ANBI

RSS ANBI

  • ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021 27 maart 2021
    De ANBI regelgeving is wederom aangescherpt. Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en […] The post ANBI standaardformulieren vanaf maart 2021 appeared first on ANBI.nl.
VHLHB heeft de ANBI-status
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (VHLHB) heeft de status ‘culturele ANBI’ toegekend gekregen. De letters ANBI staan voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
De VHLHB vermeldt giften aan de vereniging apart in de administratie. Deze giften mogen alleen worden besteed aan het algemeen nuttige doel van VHLHB.

Transparantie
De VHLHB wil als ANBI door transparantie het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector bevorderen. In het menu rechts staat meer informatie over onze vereniging

RSIN-nummer 807788077