Financieel

Jaarrekening 2022, begroting 2023 en balans

begroting gerealiseerd begroting
I N K O M S T E N 2022 2022 2023
contributie  € 8.400,00  €     8.456,00  €    8.400,00
subsidie  €     500,00  €     3.141,95  €       500,00
verkoop  €     250,00  €     3.493,45  €       600,00
rente  €          1,00  €              3,29  €            3,00
sponsoracties  €     300,00  €         371,18  €       500,00
inkomsten markten/veiling e.d.  €     200,00
diversen  €           74,40
intree lezingen  €           11,00
excursie  €         273,48
verkoop luchtfoto’s  €           50,00
verkoop stoelen  €           75,00
giften  €         468,00
verkoop meubels  €           50,00
totaal  € 9.651,00  €   16.467,75  € 10.003,00
begroting gerealiseerd begroting
U I T G A V E N 2022 2022 2023
drukkosten kroniek  € 4.000,00  €     3.963,25  €    4.400,00
activiteiten  €     200,00  €         150,00  €       200,00
bankkosten  €     100,00  €         108,23  €       133,00
internetkosten en provider & ICT  €     600,00  €         637,38  €       700,00
porto  €       60,00  €           28,50
aankoop boeken etc  €       50,00  €     2.498,00  €       100,00
gebruik Historium  € 2.000,00  €     2.000,00  €    2.000,00
kosten bestuur  €     200,00  €         393,65  €       200,00
bestuurskosten representatie  €       50,00  €         210,23
kantoorkosten  €     150,00  €         164,20  €       350,00
viering jubileum  P.M
familie drukwerk  €     100,00  €           45,81
kraamgeld  €       25,00  €           15,00
abonnementen  €       30,00  €       120,00
onderhoud warmtepompen  €       500,00
tentoonstelling  €     500,00  €     1.151,07
kosten open dag  €           38,76
energie en water  €     500,00  €         173,87  €       100,00
kadaster  €           97,90
onderhoud blusser  €     100,00  €           38,38  €       100,00
inrichtingskosten Historium  p.m.  €         186,57
kosten sponsoring  €           63,53
water  €     120,00  €           91,77
verbouwing Historium  €         276,18
verzekering  €     372,00  €         499,70  €       500,00
overige kosten boeken e.d
opslag extern  €     600,00  €       600,00
huishoudelijke uitgaven  €       80,00
totaal  € 9.837,00  €   12.831,98  € 10.003,00
Saldo  €   -186,00  €     3.635,77  €                 –
 € 9.651,00  €   16.467,75  € 10.003,00
BANKBOEK 2022 Spaarrekening Lopende rekening Kas
Saldo 01-01-2022 € 2.212,37 € 8.802,50 € 200,80
Bij: € 9.003,29 € 21.439,15 € 704,50
Af: € 26.923,07 € 588,10
Saldo 31-12-2022 € 11.215,66 € 3.318,58 € 317,20
BALANS 2022 Saldo 01-01-2022 Saldo 31-12-2022
rabo spaarrekening € 2.212,37 € 11.215,66
rabo lopende rekening € 8.802,50 € 3.318,58
kas € 200,80 € 317,20
totaal € 11.215,67 € 14.851,44
 resultaat positief € 3.635,77