Jaarverslag

Jaarverslag 2019

1.  Ontwikkeling ledental

Op 31 december 2018 telde onze vereniging 370 leden. Op 31 december 2019 waren dat er 380, een stijging van 10 dus.
Onder de leden zijn 8 steunleden (een minder dan vorig jaar) en 3 ereleden (gelijk gebleven).
224 leden wonen in Lexmond (een toename van 11), 76 van onze leden wonen in Hei- en Boeicop (een toename van 5).
80 leden wonen buiten Lexmond/Hei- en Boeicop, waarvan 4 in Frankrijk, Canada, USA en Zwitserland.

2.   Verenigingsgebouw het Historium

Het hele jaar heeft de vereniging gebruik kunnen maken van het Historium, dat in bruikleen is van de gemeente. Alle bestuursvergaderingen hebben hier plaatsgevonden. Een groot deel van het jaar is het Historium iedere woensdagmiddag van 13 tot 16 uur open geweest voor leden en niet-leden. Het gebouw blijkt een belangrijke functie te vervullen voor leden die onderzoek willen doen, van gedachten willen wisselen, spullen willen inleveren etc.
De bedoeling was, dat het gebouw in 2019 energieneutraal zou worden gemaakt, maar dat is niet gelukt. Trage besluitvorming binnen het gemeentebestuur was daar debet aan. Maar de ambitie is om het gebouw te verduurzamen in 2020. Contacten met gemeente, provincie en energiebedrijven en –adviseurs zijn gelegd, en verwacht wordt dat in 2020 belangrijke stappen worden gezet. Deze activiteit wordt getrokken door de voorzitter Ronnie Hendriks en de oud-voorzitter Rinus Langerak.

3.   Lezingen

·      Op 9 januari in Het Historium een lezing over De geschiedenis van het bier door Roel Mulder.

·      Op 20 maart in Het Historium, na de Algemene Ledenvergadering, een lezing over veilingen, toen en nu door ervaringsdeskundige Hans Bronkhorst. Tevens werd een kleine veiling gehouden met spullen die door (bestuurs-)leden ingebracht waren.

·      Op 11 april in Internos een lezing De Voedselcommissaris door Kees Tukker, schrijver van het gelijknamige boek.

·      Op 10 oktober in het Historium een lezing over De Gouden Jaren en het Goede Leven door Annegreet van Bergen, schrijfster van de gelijknamige boeken.

·      Op 20 november in Internos een fotolezing en -quiz over het oude Hei- en Boeicop door Zwier van der Schagt.

De lezingen werden door resp. 38, 41, 39, 40 en ongeveer 80 personen (niet iedereen had de presentielijst ingevuld) bezocht.

4. Excursies

De 1e excursie was op 23 maart naar het vestingstadje Elburg.
De 2e excursie was op 5 oktober naar het Bomenmuseum en het huis van de Duitse keizer Wilhelm II in Doorn.
Aan de excursies werd door resp. 36 en 27 personen deelgenomen.

5. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen in een oplage van circa 400 exemplaren.

6. Beeldbank

Een aparte werkgroep is het hele jaar actief geweest met het scannen en indexeren van foto’s en het plaatsen van die foto’s op de gemeentelijke Beeldbank. Op dit moment staan er 470 foto’s op het deel van de VHLHB. Gezamenlijk zijn dat er ca. 2500. De werkgroep zet haar tijdrovende en minutieuze activiteiten in 2020 voort.

7. Diverse activiteiten

 • Vertegenwoordiging lokale markten
  Op 11 mei waren we aanwezig met een marktkraam op de Coopmarkt van Hei- en Boeicop.
  31 augustus was het Historium tijdens de jaarmarkt van Lexmond geopend met film en een kleine tentoonstelling.
  Het bestuur vindt lokale aanwezigheid belangrijk, onder andere om zichtbaar te zijn voor de eigen gemeenschap. Bovendien leidt de aanwezigheid altijd tot de verkoop van tijdschriften en boeken, en melden zich bij elk evenement wel enkele nieuwe leden aan.
 • Website
  In 2019 is de nieuwe website gereedgekomen. De website is veel uitgebreider dan de vorige, en ook interactiever en dynamischer. Geleidelijk wordt de site verder gevuld; dit jaar ook met de familieberichten. Er zijn veel complimenten ontvangen over de professionaliteit van de website. Het bestuur staat vanzelfsprekend altijd open voor suggesties voor verbeteringen etc. De website is hier te raadplegen: vhlhb.nl
 • Opslag papieren archief
  Door de gemeentelijke herindeling zal ons eigen papieren archief, dat nu is ondergebracht bij het regionale archief in Gorinchem, overgebracht worden naar het archief van het Regionaal Historisch Centrum Zuid-Oost Utrecht in Wijk bij Duurstede. Dit is in lijn met de keuze die de gemeente Vijfheerenlanden zelf gemaakt heeft. In 2019 is het regionale archief in Wijk bij Duurstede bezocht, en zijn globale afspraken gemaakt voor een verhuizing medio 2020.
 • “Een stoel van naam”
  In 2019 hebben we de actie:” een stoel van naam” gevoerd. Leden van onze vereniging konden/kunnen een stoel adopteren, waarop dan een fraai messing plaatje met hun naam wordt bevestigd. 12 leden hebben inmiddels een stoel geadopteerd.
 • Expositie oude gezelschapsspellen
  In 2019 hebben we een kleine expositie georganiseerd, door een vitrinekast in te richten met oude gezelschapsspellen.