Vereniging - Bestuur

 

Beschermheer:

Dr. M. Bijleveld van Lexmond
   
Voorzitter Rinus Langerak 0347-341750 rinus.langerak@gmail.com
Vice-voorzitter Marianne Wittebol 0347-342221 mh.wittebol@hetnet.nl
Secretaris Marjan van de Graaf 0345-641221 van_de_graaf@zonnet.nl
Penningmeester Amel de Wit 06-14150946 adewit1@solcon.nl
Lid Jan de Jong 0347-341641 jjong.6@hccnet.nl
Lid Ronnie Hendriks 0347-341523 r.hendriks@vhlhb.nl
Lid Peter Kleppe 0347-342317 l.p.kleppe@planet.nl
Lid Jan Schaafsma 0347-341510 schaafsmastate@hetnet.nl
Lid Arie van der Zouwen 0347-342029 arievanderzouwen@hetnet.nl
   
Secretariaat Mw. M.J. van de Graaf
  Hei- en Boeicopseweg 4
  4126 RJ Hei- en Boeicop
  e-mail: van_de_graaf@zonnet.nl
 
Ledenadministratie Arie van der Zouwen
  Zuidernes 50
  4128 CZ Lexmond
  Tel.: 0347-342029 of 06 18188357
  e-mail: arievanderzouwen@hetnet.nl
   
Redactie Lek en Huibert Kroniek R. Hendriks
  Hei- en Boeicopseweg 116
  4126 RL Hei- en Boeicop
  Tel.: 0347-341523 of 06 13120755
  e-mail: r.hendriks@vhlhb.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de VHLHB zijn onbezoldigd.
Ook de vrijwilligers ontvangen voor hun inspanningen geen financiŽle vergoeding.
Hun beloning bestaat voornamelijk uit de (maatschappelijke) waardering die de vereniging ondervindt als gevolg van haar activiteiten en producten.
De vereniging leunt zwaar op haar vrijwilligers.