Boeken

Jubileumboek Mijn dorp

Mijn dorp, thuis in Lexmond en Hei- en Boeicop

Aan de hand van interviews met elf bekende en onbekende inwoners van Lexmond en Hei- en Boeicop – veelal al op leeftijd – wordt een beeld geschetst van de speciale band die zij hebben met hun dorp. Ook wordt verhaald van de veranderingen die de dorpen in de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. Zelfs wordt een verwachtingsvolle blik op de toekomst gericht. Bijna iedereen vindt het leuk om foto’s van vroeger te zien. Van personen, maar ook van oude (verdwenen) huizen en gebouwen. Dat gegeven bracht de vereniging op het idee om de bestaande bebouwing van Lexmond en Hei- en Boeicop anno 2023 in beeld te brengen. In het boek vindt u een foto-overzicht van alle adressen. Vele honderden woningen en gebouwen, gerangschikt per straat. Nu al leuk om door te bladeren en steeds waardevoller met het verstrijken van de tijd. Het boek is extra luxe uitgevoerd en telt 144 pagina’s. De prijs bedraagt 17,50. Leden krijgen 2,50 euro korting. Na betaling worden de boeken in beide dorpen gratis thuisbezorgd. Daarbuiten bedragen de verzendkosten 4,50 euro.

Auteur: Joost-Jan Kool en Ronnie Hendriks
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2023
144 pagina's, hardcover
Prijs €17,50 (exclusief verzendkosten)
Voor leden €15,00

Het fotoboek van Hei- en Boeicop

Tijdsbeeld van Hei- en Boeicop

Auteur Zwier van der Schagt uit Culemborg is een verwoed verzamelaar van ansichtkaarten. Met name van Hei- en Boeicop – de geboorteplaats van zijn vrouw Mina van Dijk – heeft hij een fraaie collectie opgebouwd. In de afgelopen jaren bracht Zwier talloze bezoeken aan Heicop om aanvullende informatie te vergaren. Het resultaat is een mooi tijdsdocument van meer dan 200 pagina’s met ongeveer 250 foto’s en ansichtkaarten.

Auteur: Zwier van de Schagt
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2022
208 pagina's, hardcover, 250 foto's
Prijs €17,00 (exclusief verzendkosten)
2 euro korting voor leden VHLHB

Postnummer ‘Tante Pos’

Geschiedenis ‘Tante Pos’ vastgelegd
in dikke Lek en Huibert Kroniek

De ontwikkelingen op het gebied van de communicatie gaan razendsnel. In het Postnummer van de Lek en Huibert Kroniek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Post, Telefoon en Telegraaf (PTT). Door de opkomst van internet en mobiele telefonie zijn de veranderingen enorm.

Auteur: Walter van Zijderveld
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2020
116 pagina's, softcover, rijk geïllustreerd
Prijs € 7,00 (exclusief verzendkosten)

Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog

Negen vliegtuigcrashes in en rond het dorp

Het boek beschrijft het dagelijks leven in het plattelandsdorp tijdens de oorlogsjaren. Verder wordt aandacht besteed aan de negen vliegtuigcrashes die er in Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd, Lexmond en Vianen waren.
Speciale aandacht wordt er gegeven aan neerstorten van een Engelse Lancaster op 23 augustus 1943. Zes van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven. Zij liggen op de begraafplaats in Hei- en Boeicop begraven.
In het boek ook een verhaal over het Duitse radarstation Gorilla op de grens van Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop.

Auteurs: Walter van Zijderveld en Ronnie Hendriks
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2020
ISBN-nummer: 9789080784062
168 pagina's, hardcover, gebonden, rijk geïllustreerd
Prijs € 7,50 (exclusief verzendkosten)
Beperkt verkrijgbaar

Het Huis Killesteyn

Zijn eigenaars en bewoners

Het buitendijks gelegen Killesteyn was een groot en voornaam huis, door sommigen kasteeltje genoemd. Het waren interessante personen die Killesteyn bezaten of daar als huurder woonden. Aan de hand van oude prenten, kaarten en beschrijvingen zijn een reconstructietekening en een maquette gemaakt. Hierdoor is een goed beeld ontstaan hoe Killesteyn er vroeger heeft uitgezien. Killesteyn, zijn eigenaars en bewoners zijn, in dit vlot geschreven boek, weer tot leven gewekt.

Auteur: Walter van Zijderveld
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2013
ISBN-nummer: 978-90-80007840-5-5
124 pag., 21 x 29,5 cm, gebonden, rijk geïllustreerd
Prijs € 12,50 (exclusief verzendkosten)

Een eeuw zang en muziek in Lexmond

Een speurtocht naar de geschiedenis van het Fanfarekorps Excelsior leverde auteur Walter van Zijderveld een schat aan informatie over het rijke muzikale verleden van Lexmond. Een prachtig document.

Auteur: Walter van Zijderveld
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2009
ISBN-nummer: 978-90-807840-0-0
224 pag., gebonden hardback, rijk geïllustreerd
Prijs € 12,50  € 7,50 (exclusief verzendkosten)

Van rooms naar protestant in Lexmond

Wel en wee van de Lexmondse kerk in de periode 1500-1815

Hierin wordt de periode beschreven waarin Lexmond veranderde van een rooms katholieke in een protestantse gemeenschap. Het beschrijft de belevenissen van haar voorgangers en gemeenteleden in een kleine gemeenschap, toen de leefomstandigheden totaal anders waren dan die van tegenwoordig. U leest over een Lexmondse pastoor die in een kerker van slot Batestein te Vianen gevangen werd gezet, over een Lexmondse priester die wel in naam maar niet in daad met de reformatie mee ging en door de rooms-katholieke familie Van Brederode van Bolswaert werd beschermd, over de armenzorg, de maatregelen tegen dansen, vioolspelen en kaarten, van een aparte classis voor het Land van Vianen en Ameide, de problemen die de dominee’s met de autoriteiten en het kerkvolk hadden enz.

Auteur: Walter van Zijderveld
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2012
ISBN-nummer: 978-90-80007840-4-8
279 pag., 17 x 24 cm, gebonden, rijk geïllustreerd
Prijs € 12,50 (exclusief verzendkosten)

Met het oog op de Kerk

Gebeurtenissen rond het Godshuis van Hei- en Boeicop

Vanaf het ontstaan van het dorp heeft de kerk in Hei- en Boeicop een belangrijke plaats ingenomen in het dorpsleven. Na eerst een rooms-katholieke gemeenschap te zijn geweest, werd Hei- en Boeicop in het eind van de zestiende eeuw protestants. Hoe het de kerk verging in de duistere middeleeuwen, hoe schoolmeesters de eerste dominees werden, welke problemen de kerk had met de Brederodes (die heer en meester waren in het Land van Vianen, waartoe ook Hei- en Boeicop behoorde), welke invloed de ambachtsheren hadden op het benoemen van de predikanten en de ouderlingen en diakenen, dit alles kunt u lezen in dit boek. Ook over de altijd aanwezige moeilijkheid om voor het kerkgebouw de financiële eindjes aan elkaar te knopen en over de kapitaalkrachtige diaconie, over het aanbrengen van de eerste straatlantaarn, die er kwam nadat een dominee in de wetering was gelopen, over de scholen die Hei- en Boeicop heeft gehad, over de problemen van de gewone man, over moord en doodslag, maar ook over blijde gebeurtenissen, wordt het nodige verteld.

Auteur: Joh. de With
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2005
ISBN-nummer: 90-807840-3-6
68 pag., A-4, rijk geïllustreerd
Prijs: € 7,50 (exclusief verzendkosten)

Recht en Slecht in het Land van Brederode

Op zijn eigen boeiende wijze neemt P. Horden Jz ons mee naar vroeger tijden. De stof voor zijn verhalen ontleende hij hoofdzakelijk aan documenten uit het archief van de Kamer van Justitie te Vianen. De verhalen zijn dus waar gebeurd. Ze spelen zich af in de gemeenten die vroeger tot het Land van Vianen en Ameide behoorden. Zo zijn er verhalen uit Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, Ameide , Tienhoven en Meerkerk, maar ook Nieuwland en Jaarsveld komen aan bod. Ze spelen in de periode 1646-1820.

Auteur: P. Horden Jz
Tweede en gewijzigde druk
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2004
ISBN-nummer: 90-807840-2-8
247 pag., A-4, rijk geïllustreerd
Prijs 12,50 euro
Nog 1 exemplaar

 

Zo was het vroeger in Lexmond

Onderwijsboekje voor de bovenbouw. Toegankelijke en rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van het dorp Lexmond. Het boekje was bedoeld voor de leerlingen van School met de Bijbel ‘Het Kompas’ en de  Prinses Wilhelminaschool in Lexmond. In de loop van 2022 wordt een nieuwe uitgave verwacht.

Auteur: Walter van Zijderveld
Redactie: Walter van Zijderveld en Henk Mesker
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, Lexmond, 2002
40 pag., A-4, rijk geïllustreerd
Tijdelijk niet leverbaar

 

Zo was het vroeger in Hei- en Boeicop

Onderwijsboekje voor de bovenbouw. Toegankelijke en rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van het dorp Hei- en Boeicop. Het boekje was bedoeld voor de leerlingen van de School met de Bijbel in Hei- en Boeicop. In de loop van 2022 wordt een nieuwe uitgave verwacht.

Auteur: Walter van Zijderveld
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop
ISBN 90.807840-1-x
40 pag., A-4, rijk geïllustreerd, 2003
Tijdelijk niet leverbaar

 

B o e k e n  v a n  d e r d e n

100 jaar Transport rond Dordt

Een boek vol met vrachtwagens en verhalen van chauffeurs geschreven en samengesteld door oud-chauffeur en monteur Werner Pap.
Het idee van het schrijven van dit boek begon in 1988. Werner Pap was toen werkzaam bij het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf en samen met een aantal collega’s redden ze een oude sproeiwagen van de sloop en knapten dit voertuig weer helemaal op. Tijdens dit restauratieproces wist hij veel informatie te halen bij chauffeurs. Toen rees het idee om meer te doen met de verhalen van chauffeurs en ging Pap aan de slag. Hij verzamelde foto’s van vrachtwagens, dook in de archieven en sprak tientallen mensen uit Dordrecht en omgeving die in de transportsector werkzaam waren, of daar gewerkt hadden.

Uitgegeven in 2019 in eigen beheer
344  pag., gebonden
Rijk geïllustreerd
Auteur: Werner Pap, Dordrecht
Prijs € 39,95 (exclusief verzendkosten)
(tijdelijk niet leverbaar)

 

Jan Blanken en de Vijfheerenlanden

Op 17 juli 2018 was het 180 jaar geleden dat Jan Blanken, een van de beroemdste Nederlandse waterbouwkundigen van de 19e eeuw, stierf op buitenplaats ‘Vijverlust’ in Vianen. Voor de stichting Jan Blanken Vianen 2018 dé aanleiding om de wat weggezakte belangstelling voor deze prominente persoon wat op te poetsen door dit boek uit te geven. Het is een heruitgave van het boek Jan Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden uit 1987 van Jos de Meyere. De nieuwe uitgave is geredigeerd door Henk Lammertink.

Uitgegeven door de Stichting Jan Blanken 2018
64 pag., gebonden
Auteur: Jos de Meyere, herzien door Henk Lammertink
Prijs € 7,50 (exclusief verzendkosten)

De heerlijkheden in de Vijfheerenlanden (1284-1795)

De Vijfheerenlanden vormt in het Rivierengebied de regio tussen de Alblasserwaard en de Betuwe. In de late middeleeuwen ontstond daar een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheersing. De lokale heren, de machthebbers in de zogenaamde heerlijkheden, sloten in 1284 een verbond. Dit boek beschrijft de belangrijkste historische gebeurtenissen in dit gebied tot het jaar 1795, toen de macht werd overgenomen door gekozen bestuurders.

Uitgegeven in eigen beheer
112 pag., gebonden
ISBN: 978-90-90330-05-1
Auteur: Teun Bikker
Prijs € 20,00 (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

Kerkgebouw, toren en kerkhof van Lexmond

Dit prachtig geïllustreerde boek, waarin veel nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen zijn opgenomen, geeft een volledig beeld van het kerkgbouw, de toren en het kerkhof en bevat veel details over de geschiedenis van Lexmond.

Uitgegeven door Hervormde Gemeente Lexmond
238 pag., gebonden
ISBN: 978-90-827323-0-6
Auteur: Walter van Zijderveld
Prijs € 24,90 (exclusief verzendkosten)

Herbergh De Drie Snoecken

Dit rijk geïllustreerde boek beschrijft het wel en wee door de eeuwen heen van het bekende etablissement en haar bewoners in het hartje van Lexmond.

Uitgegeven in eigen beheer
136 pag., gebonden
ISBN: 978-90-825452-1-0
Auteur: Walter van Zijderveld
Prijs € 9,90 (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

Opgaan, blinken en verzinken

Het boek verhaalt over de geschiedenis van het geslacht Van Brederode van Bolswaert, dat zijn familienaam ontleende aan de Bolswaard, een eiland in de Lek tegenover het dorp Lexmond.

Uitgegeven in eigen beheer
272 pag., gebonden
ISBN: 978-90-825452-0-3
Auteur: Walter van Zijderveld
Momenteel niet leverbaar

Autobusverkeer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 1905-1945

Het boek gaat over de eerste stoomomnibussen en het begin van de autobusdiensten en vele historische feiten.

Uitgegeven door: Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam 272 pag., gebonden
Auteur: Walter van Zijderveld
Prijs € 15,00 (exclusief verzendkosten)

Revolutie in de Vijfherenlanden

Overzicht van de veranderingen en invloed van de patriotten, op het gemeentelijke bestuur, als op het bestuur op kerkelijk gebied, in de dorpen en steden in de Vijfherenlanden, tijdens de jaren 1 780-1795.

Auteur: Teun Bikker
Prijs € 9,90 (exclusief verzendkosten)
Nog 1 exemplaar

Eeuwenlang onderweg

Breda-Gorinchem-Vianen-Utrecht

In dit boek wordt het vervoer beschreven tussen Gorinchem en Vianen. Een ogenschijnlijk eenvoudige verbinding, die ooit deel uitmaakte van het internationale wegennetwerk. In de Franse Tijd kwam er een wegverbinding van Amsterdam naar Parijs. De weg Gorinchem-Vianen maakte daar deel van uit. Dit boek wil niet alleen een herinnering zijn. Het beschrijft een stuk ontwikkeling in een tijd dat alles nog heel wat minder snel ging dan in de huidige 21ste eeuw.

Auteur: Walter van Zijderveld
Uitgeverij Stichting Publicaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 2002
ISBN 97-8908-0311-6-40
217 pag., 17 x 24,5 cm, gebonden
Prijs € 12,50- (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

Vergelijkende atlas Vijfheerenlanden

Bestaat uit de Nieuwe kaart van de Vijfheerenlanden, schaal ca. 1:18.400, kadastrale minuutplans (1822/23) en Luchtfoto’s (2005), beide schaal ca. 1:3.900 en een overzichtskaart met bevolkingsgroei van steden tussen 1795 en 2008

Auteur: Ernst Spek
Uitgegeven in eigen beheer
ISBN 97-89081-6303-13
72 pag., 29 x 29 cm, gebonden harde kaft, grotendeels bestaande uit kaarten en foto's, allen in kleur gedrukt
Prijs € 25,- € 15,- (Exclusief verzendkosten)
Nog 1 exemplaar (gebruikt)

Eeuwenlang varen tussen Gorcum en Vianen

Tien eeuwen scheepvaart op Zederik, Zederikkanaal en Merwedekanaal

Na een beschrijving van de ontwikkeling van het vaarwater tussen Gorinchem en Vianen tot het midden van de 17 e eeuw, volgt de beschrijving van de bouw van een trekvaart tussen beide steden en het instellen van een trekschuitendienst in 1658. Na de trekschuitendienst kwam in 1852 een stoombotendienst. De moeilijkheden waarmee deze diensten door de eeuwen heen te maken hadden, worden boeiend beschreven. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het andere scheepvaartverkeer dat gebruik maakte van de Zederik, dat werd vergraven tot het Zederikkanaal en uiteindelijk als Merwedekanaal een verbinding vormde tussen de Waal/Merwede en de Lek.

Auteur: Walter van Zijderveld
Uitgeverij Blassekijn, Bleskensgraaf, 2002
ISBN 90-77234-01-2
327 pag., 17 x 24 cm, gebonden, rijk geïllustreerd
Prijs € 12,50 (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

De Goede Woning

81 jaar Woningbouwvereniging te Lexmond, 1919-2000

In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Woningbouwvereniging De Goede Woning geplaatst in de ontwikkeling van het dorp. Het boek begint met de woningnood in het dorp, die in 1919 leidde tot het oprichting van De Goede Woning. Na een vliegende start volgden vele jaren waarin De Goede Woning door allerlei oorzaken niet kon bouwen. Onwil van het gemeentebestuur, interne spanningen en een ongunstige economische periode waren daarvan de oorzaak. Pas na de Tweede Wereldoorlog kon De Goede Woning haar plannen waarmaken.De Goede Woning was betrokken bij bijna alle nieuwbouwplannen en uitbreidingen van het dorp. Stap voor stap wordt de uitbreiding met de nieuwbouwwijken besproken, waardoor een goed beeld ontstaat van de naoorlogse ontwikkeling van Lexmond. Dit vlot geschreven boek is het lezen zeker waard!

Auteur: W. van Zijderveld
Uitgever: Woningbouwvereniging De Goede Woning, Lexmond
Jaar van uitgave: 2001
ISBN 90-9014787-X
199 pag., 17 x 24 cm, rijk geïllustreerd
Prijs € 7,50 voor leden € 4,- (exclusief verzendkosten)

Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk

Een waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984)

In 1566 besloten de Dijkcolleges van Vianen, Hagestein, Everdingen, Ter Leede (Leerdam) en het Land van Arkel boven de Zouwe om gezamenlijk de uitwatering van de Vijfheerenlanden te verbeteren door de bouw van zes voormolens in de uiterwaarden van Ameide (het huidige buurtschap Sluis). Het was de eerste stap op een lange weg naar een bevredigende afwatering van het gebied tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Uiteraard waren deze waterstaatkundige ingrepen van grote invloed op de sociaal-economische ontwikkelingen. Het zo kenmerkende hennep-weide bedrijf kwam tot grote bloei, totdat dit type agrarisch bedrijf als gevolg van diverse oorzaken eind 19 e eeuw plaats ging maken voor de zogenaamde ‘zelfkazers’. De industriële ontwikkeling in de Vijfheerenlanden zou zich in hoofdzaak beperken tot de stadjes Vianen en Leerdam.Diverse reorganisaties van het waterschapsbestuur leidden in de 19 e en 20 e eeuw tot het verdwijnen van de afzonderliojke dijkcolleges en polderbesturen. Het waterschapsbestuur van de Vijfheerenlanden werd uiteindelijk samengevoegd met dat van de Alblasserwaard tot het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in 1984. Het boek bevat een veelheid van statistische gegevens over landgebruik, landbouw, veeteelt, bevolking en uiteraard de afwatering. Veel kaartjes en afbeeldingen verduidelijken de tekst.

Auteur: Dr.Aart Bijl
Uitgegeven in eigen beheer te Vuren, 2000
ISBN 90-800831-3-5
302 pag., 16 x 24 cm, rijk geïllustreerd
Prijs € 7,50 (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

In Lexmond gebeurde niets….

Lexmond in de Tweede Wereldoorlog

Er gebeurden inderdaad geen dingen die de landelijke pers haalden, maar dat neemt niet weg dat er in de periode 1940-1945, de Tweede Wereldoorlog, toch het nodige plaatsvond.Evenals in de rest van Nederland drukten ook hier de Duitse bezetters hun stempel op het dorpsgebeuren. De oproepen voor de Arbeidsdienst, het toenemende tekort aan eten en aan alle andere zaken, de regels, voorschriften en bevelen waar ieder zich maar aan had te houden, de evacués die hier een schuilplaats zochten, het steeds bruter gedrag van de Duitsers, het waren allemaal factoren die een toenemend verzet opriepen. Dit uitte zich in het groeiende aantal onderduikers van binnen en buiten de plaats, de hulp die hen werd geboden, het daadwerkelijke gewapende verzet en de pogingen van het plaatselijke bestuur om de burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen de steeds verdergaande bevelen van de Duitsers.

Door gegevens uit archieven, boeken, kranten en talloze interviews te combineren is getracht een zo objectief en betrouwbaar beeld van die periode te geven.

Auteur: Walter van Zijderveld
Uitgegeven in eigen beheer te Lexmond, 1995
ISBN 90-9008195-X
240 pag., 17 x 24 cm, rijk geïllustreerd
Prijs: € 12,50 (exclusief verzendkosten)
Momenteel niet leverbaar

De haven van Lexmond

De haven van Lexmond liep vroeger langs de dijk door de uiterwaard van het dorp tot aan Kersbergen in Achthoven. Deze natuurlijke riviergeul moest regelmatig worden uitgediept om bevaarbaar te blijven. In 1887 werd een nieuwe haven gegraven, dwars op de rivier, waardoor Lexmond voor schepen goed bereikbaar werd. Dat was belangrijk voor het bietenvervoer en de aanvoer van bouwmaterialen en kolen. In dit boekje wordt het wel en wee van zowel de natuurlijke als de gegraven haven beschrven. Het boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de gerenoveerde haven, die intussen als jachthaven in gebruik was genomen.

Auteur: W. van Zijderveld
Watersportvereniging Bolsweerd, Lexmond, 1981
26 pag., A-5, geïllustreerd
Prijs: € 1,50 (exclusief verzendkosten)

Gêên Fuuchie

24 verhaole in de streektaol deur ‘n ouwere jongere

Auteur: Jacques Kraaijeveld
Stichting Streektaal Langerak, 1993
91 pag., paperback
Prijs: € 3,00 (exclusief verzendkosten)

‘n urgel

Prijs: € 3,00 (exclusief verzendkosten)