Vereniging - Algemeen

 
Oprichtingsdatum: 14 oktober 1998

Aantal leden op 1 november 2018: 370

Ereleden:

H. de With, vanaf 2005
W. van Zijderveld, vanaf 2011, ere-voorzitter
S. de Ridder, vanaf 2013

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kennis en de geschiedenis in het algemeen en die van Lexmond en Hei- en Boeicop in het bijzonder.Dit probeert de vereniging te bereiken door:
- Het uitgeven van vier edities van de Lek en Huibert Kroniek per jaar;
- Het organiseren van vier lezingen per jaar;
- Het organiseren van twee excursies per jaar;
- Publiceren van artikelen en boeken over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
- Het houden van exposities;
- Het verzamelen en in stand houden van documenten en objecten van
historische betekenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en omgeving;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lexmond en Hei- en
Boeicop en hun bewoners;
- Het stimuleren van het behoud van monumenten, dorps-eigen karakteristieke
gebouwen, infrastructuur en landschap.

Informatie

Bezoekadres: Kortenhoevenseweg 28, 4128 CR Lexmond

E-mail: info@vhlhb.nl

Bankrekening: NL49 RABO 0336 0325 87

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Dordrecht onder nummer 11044338.

RSIN-nummer 807788077