Jaarverslag

Jaarverslag 2021

 1. Algemeen

De coronapandemie hield ons land vorig jaar in een stevige greep. Een groot deel van het jaar heeft onze vereniging geen publieksactiviteiten kunnen houden. Lezingen en excursies moeten worden uitgesteld. Ook het Historium bleef lang dicht. Het aantal bestuursvergaderingen was beperkt en de jaarvergadering werd noodgedwongen uitgesteld naar oktober. Desondanks is er in 2021 veel werk verzet, waarbij de verbouwing, verduurzaming en herinrichting van ons verenigingsgebouw de meeste tijd en inzet vergden. Daarvan hopen we in 2022 de vruchten te plukken.

 

 1. Ontwikkeling ledental

Op 31 december 2020 telde onze vereniging 383 leden. In 2021 hebben we 16 leden uitgeschreven, hetzij door opzegging van het lidmaatschap, hetzij door overlijden. Daar stonden 19 nieuwe leden tegenover, zodat de vereniging het jaar 2021 toch met groei kon afsluiten: op 31 december 2021 telde de vereniging 386 leden.

 

 1. Verenigingsgebouw het Historium

Sinds 2018 heeft onze vereniging het Historium in bruikleen van de gemeente. Vanaf het begin was duidelijk dat we tijd, geld en energie wilden steken in verduurzaming van het gebouw en in een herinrichting. Daarmee zijn we in 2020 begonnen en het werk is vorig jaar stevig voortgezet. In mei 2022 houden we een (uitgestelde) open dag.

 • De verduurzaming had als doel een energieneutraal onderkomen te realiseren, dat bijdraagt aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Daarin zijn we, samen met de gemeente Vijfheerenlanden, goed geslaagd.
 • Het bestuur verwacht de energiekosten tot een minimum te kunnen beperken.
 • Het Historium is voorzien van een warmtepomp (lucht/water) die is aangesloten op het cv-netwerk. Voorts zijn er twee warmtepompen (lucht/lucht) die kunnen verwarmen of koelen op momenten dat die vraag er is.
 • Op het dak zijn 20 zonnepanelen gelegd die naar schatting 5000 kWh per jaar aan stroom opleveren. Ons energieverbruik is naar verwachting ongeveer even groot.
 • Dak, gevels en ramen zijn in 2021 geïsoleerd. De vloer komt in 2022 aan de beurt.
 • De verbouwing en herinrichting van het Historium hebben het gebruiksgemak van het Historium vergroot. Het werk is voor een groot deel door vrijwilligers verricht.
 • De oude werkruimtes van de voormalige aula in het achterste deel van het gebouw zijn gesloopt en omgetoverd tot één strakke kantoorruimte.
 • De verouderde keuken is geheel vernieuwd.
 • Het enkele toilet in de hal is vervangen door twee ruime toiletten, waarvan er een goed toegankelijk is voor mensen die minder goed ter been zijn.
 • In de grote zaal zijn een professionele beamer en groot scherm opgehangen.
 • De grote zaal is opnieuw voorzien van een ringleiding.
 • Het voormalige knekelhuis is in gebruik genomen voor de opslag van stoelen en andere materialen.

 

 1. Lezingen
 • Op 20 oktober, na de uitgestelde jaarvergadering, hield oud-heemraad Arie Bassa in Het Historium een lezing over het werk van het waterschap, met name in de Vijfheerenlanden. De lezing werd door de 27 aanwezigen zeer gewaardeerd.
 • Andere lezingen konden vanwege de coronapandemie niet doorgaan en zijn uitgesteld naar 2022.

 

 1. Excursies

Vanwege de coronapandemie zijn er in 2021 geen excursies georganiseerd.

 

 1. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen in een omvang van 40, 36, 32 en 36 pagina’s. In het meinummer is een start gemaakt met de rubriek Lezerstribune. Dat platform, waarop lezers vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen, slaat goed aan en blijft daarom een vast onderdeel van de kroniek.

 

 1. Beeldbank

Het werk voor de Beeldbank ging in 2021 op een laag pitje door. Op 31 december 2021 stonden ruim 900 foto’s compleet met jaartal en locatie, omschrijving en vaak het GPS-coördinaat in de Beeldbank. Het adres luidt: historie.zederik.nl

 

 1. Diverse activiteiten

Ook in 2021 hebben we een aantal activiteiten ontplooid, waarvan we de belangrijkste in dit jaarverslag expliciet willen benoemen:

 • Archief

In de loop van vorig jaar zijn wederom enkele archieven die we van organisaties ontvingen of in bruikleen kregen, overgebracht naar het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU.

 • Website

De belangstelling voor onze website groeit verder. Het bezoekersaantal is gestegen tot meer dan 1200 bezoekers per maand die samen ruim 4500 pagina’s bekeken.

Alle uitgaven van de Lek en Huibert Kroniek tot en met 2019 zijn te zien op de site.

 • Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2021 twaalf keer verschenen, waarvan vier keer in de kroniek.