Vereniging - Jaarverslag

 

JAARVERSLAG OVER 2017

1. Ontwikkeling Ledental
2. Lezingen
3. Excursies
4. Lek en Huibert Kroniek
5. Vertegenwoordiging op lokale markten
6. Verkregen bezittingen
7. Onderkomen
8. Diverse activiteiten in 2017

1. Ontwikkeling Ledental
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 353 leden. 213 leden komen uit Lexmond en 64 uit Hei- en Boeicop, 71 uit de rest van Nederland en 4 buiten Nederland. Onder de leden zijn 9 steunleden, 3 ereleden en 1 gastlid. Op 31 december 2017 waren dat 357 leden.

2. Lezingen
- Op 11 januari in huis Het Bosch een lezing over De beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerte(1566-1568), Een dorp nabij een brandhaard van verzet door Sander Wassing.
- Op 7 maart in huis Het Bosch, na de Algemene Ledenvergadering, een lezing De geslagen munt door Martin Bloemendaal.
- Op 4 april in Internos een lezing over Oude kaarten door Peter van der Krogt.
- Op 27 september in Internos een lezing over de Grebbelinie door Martin Wigtman.
- Op 8 november in huis Het Bosch een lezing over het Algemeen Kiesrecht door Monique Leyenaar.
De lezingen werden door resp. 43 42, 33, 38 en 25 personen bezocht.

3. Excursies
De 1e excursie was op 20 mei naar het Mauritshuis in Den Haag en het Louwmanmuseum in Wassenaar.
De 2e excursie was op 14 oktober naar de Grebbelinie en kasteel Doorwerth.
Aan de excursies werd door resp. 21 en 26 personen deelgenomen.

4. Lek en Huibert Kroniek
Er zijn in het jaar 2017 vier periodieken uitgebracht in een oplage van circa 400 stuks.

5. Vertegenwoordiging op lokale markten
Op 14 mei was de vereniging aanwezig op de Coopmarkt van Hei- en Boeicop en op 26 augustus op de Jaarmarkt van Lexmond. Dan op 30 november de Sfeermarkt in Lexmond.
Deze markten hebben 6 nieuwe leden opgeleverd.

6. Verkregen Bezittingen
Van diverse leden en niet-leden zijn documenten/foto’s/boeken e.d. ontvangen.
De giften worden altijd in de Lek- en Huibert Kroniek vermeld.

7. Onderkomen
Op korte termijn is in principe een bruikleenovereenkomst met de gemeente afgesproken inzake de voormalige aula. Deze is op de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond. De bestuursvergaderingen worden hier gehouden. We zijn bezig om deze nieuw locatie opnieuw in te richten. Dan denken we aan verrijdbare kasten, een leestafel, een mogelijkheid om bezoekers te ontvangen. Op dit moment wordt er nog volop nagedacht, wat het gaat worden.
Veel papieren archiefmateriaal is ook ondergebracht bij het regionale archief in Gorinchem. Andere bezittingen staan opgeslagen in de zolder van de secretaris, mevrouw M. van de Graaf in Hei- en Boeicop..

8. Diverse activiteiten die in 2017 ontplooid zijn
- Werkgroep Krantenknipsels
Nu houdt de werkgroep, bestaande uit de heren J. Six Dijkstra en R. Pijl, zich bezig met het bijhouden (uitknippen, inplakken en archiveren) van alle nieuwe krantenknipsels.

- Werkgroep Educatie
De werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van Lexmond voor groep 7 en 8 van de PWS.

- Vrijwilligers
Op 28 december was er een middag voor de vele vrijwilligers met een hapje en een drankje, die vervolgens een kleine attentie in ontvangst konden nemen .Op deze manier kreeg men de gelegenheid om een bezoekje aan de Kortenhoevenseweg 28 te brengen.

- Fotowerkgroep
Er is een fotowerkgroep opgestart, waar men in samenwerking met de gemeente, Ameide en Meerkerk gewerkt wordt aan een professionele beeldbank.

- Website
Er wordt aan een vernieuwing van de website gewerkt, die we over een paar maanden kunnen lanceren.

- ANBI-certificering
De vereniging is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.