Volkstelling 1851

Vroeger werden er regelmatig volkstellingen gehouden. Daarbij werd dan bv. gekeken naar de godsdienstige gezindte van de inwoners.

Start werkgroep

Bijna twee jaar geleden stond onder de gemeentelijke mededelingen van de gemeente Zederik, dat op het gemeentehuis een avond zou worden georganiseerd, om te bek...

De molens van Lexmond

Vroeger waren de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bezaait met watermolens. Dat was het gevolg van een zichzelf versterkend effect.

Lakerveld

Het gebied dat nu Lakerveld heet, lag tot het jaar 1000 in een uitgebreid moerasgebied tussen de rivieren Lek en Merwede.