De keuze van Stef de Ridder: het torenuurwerk

Naam: Stef de Ridder

Geboren: 29 augustus 1952 in Asperen

Woonplaats: Lexmond

Vader: Cornelis de Ridder, Asperen

Moeder: Aaltje van Diest, Kedichem

Het uurwerk in de kerktoren.

Waarom deze keus?
Als de keuze vrij was geweest, had Stef de Ridder zonder twijfel ge-kozen voor de kerktoren in Asperen. Het is de trots van het ruim dui-zend jaar oude stadje aan de Linge. ,,Ik ben geboren in Asperen en heb van jongs af aan interesse voor de historie gehad. Ik had vrien-den met diezelfde interesse. En het verhaal van Dirk Willemsz. sprak mij erg aan. Hij vluchtte uit kasteel Asperen, achtervolgd door een bewaker. Die zakte door het ijs. Dirk bedacht zich geen moment en redde hem. Hij werd daarna weer opgesloten in de toren, veroor-deeld om zijn geloof en belandde op de brandstapel.’’

Ook in zijn huidige woonplaats Lexmond kiest het erelid voor een toren. Maar dan niet voor de toren zelf, maar voor het uurwerk dat daarin staat. Het uurwerk dateert mogelijk uit 1680. ,,Het is een prachtig staaltje vakmanschap. Maar het staat daar maar, uit het zicht. Slechts weinigen weten van het bestaan. Het staat gewoon weg te kwijnen.’’
Wat moet ermee gebeuren? ,,Ik ben een keer met een deskundige van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk naar boven geweest. De toren is een rijksmo-nument en het uurwerk hoort daarbij. Het mag de toren niet uit. De bedoeling was het uurwerk te restaureren, maar de gemeente Zede-rik heeft daar geen geld voor over. Het onderzoeksrapport heb ik nooit gezien. Heel jammer, dat het opkappen niet tegelijk met de restauratie van de toren is gebeurd. Als het nog lang duurt, is het uurwerk zo achteruitgegaan dat opknappen geen zin meer heeft. Het zou mooi zijn als het opgeknapte oude uurwerk een plek zou kunnen krijgen waar het voor veel meer mensen zichtbaar is. Zoals in veel andere plaatsen ook gebeurt, zoals o.a. in Nieuwpoort.’’
Wat betekent het uurwerk voor u?
‘Ik heb interesse in de historie en het uurwerk. Historie moet je ook vastleggen en bewaren. Ik wil daarom in dit artikel het uurwerk weer onder de aandacht brengen. Misschien komt er dan iets op gang. Wat heeft het voor nut om dit prachtige instrument in een vergeten hoek weg te laten kwijnen. Of ik het zelf kan restaureren? Nou nee, ik ben wel glasinstrumentmaker geweest, maar dat is toch wel iets heel anders.’’
Ronnie Hendriks

De keuze van…

Walter van Zijderveld:
de haven van Lexmond

Stef de Ridder:
het uurwerk in de toren van Lexmond

Peter Kleppe:
de zonnewijzer van de woningbouwvereniging

Marjan van de Graaf:
de treurwilg met een ziel

Amel de Wit:
sportcomplex Het Bosch

Wim van Honk:
het rechthuis van Lakerveld

Marianne Wittebol:
de polder Achthoven

Jan Schaafsma:
de pomp van Jan Holl

Ronnie Hendriks:
de kastanje van Jan van Hemert

Jan Verhoef:
het stiggie met de knotwilgen

Henk de Vaal:
de bevlogenheid van opa De Vaal

‘Juf’ Janny Nobel:
de School met de Bijbel

Mevr. A.B. den Besten-De With:
de hoge bomen van Lakerveld

Peter de Pater:
de vlucht van Ivan Hollomon

Herman Molenaar:
de omroeper van Lexmond

Bas de Groot:
de buurtschap Achthoven

Piet Westerhoud:
buurtschap Zwaanskuiken

Ida Schep-Bosch:
een kledingschat op zolder

Henk de With:
de Gregoriushoeve in Lexmond

Anton Haag:
de polder Neder-Boeicop

Jan de Jong:
de afgetopte molen

Lies Bassa:
de eindeloze polder

Cees Spek:
de levendige Dorpsstraat

Wilco den Hartog:
de meesterswoning

Rinus Langerak:
de Zipkaai

Marry van Zessen:
de kersenboomgaard

Elbert van Wijk:
de parochietuin

Arie van der Zouwen:
de Lekdijk