Index artikelen (chronologisch)

Gebruik de toetscombinatie Ctrl-f om een trefwoord te zoeken in Internet Explorer of Firefox. Om met de browser Safari een ploeg te zoeken gebruik je de combinatie -f

  Artikel Auteur Nummer Onderwerp Plaats Tijd
  Gemeentewapen Lexmond S. de Ridder 1998-1 Wapen Lexmond 1792
  Wat is de werkgroep L.P. Kleppe 1998-1 Uitleg werkgroep Lexmond 1998
  Vergane glorie Krantenartikel 1998-1 Molen de Kievit Lakerveld 1936
  De geschiedenis van lakerveld 1 P. de Pater 1998-1 Lakerveld Lakerveld vanaf ca. 1300
  Rijmverhaal F.A. de Jong 1998-1 Bewoners Dorpsstraat Lexmond ca. 1900
  Staat van bevolking P. de With 1998-1 Onderscheid Godsdienst Lexmond 1852
  Lexmonders en Vianezen, blussend en vechtend in 1872 W. van Zijderveld 1998-1 Brand Helsdingen Lexmond / Vianen 1872
  Molens van Lexmond L.P. Kleppe 1998-1 Molens Lakerveld ca. 1910
  Gemeentewapens Hei- en Boeicop S. de Ridder 1999-2 Wapens Hei- en Boeicop 1772
  Feest voor een nieuwe burgemeester W. van Zijderveld 1999-2 Burgemeester Pot Lexmond en Hei- en Boeicop 1900
  An de hoek van de Lexmondse toren P. Horden 1999-2 Toren Lexmond ca. 1935
  Aanvuling op Lakerveld geschiedenis tot ca. 1300 Th. van Woerden 1999-2 De Unie van de Vijf Heeren (De Huibert) Everdingen 1284
  De Geschiedenis van Lakerveld P. de Pater 1999-2 Lakerveld Lakerveld 1300 – 1500
  Uit de Krant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 1999-2 Kranten artikelen Lexmond en Hei- en Boeicop 1922
  Naamsaanvulling J.F. Veen 1999-2 Genealogie Veen Lexmond ca. 1850
  Door het oog van de naald Joh. de With 1999-2 Granaten Hei- en Boeicop 1934
  Het spookte in Lexmond P(rikkebeen) 1999-2 Spoken Lexmond 1866
  Het ontstaan  van Hei- en Boeicop Joh. de With 1999-3 Het ontstaan  van Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1000 – 2000
  Lakerveldse problemen P. de Pater 1999-3 Water problemen Lakerveld 1300 – 1725
  De eerste autobussen tussen Vianen en Gorcum W. van Zijderveld 1999-4 Autobusdiensten Vianen – Gorinchem 1921 – 1924
  De Zevenhoeven Joh. de With 1999-4 Polder Hei- en Boeicop 1434 – 1700
  Lakerveld P. de Pater 1999-4 Bewoningsgeschiedenis Lakerveld 1630 – 1730
  Heksen in Lexmond en Omgeving W. van Zijderveld 1999-5 Heksen/toverij Streek 1727-1873
  Het gemaal van polder “De Eendracht” W. van Zijderveld 1999-5 Gemaal De Eendracht Lexmond 1999
  Het gemaal aan de Boezemkade W. van Zijderveld 1999-5 Gemaal aan de Boezemkade Tienhoven 1999
  Lakerveld P. de Pater 1999-5 Molens Lakerveld 1758-1997
  Het Kunstwerk H. de With 2000-1 Dorpsomroeper / sateliet Lexmond 2000
  Een goede buur is beter dan een verre vriend Joh. de With 2000-1 Zwaanskuiken Hei- en Boeicop 1787-1929
  Lokale schimpnamen W. van Zijderveld 2000-1 Schimpnamen Streek ????
  Lakerveld P. de Pater 2000-1 Molens Lakerveld 1758-1997
  Een sprong in het duister Joh. de With 2000-2 Oorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Draadjesvlees onder de kerstboom J. van Rijn 2000-2 Herinneringen Lexmond 1930-1938
  Heicopse perikelen na de reformatie Joh. de With 2000-2 Kerk Hei- en Boeicop 1598-1978
  Lakerveld P. de Pater 2000-2 Ambachtsheer (lijkheid) Lakerveld 790-2000
  Jili Roelofsz Vermeulen Joh. de With 2000-3 Vermeulen Hei- en Boeicop 1650-1700
  Klein Aichie W. van Zijderveld 2000-3 Versluis Lakerveld 236 1830-1945
  Iets over de geschiedenis van Lexmond P. 2000-3 Ontstaans-geschiedenis Lexmond 1200-1800
  Nieuw boek over Heicop Bestuur 2000-3 Geschiedenis Heicop Hei- en Boeicop 1000-1950
  Een ruzie tussen polderbesturen A. Bijl 2000-4 Polderbesturen Hei- en Boeicop 1845-1848
  Klein Aichie W. van Zijderveld 2000-4 Versluis Lakerveld 236 1945-2000
  Tol betalen Joh. de With 2000-4 Tol Heicoppersteeg Lexmond / Hei- en Boeicop 1820-1930
  De Huibert Joh. de With 2001-1 De Huibert Hei- en Boeicop 1284-2001
  Napoleon was bijna in Lexmond W. van Zijderveld 2001-1 Napoleon Lexmond 1811-1814
  Wie Helpt J.P. de Leeuw 2001-1 Marskramers Streek 1600-1945
  Lakerveld P. de Pater 2001-1 Storm 2 juli 1905 Lakerveld 1905
  Wereldbekende nakomelingen van Heicopse emigranten H. den Besten 2001-2 Genealogie Hei- en Boeicop 1667-1994
  Mededelingen Bestuur 2001-2 Onderscheidingen / Kwartierstaten / Ziekenfonds Lexmond en Hei- en Boeicop 2001
  Willem Stravers H. Stravers 2001-2 Stravers Lexmond 1890-1971
  In de Vijfheerenlanden woekert een bar best volk J. van Rijn 2001-2 Diverse Lexmond 1930-1990
  Lakerveld P. de Pater 2001-2 Van Hennip tot Cactus Lakerveld 1787-2001
  Besmettelijke veeziekten Joh. de With 2001-3 Besmettelijke veeziekten Streek 1865-1866
  Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk W. van Zijderveld 2001-3 Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk Lakerveld 1377-1918
  De Bijzondere Vrijwillige Landstorm Joh. de With 2001-4 De Bijzondere Vrijwillige Landstorm Hei- en Boeicop 1918-1940
  Dijkdoorbraak bij Achthoven A. Bijl 2001-4 Dijkdoorbraak Achthoven 1740
  Piet Horden Jzn. W. van Zijderveld 2001-4 Piet Horden Jzn. Streek 1909-1993
  Lakerveld P. de Pater 2001-4 Van Hennip tot Cactus Lakerveld 1787-2001
  Uit de oude doos H. de With 2001-4 Uit de oude doos Lexmond 1878
  In memoriam Joh. De With W. van Zijderveld 2002-1 Joh. De With Hei- en Boeicop 2002
  Herinneringen aan de raderboten op de Lek J. van Rijn 2002-1 Raderboten Lexmond 1900-1950
  Zorgen voor de medemens Joh. de With 2002-1 Armenzorg Hei- en Boeicop 1750-1950
  Terugblik 1951 W. van Zijderveld 2002-1 Lexmond Lexmond 1951
  Lakerveld P. de Pater 2002-1 Inzetten, uitmijnen en erfhuizen Lakerveld 1815-1940
  De vijf nieuwe voormolens bij Sluis A. Bijl 2002-2 Molens Sluis 1739
  Zeesleper Lexmond W. van Zijderveld 2002-2 Zeesleper Lexmond 1918-1967
  De luisterpost “Gorilla” Joh. de With 2002-2 De luisterpost “Gorilla” Hei- en Boeicop 1940-1945
  De gebroeders De Ruiter W. van Zijderveld 2002-2 De gebroeders De Ruiter Lexmond 1900-2002
  Lakerveld 2002-2 Rijke boeren en nog rijkere blommen Lakerveld 1620-2002
  Het rampjaar 1672 E.G. Middag 2002-3 Het rampjaar 1672 Hei- en Boeicop 1672-1680
  Een vuurbakenloodje in Lexmondse bodem W. van Zijderveld 2002-3 Een vuurbakenloodje in Lexmondse bodem Lexmond 2000
  Sollicitatiebrief J. van Mazijk P. de With 2002-3 Sollicitatiebrief J. van Mazijk Lexmond 1886
  Lakerveld P. de Pater 2002-3 Storm , bliksem en brand Lakerveld 1952
  Groeten uit Lexmond Redactie 2002-3 Vakantiegroet uit Lexmond Lexmond 1908-1911
  Vriheyt en is om gheen ghelt te coop Th. van Woerden 2002-4 Koning-Stadhouder Willem III Lexmond 1650-1702
  Jur in Lakerveld P. Horden 2002-4 Jur in Lakerveld Lexmond 1697-1709
  In het zweet uws aanschijns Joh. de With 2002-4 In het zweet uws aanschijns Hei- en Boeicop 1694
  Boerderij en Erf H. de With 2002-4 Boerderij en Erf Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2002
  Lakerveld P. de Pater 2002-4 Drinkwater Lakerveld 1909-2002
  Oost west, thuis minder best de Bruin-ter Denge 2003-1 Het turbelente leven van Govert de Bruijn VOC Ameide Lexmond Suriname 1630-1694
  Dr. J.H. de Bruijnprijs Redactie 2003-1 Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund Nederlands Indië 2004
  Terugblik 1952 W. van Zijderveld 2003-1 Lexmond Lexmond 1952
  Een dure rekening W. van Zijderveld 2003-1 Ontvangstbewijs Lexmond 1850
  Roofoverval in Heicop P. Horden 2003-1 Recht en Slecht Hei- en Boeicop 1724
  Wie  helpt Redactie 2003-1 Foto’s Hei- en Boeicop en Lexmond 2003
  Een soldatenbrief uit 1833 W. van Zijderveld 2003-1 Soldatenbrief Lexmond 1833
  Lakerveld P. de Pater 2003-1 Knallen (jagen) Lakerveld 1687-1814
  De Heicopse stoelenmatter J.P. de Leeuw 2003-2 Oplichter Hei- en Boeicop 1923
  Dorpsdrama in De Drie Snoeken in 1696 J. Horden 2003-2 Vechten Lexmond 1696
  Collecteren voor huizen W. van Zijderveld 2003-2 Collecteren voor woonverbetering Lexmond 1891-1893
  Lakerveld P. de Pater 2003-2 Knallen (jagen) Lakerveld 1850-2003
  Een snoepreisje Joh. de With 2003-3 Reis naar Den Haag Hei- en Boeicop 1674
  Lexmond in 1669 W. van Zijderveld 2003-3 Bevolking en koeien Lexmond 1669
  Lakerveld P. de Pater 2003-3 Memoires van Gerrit Jan Lakerveld Lakerveld 1900-1972
  Tollen in Helsdingen en Lakerveld W. van Zijderveld 2003-4 Tollen Helsdingen en Lakerveld 1811-1900
  Schuttersgilde H. de With 2004-1 Schuttersgilde Lexmond 1815
  Een goede onderwijzer voor Heicop W. van Zijderveld 2004-1 Sollicitatie onderwijzers Heicop Hei- en Boeicop 1818
  Lexmond 1953 W. van Zijderveld 2004-1 Jaarverslag Lexmond 1953
  Lakerveld P. de Pater 2004-1 Criminaliteit Lakerveld 1778-1950
  Schuttersgilde H. de With 2004-2 Schuttersgilde Lexmond 1815
  Herinneringen aan de L.V.V. H. Stravers 2004-2 Voetbalvereniging Lexmond 1930-1950
  Een ongelijke strijd Joh. de With 2004-2 Neergestort vliegtuig Laag Middelkoop 1940
  Davidsterren in de stoep van de NH-Kerk Cor Stravers 2004-2 Davidsterren NH-Kerk Lexmond 1954-1958
  Ook de sterken sterven W. van Zijderveld 2004-2 Ouderen Lexmond 1895
  Lakerveld ‘Blauwe enveloppen en stembiljetten P. de Pater 2004-2 Belastingen Lakerveld 1853
  Schuttersgilde H. de With 2004-3 Schuttersgilde Lexmond 1815
  De veeziekte van 1865/67 Deel 1 W. van Zijderveld 2004-3 Veeziekte Lexmond 1865-1867
  Geschiedschrijving over Lakerveld P. de Pater 2004-3 Burggraaf’en Lakerveld 1635-2003
  Ordonnatie H. de With 2004-4 Haven en Marktgeld Lexmond 1815
  De veeziekte van 1865/67   Deel 2 W. van Zijderveld 2004-4 Veeziekte Lexmond 1865-1867
  Hei- en Boeicop, brand en brandweer   Deel 1 Joh. de With 2004-4 Brandweer Hei- en Boeicop 1418-1915
  Ordonnatie H. de With 2005-1 Instructie voor de gemeente ontvanger Lexmond 1815
  Hei- en Boeicop, brand en brandweer   Deel 2 Joh. de With 2005-1 Brandweer Hei- en Boeicop 1918-1998
  Lexmond in 1954 W. van Zijderveld 2005-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1954
  Lakerveld, ‘Boer aan flarden, of boer in flarden?’ P. de Pater 2005-1 Boeren Lakerveld 1888-2005
  In Lexmond gebeurde niets ……. W. van Zijderveld 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
  Van de Biesbosch naar Lexmond D. Lievaart / M. van Zessen 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
  Lakerveld in de Tweede Wereldoorlog P. de Pater 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
  Onderduiker L. Lecomte L. Lecomte 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
  De boeren van Lakerveld P. van Toor 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lakerveld 1940-1945
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 1) W. van Zijderveld 2005-3 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Lexmond – Canadese Militairen A.M. de Jong Fzn. 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
  Ordonnatie H. de With 2005-4 Dorpstraat Lexmond 1815
  Ereveld Loenen P. van Toor 2005-4 Martin Jacob Dijkshoorn/Marius de Jong Lexmond/Haarlem 1944
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 2) W. van Zijderveld 2005-4 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Lakerveld ‘De Boerenboomgaard’ P. de Pater 2005-4 Apel- en perenrassen Lakerveld 1799-2005
  Ordonnatie H. de With 2006-1 Ordonnatie betreffende goten Lexmond 1815
  Godsdienst en godsdienstbeleving rond de Reformatie H.L.Ph. Leeuwenberg 2006-1 Reformatie in Lexmond Lexmond 1300-1610
  Wetenswaardigheden R. Visser 2006-1 Memori-voorwerpen Nederland 1700-1900
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 3) W. van Zijderveld 2006-1 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Ordonnatie H. de With 2006-2 Veemarkt Lexmond 1815
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 4) W. van Zijderveld 2006-2 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Wetenswaardigheden R. Visser 2006-2 Een Lexmondse bodemvondst Lexmond ca. 1500
  Lakerveld P. de Pater 2006-2 Veldnamen Lakerveld 1625-2007
  Ordonnatie H. de With 2006-3 Plaatselijke administratie Lexmond 1815
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 5) W. van Zijderveld 2006-3 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Lakerveld P. de Pater 2006-3 Van paard tot tractor Lakerveld 1828-2007
  Polders en Molens van Lexmond en Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2006-4 Polders en Molens Lexmond en Hei- en Boeicop 1850-2007
  Beschrijving van het ontstaan van de bemalingsgeschiedenis in de Vijfheerenlanden C. Spek Azn. 2006-4 Bemaling / molens Vijfheerenlanden 1100-2007
  Johannis van Zijl,, een bekende Lexmondse molenmaker W. van Zijderveld 2006-4 Molenmaker Lexmond 1704-1769
  Korenmolen Lexmond W. van Zijderveld 2006-4 Korenmolens Lexmond 1823-1894
  Ordonnatie H. de With 2006-5 Ondertouw en trouw Lexmond 1815
  Wetenswaardigheden R. Visser 2006-5 Kruiken Lexmond 1600-1950
  Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 6) W. van Zijderveld 2006-5 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
  Lakerveld, De boerenboomgaard P. de Pater 2006-5 Apel- en perenrassen Lakerveld 1799-2007
  Ordonnatie H. de With 2007-1 Broodbakkers en Slijters Lexmond 1815
  Wetenswaardigheden R. Visser 2007-1 Bestek Lexmond 1200-2000
  Het Gemeentewapen van Lexmond, een probleem. Deel 1 W. van Zijderveld 2007-1 Gemeentewapen Lexmond 1200-2000
  Lakerveld, gewoon een verhaal P. de Pater 2007-1 Anekdotes Lexmond 1740-2007
  Ordonnatie H. de With 2007-2 Meelverkopers Lexmond 1815
  Wetenswaardigheden R. Visser 2007-2 Zilvermerken Nederland 1720-2007
  Lexmond in 1955 G. Janssen 2007-2 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1955
  Het Gemeentewapen van Lexmond, een probleem. Deel 2 W. van Zijderveld 2007-2 Gemeentewapen Lexmond 1200-2000
  Lakerveld, de schoenendoos. Deel 1 P. de Pater 2007-2 Neergestort vliegtuig Lakerveld 1940-1945
  Ordonnatie H. de With 2007-3 Richtlijnen Herbergen,drink- en dansgelagen Lexmond 1815
  Lexmond in 1956 G. Janssen 2007-3 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1956
  Bijzondere stenen van het pand De Laak 24 W. van Zijderveld 2007-3 Stenen met inscriptie van het ‘Maagdenhuis’ Lexmond 1927
  De Lexmondse gemeentevlag W. van Zijderveld 2007-3 Gemeentevlag Lexmond 1970
  Verdwenen gewoonte in Hei- en Boeicop (1) W. van Zijderveld 2007-3 |Geboorten Hei- en Boeicop 1920-1950
  Lakerveld, de schoenendoos. Deel 2 P. de Pater 2007-3 Neergestort vliegtuig Lakerveld 1940-1945
  Ordonnatie H. de With 2007-4 Reglement Broodbakkers Lexmond 1815
  Verdwenen gewoonte in Hei- en Boeicop (2) W. van Zijderveld 2007-4 Trouwen Hei- en Boeicop 1920-1950
  Een geheimzinnige kelder doorgang W. van Zijderveld 2007-4 Kelderdoorgang Kortenhoevendeweg 1 Lexmond 1995
  Lexmond in de as gelegd Frans de Jong 2007-4 Brand in Lexmond in 1133 Lexmond 1133
  Ordonnatie H. de With 2008-1 Inentingen Lexmond 1815
  Lexmond in 1957 G. Janssen 2008-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1957
  Verdwenen gewoonte in Hei- en Boeicop (3) W. van Zijderveld 2008-1 Begraven Hei- en Boeicop 1920-1950
  Het Lexmondse Oranjefeest in 1937 C. Vink 2008-1 Oranjefeest 1937 Lexmond 1937
  Het metselteken in de Lexmondse kerk W. van Zijderveld 2008-1 Metseltekens in kerken Diversen 1400-2000
  Wetenswaardigheden R. Visser 2008-1 Tegeltjes Lexmond 1800-2000
  Ordonnantie H. de With 2008-2 Overstromingen Lexmond 1815
  Wetenswaardigheden R. Visser 2008-2 Een greep uit de kast Diversen Diverse
  Het fietsbandenfabriekje in Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2008-2 Bandenfabriekje Hei- en Boeicop Achterkade 1939-1946
  Een dure rekening W. van Zijderveld 2008-2 Belastingekening Lexmond 1850
  Bijna overstroomd in 1945 W. van Zijderveld 2008-2 Hoog water Vijfheerenlanden 1945
  Frans de Jong   bouwer, bankier en publicist W. van Zijderveld 2008-3 Frans de Jong jubileumuitgave Lexmond 1876-1942
  Wetenswaardigheden R. Visser 2008-4 Koningszilver, zilversmeden Lexmond 1800-2009
  Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (4) W. van Zijderveld 2008-4 Nieuwjaarwensen, St. Catharinamelken en Huisslachtingen Hei- en Boeicop 1800-2000
  Een soldatenplunje uit 1835 W. van Zijderveld 2008-4 Soldatenplunje Nederland 1835
  Paardenmarkt Jac. De Jong 2008-4 Paardenmarkt Lexmond 1966
  Willem van Oranje, heer van Lexmond? W. van Zijderveld 2008-4 Willem van Oranje, Brederode’s Vianen / Lexmond 1555-1584
  Zielmissen R.F. van Dijk 2009-1 Altaar St. Catharina Lexmond 1530
  Burenhulp in Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2009-1 Burenhulp Hei- en Boeicop 1850-2000
  Lexmond in 1958 G. Janssen 2009-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1958
  Viaans volksleven in de Franse bezettingstijd P. Horden Jz. 2009-1 Diefstal kleding Vianen 1796-1811
  Lakerveld, de emigrant P. de Pater 2009-1 Emigratie Fam. N.A. Bronkhorst Lexmond/Brazilië 1625-1994
  Wetenswaardigheden R. Visser 2009-2 Klinkende munt n.a.v. gevonden munt Lexmond/wereld 1400-2010
  IJs. Deel 1 P. de Pater 2009-2 De Lexmondse ijsclub Lexmond 1917-1947
  De Rozemarijnsteeg W. van Zijderveld 2009-2 De Rozemarijnsteeg Lexmond 1900-2010
  Rectificatie en reactie P. de Pater 2009-2 Emigratie Brazilië 1950-2010
  Wetenswaardigheden R. Visser 2009-3 Lezen en schrijven Wereld 1400-2000
  Killestein W. van Zijderveld 2009-3 Killestein huidige toestand terrein Lexmond 2009
  Op school in 1849 W. van Zijderveld 2009-3 Schoolreglement Lexmond 1849
  Lakerveld, de schoenendoos deel 3 P. de Pater 2009-3 Neergestort vliegtuig (artikel in Amerikaanse krant) Lakerveld 1940-1945
  Diepvriezen in Lexmond W. van Zijderveld 2009-4 Diepvrieskluis diepvriesgebouwtje Lexmond 1958-2003
  Lakerveld; Conserveren van voedsel P. de Pater 2009-4 Conserveren van voedsel Nederland 1000-2000
  Wetenswaardigheden (Een gewichtig onderwerp) R. Visser 2010-1 Visnet verzwaring Nederland 1400-2010
  Lexmond in 1959 G. Janssen 2010-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1959
  De Kluizenaar van Heicop S. de With 2010-1 Willem Kersbergen Hei- en Boeicop 1901-1978
  Oud en Nieuw bij de Jansens W. van Zijderveld 2010-1 Gedicht gemaakt door Cora, Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1948
  Over smaak valt niet te twisten P. de Pater 2010-1 Het conserveren van etenswaren Nederland 1000-2000
  Wetenswaardigheden (Sporen) R. Visser 2010-2 Bodemfragment Jacobakan Nederland 1300-2010
  Kiesgerechtigde in 1848 W. van Zijderveld 2010-2 Kiesgerechtigde in 1848 Lexmond 1948
  Vacantie zonder haast J. van Rijn 2010-2 Momentopname Lexmond Lexmond 1966
  Dammen in Hei- en Boeicop E. Buijserd 2010-2 Damvereniging Hei- en Boeicop 1960-1975
  Het wapenbord in de oude raadkamer van Lexmond W. van Zijderveld 2010-2 Wapenbord Lexmond 1972-2005
  Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop S.M. Jurgens 2010-3 Hooibergen Lexmond en Hei- en Boeicop 1022-2010
  Wetenswaardigheden, wat gaat de tijd toch snel R.Visser 2010-4 Klokken Nederland 1463 2010
  Uithuilen en opnieuw beginnen C.Chaigneau 2010-4 Gedicht i.v.m millenniumwisseling Lexmond 1900-2000
  Ruzie bij de herbouw Heicopse kerk in 1540 W. van Zijderveld 2010-4 Nieuwbow kerk in 1540 Hei- en Boeicop 1240-1580
  Lakerveld, 31-12-1944/01-01-1945 P. de Pater 2010-4 Neergestot Duits vliegtuig in Lakerveld Lakerveld 1944-1945
  Politie-verordening L. Bassa 2011-1 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  Naamgever J. en W.J. Kersbergen 2011-1 Genealogie fam. Kersbergen, Kersbergseveer etc. Lexmond, Zeist 1334-2011
  Lexmond in 1960 G. Janssen 2011-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1960
  Lakerveld, 31-12-1944/01-01-1945 P. de Pater 2011-1 Neergestot Duits vliegtuig in Lakerveld Lakerveld 1944-1945
  Politie-verordening L. Bassa 2011-2 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  EHBO-hulp bij autobusongeluk in Lakerveld in 1936 W. van Zijderveld 2011-2 Autobusongeluk Lakerveld 1936
  Een buitenechtelijke geboorte in 1621 W. van Zijderveld 2011-2 Voorouders Joop den Uyl (Beligje Floren van Nieuwkerck) Lexmond 1621
  H.S.S.C. ’61 P. de Pater 2011-2 50 jaar Voetbalvereniging HSSC Hei- en Boeicop 1961-2011
  De windmolens en het motergemaal van de polder Achthoven W. van Zijderveld 2011-3 De Boezemmolens en Gemaal Achthoven 1450-1999
  Politie-verordening L. Bassa 2011-4 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  Het Leesgezelschap Lexmond W. van Zijderveld 2011-4 Het Leesgezelschap Lexmond 1850
  300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2011-4 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
  De Jager en de Visser P. de Pater 2011-4 Wedstrijd tussen jagers en vissers Lexmond-Meerkerk 1950
  Politie-verordening L. Bassa 2012-1 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  Lexmond in 1961 G. Janssen 2012-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1961
  300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-1 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
  Misère Lexmondse zalen en uitvoeringen W. van Zijderveld 2012-1 Zang en muziek uitvoeringen Lexmond 1946-1952
  Peter van Lakerveld P. de Pater 2012-1 Wandeling in Lakerveld Lakerveld 1999
  Politie-verordening L. Bassa 2012-2 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  Schout Ento Janse Mecima en assessor Jan Veen P. Veen 2012-2 Geschiedenisvan lokaal bestuur. Nakomelingen Jan Veen Kortenhoeven 1700-1850
  Het Wilhelmus W. van Zijderveld 2012-2 Wilhelmus Nederland 1568-2012
  300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-2 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
  Een dodelijke aanrijding in Lakerveld in 1933 W. van Zijderveld 2012-2 Een dodelijke aanrijding Lakerveld 1933
  Botsing verhuiswagen-personenauto in Lakerveld W. van Zijderveld 2012-2 Botsing verhuiswagen-personenauto Lakerveld 1931
  Politie-verordening L. Bassa 2012-3 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  De erfenis van Aart Klijn (1749-1894) Teun Bikker 2012-3 Erfenis, boerderijen Achthoven Achthoven 1749-1849
  300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-3 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
  Onenigheid over Lexmondse Oranjefeesten W. van Zijderveld 2012-3 Oranjefeesten, vredesfeesten Lexmond 1900-1940
  Lexmondse geschiedschrijvers volgens P. de Pater P. de Pater 2012-3 Geschiedschrijvers Lakerveld , Lexmond 1872-2012
  Politie-verordening L. Bassa 2012-4 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
  Memoires H. den Besten 2012-4 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1950
  300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-4 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
  Wel en wee van de ooievaars op de Lexmondse Kerk in de 20e eeuw W. van Zijderveld 2012-4 Ooievaars Lexmond 1900-2000
  De Huisslachting P. de Pater 2012-4 Huisslachting Lexmond en Hei- en Boeicop 1900-2012
  Memoires (vervolg en slot) H. den Besten 2013-1 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1950
  De ingrijpende gevolgen van de aanleg van Rijksweg A27 W. van Zijderveld 2013-1 Verdwenen boerderijen Lexmond 1950-1980
  Lexmond in 1962 G. Janssen 2013-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1962
  Het Hooibouwen P. de Pater 2013-1 Hooibouw Lakerveld 1900-2000
  Anna Maria van Schurman W. van Zijderveld 2013-2 Anna Maria van Schurman Lexmond 1607-1678
  Verdwenen boerderijen, rectificatie W. van Zijderveld 2013-2 Verdwenen boerderijen, rectificatie Lexmond 1950-1980
  Hooibouw (2) P. de Pater 2013-2 Hooibouw (2) Lakerveld 1900-2000
  VHLHB 15 jaar L.P. Kleppe 2013-3 VHLHB 15 jaar Lexmond en Hei- en Boeicop 1998-2013
  Burgemeester Coert van Ee M. Wittebol 2013-3 Burgemeester Coert van Ee Zederik 2013
  Gevel pand Hei- en Boeicopseweg 21-23 W. van Zijderveld 2013-3 Gevel pand Hei- en Boeicopseweg 21-23 Hei- en Boeicop 1966-2013
  De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 W. van Zijderveld 2013-4 De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 in Lexmond Lexmond 1913
  Jan Holl J. de Kogel 2013-4 Jan Holl Hei- en Boeicop 1831-2013
  Piet on Tour J.J. Kool 2013-4 Piet on Tour Hei- en Boeicop 1968
  Voetballen in Lexmond tot eind 1945 W. van Zijderveld 2014-1 Voetballen in Lexmond tot eind 1945 Lexmond 1879-1945
  Het bizarre huzarensaladedrama van Internos J.J. Kool 2014-1 Het bizarre huzarensaladedrama van Internos Hei- en Boeicop 1943
  Een huis in Lakerveld P. de Pater 2014-1 Een huis in Lakerveld Lakerveld 1906-2014
  De zwervers aan de Zijpkade W. van Zijderveld 2014-2 Zwervers Lexmond 1925-1955
  De verzamelaar P. de Pater 2014-2 Eieren zoeken in Lakerveld eo Lakerveld 1970-2014
  Voetballen in Lexmond tot eind 1945 (2, correctie) W. van Zijderveld 2014-2 Correctie voetbalverhaal Lexmond 1879-1945
  De gebroeders De Ruiter W. van Zijderveld 2014-3 Drie broers uit Lexmond Lexmond 1887-2009
  Een briefje uit het verleden Richard Pijl 2014-3 Vondst briefje bij werk aan dorpsplein Lexmond 1947-2014
  Opnieuw herrezen R.A. Hendriks 2014-3 Foto’s Hei- en Boeicopseweg 65 Hei- en Boeicop 1961-2014
  De familie Lakerveld M.H. Wittebol 2014-4 Geschiedenis van de familie Lakerveld Lexmond 1870-2014
  Schijnwerper op Lakerveld 192 P. de Pater 2014-4 Geschiedenis bewoners Verrips Lakerveld 1904-2014
  De Vijfhuizen W. van Zijderveld 2014-4 Pand Kortenhoevendijk 1 Lexmond 1832-2014
  De parochie Hei- en Boeicop H. Leeuwenberg 2015-1 Ontwikkeling van de kerk in Heicop Hei- en Boeicop 1395-1576
  Lexmond in 1963 Anoniem 2015-1 Jarverslag Lexmond 1963
  Lexmond in 1963 G. Janssen 2015-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1963
  Lexmond in 1964 G. Janssen 2015-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1964
  Vlucht naar de vrijheid P. de Pater 2015-2 Verslag neergestorte vlieger Ivan Holomon Lakerveld 1944
  Pa verdween van de ene op de andere dag M. Lever-van Dieren 2015-2 Terugblik op oorlog door Mijntje Miedema-van Dieren Lexmond 1940-1945
  Steengoedkruik W. van Zijderveld 2015-2 Vondst kruik Lexmond 2015
  Een begrafenis in Hei- en Boeicop Peter van Rooden 2015-2 Uitvaart Fredrika van Rooden-Kruijt Hei- en Boeicop 1966
  t is goud wat er valt M.H. Wittebol 2015-2 Familiegeschiedenis Piet Versluis Achthoven vanaf 1895