Jaarverslag

Jaarverslag 2020

 1. Ontwikkeling ledental

Op 31 december 2019 telde onze vereniging 380 leden. In 2020 hebben we 9 leden uitgeschreven, hetzij door opzegging van het lidmaatschap, hetzij door overlijden. Ook een van de steunleden heeft het lidmaatschap opgezegd. Daar stonden 13 nieuwe leden tegenover, zodat de vereniging het bijzondere jaar 2020 toch met groei kon afsluiten: op 31 december 2020 telde de vereniging 383 leden. Daarvan woonden 224 in Lexmond en 76 in Hei- en Boeicop. Ook op 8907 kilometer van het Historium wordt De Kroniek trouw gelezen; dat is het lid op de grootste afstand van Lexmond.

 1. Verenigingsgebouw het Historium

Het hele jaar heeft de vereniging gebruik kunnen maken van het Historium, dat in bruikleen is van de gemeente. Maar door de corona-pandemie hebben we het Historium slechts zeer beperkt open kunnen stellen voor onze leden. Om diezelfde reden hebben wij de ambitieuze plannen die wij hadden voor een tentoonstelling met als thema “75 jaar bevrijding”, niet kunnen realiseren. Ook konden de meeste bestuursvergaderingen niet doorgaan, en hebben we de lezingen en excursies moeten afgelasten.
Samen met de gemeente Vijfheerenlanden zijn wel belangrijke stappen gezet bij het verduurzamen van het Historium. Nadat de gemeenteraad eind 2020 had ingestemd met de plannen van b en w, zijn in december alle ramen vervangen door dubbel glas. In een latere fase zal het dak worden geïsoleerd, worden zonnepanelen geplaatst en zullen warmtepompen worden geïnstalleerd. Als tegenprestatie gaat de vereniging een gebruikersvergoeding betalen die ongeveer zo groot is als de besparing op de energiekosten die wordt bereikt.
Bovendien zal in 2021 de achterste ruimte van het Historium worden verbouwd, zodat het geheel aan al onze wensen voldoet. Dat zal met zoveel mogelijk vrijwilligers worden gedaan. 

 1. Lezingen

– Op 22 januari in Het Historium een lezing over Maarten van Rossum door Sander Wassing.
– Op 4 maart in Het Historium, na de Algemene Ledenvergadering, een foto- en filmlezing over Lexmond en zijn bewoners door Herman Molenaar.
De lezingen werden door respectievelijk ongeveer 38 en 28 personen (niet iedereen had de presentielijst ingevuld) bezocht.
De lezing op 8 april over Oorlogsgraven, door Peter Raadgever van de Oorlogsgraven-stichting, en de daarmee samenhangende voorjaarsexcursie naar de Grebbeberg en Rhenen konden niet doorgaan. We proberen dat op een later tijdstip alsnog te organiseren.

 1. Excursies

Vanwege de corona-pandemie zijn er in 2020 geen excursies georganiseerd.

 1. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen. Drie keer in een oplage van 425 exemplaren (februari 32 pagina’s, mei 40 pagina’s en november 44 pagina’s) en één keer in een oplage van 750 exemplaren (augustus 112 pagina’s)
De kroniek van augustus betrof een themanummer over “De eeuwenlange relatie tussen Tante Pos en Lexmond” en ‘’Post Hei- en Boeicop’’, geschreven door Walter van Zijderveld. In de verkoop zijn ruim 60 boeken verkocht. De extra kroniek werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

 1. Boek

In mei is het boek “Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog” uitgebracht, geschreven door Walter van Zijderveld en Ronnie Hendriks. De oplage bedroeg 750 exemplaren. Het boek is gratis aangeboden aan de inwoners van Hei- en Boeicop. In de verkoop zijn 335 stuks verkocht. Het boek werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.

 1. Beeldbank

De werkzaamheden aan de Beeldbank gaan gestaag door, hoewel in een lager tempo dan 2019.
Op 31 december 2020 stonden 886 foto’s compleet met jaartal en locatie, omschrijving en vaak het GPS-coördinaat in de Beeldbank. Dat waren 470 foto’s aan het eind van 2019.
Neem eens een kijkje en laat u aangenaam verrassen: https://historie.zederik.nl/
We zoeken nog mensen die foto’s en ander materiaal willen plaatsen op de Beeldbank: u kunt het thuis doen op de tijd die u uitkomt. Geen verplichtingen of deadlines. Belangstelling? Neem contact op met een van de bestuursleden of arievanderzouwen@hetnet.nl

 1. Diverse activiteiten

Ook in 2020 hebben we een aantal activiteiten ontplooid, waarvan we de belangrijkste in dit jaarverslag expliciet willen benoemen:

 • Opslag papieren archief

In de loop der jaren hebben wij veel archieven van allerlei organisaties ontvangen of in bruikleen gekregen. Denk daarbij aan Het groene Kruis, Zangverenigingen, IJsclub de Volharding, het archief van P. Horden, het CDA-archief etc. In totaal betreft dat ruim 80 archiefdozen, bijna tien strekkende meter. Dat heeft jarenlang opgeslagen gelegen bij het regionale archief in Gorinchem. Nu is het overgebracht naar het Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede. Dit is in lijn met de keuze die de gemeente Vijfheerenlanden zelf gemaakt heeft voor al haar gemeentelijke archieven. Met het RAZU zijn afspraken gemaakt over het professioneel indexeren van ons archiefmateriaal, zodat het voor onderzoekers op een wetenschappelijke, eenduidige manier via de website van het RAZU toegankelijk wordt gemaakt. Naar verwachting is die inventarisatie medio 2021 afgerond.

 • “Een stoel van naam”

In 2019 en 2020 hebben we de actie: ”Een stoel van naam” gevoerd. Leden van onze vereniging konden een stoel adopteren, waarop dan een fraai messing plaatje met hun naam werd bevestigd. Er zijn op deze wijze uiteindelijk 20 stoelen geadopteerd.

 • Wapenbord Lexmond

Het oude gemeentewapen van Lexmond, dat behoorlijk geërodeerd was, is prachtig, en geheel belangeloos, gerestaureerd door Arie Weeda uit Tienhoven. Het wapen is te bewonderen in het Historium.

 • Website

Alle uitgaven van de Lek en Huibert Kroniek tot en met 2018, zijn nu te zien op onze website. Het beleid is, om nieuwe kronieken met een vertraging van twee jaar op de website te publiceren.
In 2020 is een begin gemaakt met het digitaliseren van alle artikelen die in de kroniek hebben gestaan. Dat werk wordt in 2021 voortgezet. De artikelen zijn via een (chronologisch) overzicht op te roepen.
Het bezoekersaantal van de website is in de loop van 2020 sterk gestegen tot meer dan 1000 bezoekers per maand die samen bijna 4000 pagina’s bekeken.