Vereniging - Beleidsplan

 

BELEIDSPLAN 2018/2019

Oprichtingsdatum
De vereniging is opgericht op 14 oktober 1998.

DOELSTELLING:

De vereniging wil de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis en cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop en omliggende streek bevorderen.

TAKEN:

Ter bevordering van de doelstelling stelt de vereniging zich de volgende taken:

Kennis vergaren
Het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en zijn bewoners;
Het verzamelen van kennis over de (volks)cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop;
Het verzamelen van objecten die verband houden met de geschiedenis en cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop.
Het bevorderen van en bijdragen aan onderzoek van de geschiedenis van Lexmond, Hei- en Boeicop en omliggende streek.

Behoud en beheer
Op overzichtelijke wijze bewaren en beheren van geschriften, documenten, objecten en beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
Het signaleren van ontwikkelingen die kunnen leiden tot verlies van waardevolle overblijfselen of kennis van de Lexmondse en Hei- en Boeicopse geschiedenis en in actie komen bij concrete bedreigingen daarvan;
Het stimuleren van het behoud van monumenten in Lexmond en Hei- en Boeicop;
Het (bevorderen van het) beschrijven van de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop.

Kennisverspreiding
Het beheer en onderhoud van een website, alsmede andere sociale media, waarop zoveel mogelijk informatie beschikbaar is en over actuele ontwikkelingen informatie wordt verstrekt;
Het fysiek toegankelijk maken van beschikbare geschriften, beeld- en geluidsmateriaal;
Uitgave van de Lek- en Huibertkroniek met daarin publicaties over de geschiedenis van Lexmond, Hei- en Boeicop en de streek;
Het beheren van een eigen bibliotheek met boeken over Lexmond, Hei- en Boeicop en de streek (Alblasserwaard- en Vijfheerenlanden);
Het houden van tentoonstellingen.