Het gemaal van de polder Eendracht

KRONIEK
1999-5

Door Walter van Zijderveld

In de afgelopen jaren zijn op persoonlijke titel en in verenigingsverband pogingen ondernomen om het buitendijks gelegen gemaal te redden van de ondergang. Een artikel in de pers, bezwaarschriften, vergaderingen en de nodige telefoontjes hebben er uiteindelijk toe geleid dat het Hoogheemraadschap het gemaal heeft gespaard.

Het gemaal gezien vanaf de uiterwaard (mei 1996).

Aanvankelijk liep de nieuwe grasdijk, die buitenom het dorp zal worden aangelegd, dwars door het gemaal heen. Het tracé werd echter zodanig gewijzigd dat de dijk net buitenom het gemaal kwam te lopen. Door de aanleg van de grasdijk ontstond een poldertje tussen deze dijk en de huidige Lekdijk. Het hierin komende kwel- en regenwater moet uiteraard worden weggepompt. Het Hoogheemraadschap had hiervoor een leuke oplossing bedacht. Er zou een elektrische pomp in het gemaal worden gezet zodat het toch dienst kon blijven doen. Bovendien zou het Hoogheemraadschap het gemaal opknappen zodat het er weer mooi bij zou staan. Het Hoogheemraadschap verdient hiervoor alle lof.

Er was echter nog een ‘maar’ aan het plan. Het Hoogheemraadschap was geen eigenaar van het gemaal. Aanvankelijk was de particuliere eigenaar wel genegen om het gemaal over te dragen, maar de onderhandelingen daarover hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Het gemaal blijft dus in particuliere handen en wordt niet opgeknapt. Zo dreigt een uniek stuk Lexmondse historie toch nog verloren te gaan.

De situering van het gemaal en de ontworpen grasdijk.

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *