Bevrijdingsverhalen

Bevrijdingsverhalen in Zuid-Holland

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de provincie Zuid-Holland na de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd van de Duitse bezetter. In opdracht van het provinciebestuur is het Erfgoedhuis doende om met oog op dat herdenkingsjaar een bundel Bevrijdingsverhalen samen te stellen.
Wij zijn op zoek naar ervaringen en herinneringen van mensen in Zuid-Holland van kort voor, tijdens en vlak na de bevrijdingsdagen, kortweg de periode maart-september 1945. Het gewone leven kwam weer op gang, mensen kwamen terug … of niet … En ook Indische repatrianten kwamen naar Zuid-Holland met ervaringen van verder weg, die er ook bijhoren.
Ook het openbaar bestuur kwam weer op gang. In de bloemlezing die straks het resultaat van deze verhalencollectie wordt, komt echter wel de nadruk op persoonlijke verhalen te liggen.

Wat zoeken wij?

– Herinneringen van nog levende personen
– Oorspronkelijke dagboekfragmenten uit de betreffende periode
– Familieverhalen en lokale legendes/mythen
– Feestelijke bevrijdingsverhalen (nieuwe en oude liefdes; vrijkomende onderduikers)
– Droevige bevrijdingsverhalen
– Confronterende verhalen: terugkeer uit kamp of evacuatie
– Gewelddadige confrontaties op het allerlaatst van de oorlog

Liefst zoeken wij verhalen die nog niet eerder gepubliceerd zijn, maar op zich is dat geen beletsel om mee te doen in de verzameling. Alle verhalen omtrent de Bevrijding zijn ons immers even veel waard. Het is de bedoeling dat eerst zoveel mogelijk verhalen verzameld worden, dat kunnen korte anekdotes zijn, maar ook langere verhalen. Er zal nadien een selectie worden gemaakt en die verhalen zullen gebundeld verschijnen in april 2020.

Bent of kent u in uw omgeving personen die zouden kunnen en willen bijdragen aan dit project? Iemand die dagboeken van zijn ouders of grootouders heeft ontdekt? Of een persoon die, hoewel op leeftijd, nog één keer zijn of haar verhaal zou willen delen in interviewvorm? Misschien is er binnen uw familie, gemeente, stad of dorp een verhaal dat al jaren de ronde doet en een bredere belangstelling verdient?

Aan de besturen van historische verenigingen en (streek)musea zouden wij willen vragen om eens te willen informeren in hun vereniging en ons attent te maken op mogelijke personen die een bijdrage zouden kunnen leveren. Wij zijn van plan om deze zomer ook enkele bijeenkomsten op locatie te organiseren.

Doet u mee, dan maken we gezamenlijk een waardig en bijzonder monument van de Zuid-Hollandse Bevrijdingsverhalen. Laat u ons vooral uw ideeën weten, dan kan per e-mail of telefonisch.

Zo kunt u ons bereiken

Ad van der Zee:

E-mail: vanderzee@erfgoedhuis-zh.nl
Telefonisch: 015-215 43 89

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *