Boerderij en erf

KRONIEK
2002-4

H. de With

Al enkele jaren houdt de stichting Boerderij en Erf zich bezig met restauratieadviezen en zo mogelijk met behoud van de historische boerderijen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Zo verscheen b.v. recentelijk het boekwerk “Van Oud naar Behoud”. Tevens werd er een database opgezet van historisch fotomateriaal voor wat betreft oude karakteristieke boerderijen.

Ook zal met meerdere stichtingen/verenigingen die hetzelfde doel nastreven, gepoogd worden om een grootse manifestatie op te zetten, namelijk om het jaar 2003 uit te roepen tot HET JAAR VAN DE BOERDERIJ.

Vooruitlopend op deze manifestatie is er een werkgroep opgericht om de mooiste boerderij van de diverse plaatsen voor te dragen.
Ook wij ontvingen het verzoek om hieraan deel te nemen. Een uitnodiging waar het bestuur positief op heeft gereageerd. (mw. S. van Dieren en dhr. H. de With maken deel uit van deze werkgroep)

Zo zijn er in Lexmond en Hei- en Boeicop een drietal boerderijen voorgedragen ter beoordeling, dit zijn:

  1. Hei- en Boeicopseweg 65, Arigjes hoeve, fam. Westerhoud
  2. Hei- en Boeicopseweg 15/17, fam. Zijderveld
  3. Lakerveld 49, Weizicht

Er moest daarbij beoordeeld worden op de criteria als: bouwjaar van voor 1950; karakteristiek voor de streek; hoe gerestaureerd; oorspronkelijke elementen; raampartijen; dakbedekking; voegwerk; inwendige elementen; zo mogelijk schuren; erfafscheiding; erfverharding; verkavelingspatroon; enz, enz. met als laatste het totaalbeeld.

Zo kon er op 5 oktober in de streektent die op de Fokveedag in Hoornaar stond, door het publiek worden deelgenomen om aan te geven aan welke boerderij men de voorkeur gaf. Op zich nog best moeilijk, want niet minder dan 12 historisch verenigingen hadden een inzending ingediend. De uitslag is nog niet bekend en zal uiteindelijk pas het komende jaar worden bekendgemaakt.

Maar misschien toch leuk om zelf ook alvast een keus te maken.

1: Hei- en Boeicopseweg 65, Arigjes hoeve, fam. Westerhoud

2: Hei- en Boeicopseweg 15/17, fam. Zijderveld

3: Lakerveld 49, Weizicht, fam. den Boesterd

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *