Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman

Stamvader van Bogerd, Bogert, Boogaard, Boogert etc.

Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman uit Schoonrewoerd, die leefde in de zestiende eeuw, is de stamvader van veel inwoners uit deze regio met de familienamen Bogerd, Bogert, Boogaard, Boogert en meer varianten binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Dat staat beschreven in een binnenkort te verschijnen digitaal boek van oud-Leerdammer en nakomeling Nico Bogerd, die al zo’n dertig jaar onderzoek doet naar de familiegeschiedenis. Samen met zijn broer heeft hij 18.650 directe nakomelingen plus partners en aangetrouwde families in kaart gebracht Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

HoogMiddelcooperdijk

Stamvader Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman werd geboren in 1540. Vaststaat dat zijn zoon Theunisz is geboren en overleden aan of in de HoogMiddelcooperdijk, het huidige Hoogeind.  Nico Bogerd: “Gijsbert Thaenisz was boer. Niet zomaar een boer, maar een herenboer. Hij bezat diverse landerijen in de buurt van Leerdam en Schoonrewoerd.”
In de gevel van een woning op het Hoogeind, bewoond door een verre nakomeling, is een gevelsteen ingemetseld van de 16e eeuwse stamvader.

In de gevel van een huis in het Hoogeind bevindt zich een gevelsteen met de tekst IN DEN BOOGAERTMAN met het bovenschrift SEDERT 1562 AEN DEN HOOGMIDDELCOOPERDIJK. De gevelsteen is een ode aan het voorgeslacht dat zich in Hoogeind-Middelcooperdijk bevestigde. Sinds 1560 wonen nakomelingen van Gijsbert Thaenisz in den Boogertman op Hoogeind-Middelkoop.

De naam In den Boogaertman is in de 17de eeuw door een nazaat veranderd in Bogaert.  In de loop der eeuwen is de naam op verschillende manieren geschreven: Bogerd, Bogert, Bogart. Heel duidelijk komt naar voren dat de nakomelingen hun geboortestreek maar moeilijk willen verlaten. Ook blijkt dat het geloof door de eeuwen heen een grote rol speelt in hun leven.
In Nederland kan je onder de nakomelingen beroepen vinden zoals herenboeren, schepen, burgemeester, kastelein. Maar ook dienstbode, watermolenaar, hoepelmaker, reepschrapper, bouwman/bouwvrouw. Helaas zijn ook verschillende nakomelingen door omstandigheden “buiten de maatschappij” terecht gekomen en bij “De Maatschappij van Weldadigheid” heropgevoed.

In de 17de eeuw zijn de eerste nakomelingen, door armoede en wanhoop, naar Nieuw-Nederland vertrokken om daar te proberen een beter leven op te bouwen.
De eerste “Bogaert-pioniers hebben in Amerika belangrijke bestuursfuncties vervuld en behoorden in die tijd tot de “elite”. Theunis Gijsbert Bogaert (1632-1684) heeft zijn vermogen vergaard door bosgrond te kopen en het hout voor huizenbouw te verkopen. Hij was een vooraanstaand magistraat. Zijn geschat vermogen bedroeg omgerekend naar nu circa €2 miljoen. Ook in Amerika was het geloof heel belangrijk, de Bogerd-pioniers stelden grond en geld beschikbaar aan de lokale gemeenschap om kerken te kunnen bouwen. Velen hadden ook een functie binnen de kerk.

In de 19de eeuw zijn een groot aantal nakomelingen ook naar Amerika geëmigreerd maar deze keer om in vrijheid en met behoud van hun geloofsovertuiging een nieuw leven op te bouwen. Velen hebben zich in Pella gevestigd.

In de jaren ’50 heeft John Albert Bogart de regio Schoonrewoerd bezocht voor onderzoek naar zijn voorouders. Het boek “The Bogart Family” is hiervan het resultaat. Zijn kleindochter heeft in 2019 ook onze regio bezocht en heeft Nico Bogerd informatie over de Abraham’s Bijbel verstrekt. Een familiestuk.

Ook filmster Humphrey Bogart zou een afstammeling zijn van Gijsbert Thaenisz in den Boogaertman.

De voorouders hebben het niet geweten, maar onder de nakomelingen in Amerika vinden we presidenten, gouverneurs, burgemeesters en iconen in de filmindustrie. Het doel van het nieuwe (digitrale) boek is de huidige en komende generaties nakomelingen te laten weten wie hun voorouders zijn. Dat zij in armoede en wanhoop een moeilijk besluit hebben genomen en uiteindelijk door doorzetting en wilskracht een goed leven hebben opgebouwd. Daarom heeft Nico Bogerd gekozen om zowel de voorouders van vaderskant als moederskant te zoeken.
Hij wil niet alleen een reeks van namen geven, maar ook iets vertellen over hun leef-en woonomstandigheden. Het boek begint dan ook bij de oudste voorouder. De grootmoeder van Karel de Grote. In de 18de en 19de eeuw zijn enkele voorouders gehuwd met enkele vrouwen uit een “goed milieu”.
Van de 18.650 tot heden gevonden nakomelingen zijn er 7.115 ook nakomelingen van Karel de Grote. De “basisversie” van het digitale boek zal aangevuld worden met nieuwe overzichten en verhalen. Mogelijk ook met, tijdens eigen onderzoek van de lezer, aangedragen onderwerpen.

Het digitale boek, de overzichten en voortgang kan worden gevonden op de site https://bogerdgenealogie.jouwweb.nl

Download het digitale boek HIER

Lees ook : Beroemde nakomelingen

2 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *