Jaarverslag

Jaarverslag 2018

1. Ontwikkeling ledental

Op 1 januari 2018 telde de vereniging 357 leden. 213 leden komen uit Lexmond en  64 uit Hei- en Boeicop, 71 uit de rest van Nederland en 4  van buiten Nederland. Onder de leden zijn 9 steunleden, 3 ereleden en 1  gastlid. Op 31 december 2018 waren er 370 leden.

2. Verenigingsgebouw

De voormalige aula naast de begraafplaats in Lexmond – bij de opening op 1 juni omgedoopt tot Historium – is grondig opgeknapt. Aan de buitenzijde heeft de gemeente achterstallig onderhoud gepleegd. Zo zijn de dakranden vernieuwd en deuren en kozijnen geverfd.
Binnen is het gebouw met hulp van vrijwilligers opgeknapt en opnieuw ingericht. De ruimte is multifunctioneel gemaakt en is geschikt voor onder meer lezingen, vergaderingen, studie, ontvangst van groepen en bijeenkomsten van werkgroepen. Ook is aandacht besteed aan een sfeervolle aankleding, het verbeteren van de veiligheid en het up-to-date maken van de ict-voorzieningen. Het komende jaar wordt het Historium gasvrij en energieneutraal gemaakt.
Het gebouw is elke woensdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

3. Opening en tentoonstelling “In vervoering”

Op 1 juni 2019 werd ons nieuwe onderkomen officieel geopend door voorzitter Rinus Langerak. Wethouder Arie Donker bood namens de gemeente de twee wapenschilden van het voormalig gemeentehuis Lexmond aan. Het betekende tevens de opening van de eerste activiteit in het Historium, de fototentoonstelling die een overzicht bood van de ontwikkeling van het vervoer in Lexmond en Hei- en Boeicop tussen 1900 en 1970. De tentoonstelling was geopend tijdens de drie zaterdagen van de Zederikdagen en is zeer goed bezocht. Niet alleen door dorpsgenoten, maar ook voormalig dorpsgenoten uit het hele land kwamen de tentoonstelling bezichtigen. Tegelijkertijd was er een tentoonstelling van bijzondere automodellen.

 4. Lezingen

 • Op 10 januari in huis Het Bosch een lezing over De Wederdopers en hun plannen voor het Nieuwe Jeruzalem door Sander Wassing.
 • Op 7 maart in huis Het Bosch, na de Algemene Ledenvergadering, een lezing Spreekwoorden en Kinderspelen van Brueghel door Hans Saan.
 • Op 3 april in Internos een lezing 3-Dimensionale Diapresentatie over Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door Klaas Verbaan.
 • Op 3 oktober in het Historium een lezing over Willem van Oranje door Jeroen Punt.
 • Op 20 november in Internos een lezing over Emigratie in de 17e eeuw naar Nieuw-Nederlanden door Martin IJzerman.

De lezingen werden door resp. 35, 32, 45, 40 en 27 personen bezocht.

5. Excursies

De 1e excursie was op 24 maart naar de Hermitage voor de tentoonstelling “Hollandse Meesters” en de Hortus Botanicus in Amsterdam.
De 2e excursie was op 13 oktober naar de expositie van Willem van Oranje in het NMM in Soesterberg.
Aan de excursies werd door resp. 60 en 22 personen deelgenomen.

6. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen in een oplage van circa 400 exemplaren. Het extra dikke novembernummer besteedde veel aandacht aan de gezondheidszorg.

7. Educatie

In het voorjaar werd op de PWS in Lexmond in groep 7/8 een les gegeven over de geschiedenis van Lexmond. In groep 4 van het Kompas werd een korte les gegeven over de markante gebouwen in de Dorpsstraat van Lexmond en vervolgens een wandeling langs de gebouwen gemaakt.
Groep 7/8 van de PWS Lexmond en de School met de Bijbel in Hei- en Boeicop bezochten in juni het Historium voor een les over vervoer aan de hand van de tentoonstelling “In vervoering”.
Groep 7/8 van de PWS Lexmond bezocht in december het Historium voor een les over de vroegere gezondheidszorg aan de hand van de tentoonstelling.

8. Beeldbank

Na een tijdrovende voorbereiding heeft het bedrijf DEVENTit de beeldbank opgeleverd aan de gemeente Zederik. De fotowerkgroep van de VHLHB heeft voor de bouw van het fotoarchief veel informatie aangedragen. Er is een begin gemaakt met het invoeren van foto’s.

9. Diverse activiteiten

 • Werkgroep Krantenknipsels
  De werkgroep, bestaande uit de heren J. Six Dijkstra en R. Pijl, houdt zich bezig met het bijhouden (uitknippen, inplakken en archiveren) van alle krantenknipsels die betrekking hebben op relevante gebeurtenissen in Lexmond en Hei- en Boeicop.
 • Vrijwilligers
  Op 17 november was er een gezellige middag voor onze vrijwilligers met een hapje en een drankje.
 • Vertegenwoordiging lokale markten
  Op 12 mei aanwezig op de Coopmarkt van Hei- en Boeicop
  25 augustus was het Historium tijdens de jaarmarkt van Lexmond geopend met film en een kleine tentoonstelling.
  22 november was het Historium open tijdens de sfeermarkt met film en een kleine tentoonstelling over de gezondheidszorg.
 • Website
  Er wordt aan een vernieuwing van de website gewerkt, die we binnenkort kunnen lanceren.
 • Privacy-wetgeving
  Met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn o.a. verenigingen verplicht om privacybeleid op te stellen. Dat hebben wij dus ook gedaan. Het privacybeleid is te vinden op onze website.