Het kunstwerk

KRONIEK
2000-1

Hendr. de With

Voor u als leden van onze vereniging volgt hierbij nu wat nadere informatie van de zijde van uw bestuur en wel: gaat er een kunstwerk komen op de Dorpsstraat in Lexmond, wat is er aan de hand en komt er nog wat van? Hier het verhaal en de ontwikkelingen:

In 1998 is door de toenmalige werkgroep een verzoek ingediend bij de gemeente Zederik om een kunstwerk te plaatsen wat zou uitbeelden verleden en toekomst, dit in verband met het jaar 2000.

We nemen immers afscheid van een eeuw waarin communicatie o.a. vorm kreeg door de dorpsomroeper (Gerrit Veen) en de toekomst, die onder andere de satelliet (die Estec in het jaar 2000) in de ruimte zal brengen en het communiceren nog zal versnellen.

Na een aarzelend begin van de gemeente Zederik komt er nu toch meer zicht op het hele gebeuren, nadat de culturele commissie van de gemeente zich volledig kon vinden in het plan en adviseerde om naast de gemeentelijke bijdrage ook zelf plannen te ontwikkelen voor andere fondsen, zo zijn er nu aanvragen ingediend bij de volgende instanties: Prins Bernhardfonds, Provincie Zuid-Holland, Rabo-bank, Woningbouwvereniging “De Goede Woning”, Lions Vianen en het Juliana Welzijnsfons” en zal er in het voorjaar tevens een actie onder de bevolking worden gehouden. De ambachtsheer van Lexmond dhr. Bijleveld (of zijn echtgenote) deed reeds een eerste gift en er zijn goede contacten met Estec in Noordwijk. Kortom een heel scala is in beweging gezet. En wat nog meer: De beeldend kunstenaar Gert van der Woude heeft een prachtig ontwerp gemaakt, zie afbeelding op de vorige pagina, of kom even kijken bij ondergetekende of nog beter bij Gert van der Woude zelf in Meerkerk, waar een mini sculptuur te bewonderen valt. Verder zij vermeld dat het hele gebeuren op stapel is gezet in nauwe samenwerking met de Lexmondse Ondernemers Vereniging.
U ziet dus volop beweging en actie binnen de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop.
Tot slot tijdens de eeuw- en jaarwisseling werd op een ludieke manier aan deze zaak aandacht geschonken, nee beter nog, reclame gemaakt, zie onderstaande foto. De woordvoerder namens onze vereniging is Hendr. de With.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *