giften € 154,50
bijdrage gemeente voor toiletten € 8.472,44
retour energie € 43,10
totaal € 9.981,00 € 19.427,84 € 9.401,00
omschrijving begroting gerealiseerd begroting
Uitgaven 2021 2021 2022
drukkosten kroniek € 4.000,00 € 3.697,31 € 4.000,00
zaalhuur en sprekers € 500,00 € 164,70 € 200,00
bankkosten € 100,00 € 94,84 € 100,00
internetkosten en provider & ICT € 632,00 € 562,42 600.00
porto € 60,00 € 7,25 € 60,00
aankoop boeken etc € 100,00 € 20,00 € 50,00
gebruik Historium € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
kosten bestuur € 200,00 € 164,60 € 200,00
bestuurskosten representatie € 30,00 € 92,73 € 50,00
kantoorartikelen € 150,00 € 67,42 € 150,00
familie drukwerk € 160,00 € 51,80 € 100,00
kraamgeld € 25,00 € 25,00
hoav € 30,00 30.00
tentoonstelling € 100,00 € 317,71 € 500,00
energiekosten € 500,00 € 0,00 € 500,00
huishoudelijke uitgaven € 200,00 € 76,66 € 80,00
onderhoud blusser € 40,00 € 121,79 100.00
inrichtingskosten Historium € 26.464,33 p.m.
water € 120,00 € 106,07 € 120,00
zaalhuur Internos € 62,00
verzekering € 372,00 € 277,54 € 372,00
opslag extern € 600,00 € 600,00 € 600,00
totaal € 9.981,00 € 34.887,17 € 9.107,00
Saldo € 0,00 -€ 15.459,33 € 294,00
€ 9.981,00 € 19.427,84 € 9.401,00
BANKBOEK 2021 Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2021 € 21.310,61 € 5.113,84 € 250,55
Bij: € 1,76 € 39.474,94 € 15,00
Af: € 19.100,00 € 35.786,28 € 64,75
Saldo 31-12-2021 € 2.212,37 € 8.802,50 € 200,80
BALANS Saldo 01-01-2021 Salfo 31-12-2021
rabo spaarrekening € 21.310,61 € 2.212,37
rabo lopende rekening € 5.113,84 € 8.802,50
kas € 250,55 € 200,80
totaal € 26.675,00 € 11.215,67
 RESULTAAT begatief -€ 15.459,33