Jaarverslag

Jaarverslag secretaris over 2023

 1. Algemeen

We vierden in 2023 het 25-jarig bestaan. Onze inzet was om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken en dat is goed gelukt. Het jubileum telde vier bijzondere gebeurtenissen:

 1. Een speciale excursie naar Paleis Het Loo. Diverse leden hadden om dat reisdoel verzocht. We reisden met een volle bus (61 deelnemers) naar Apeldoorn.
 2. De uitvoering van ‘Storm in de kerk’, een aangeklede presentatie van de Reformatie, in de Hervormde Kerk van Lexmond. De bijzondere lezing, gehouden door Rob van de Putten, werd aangevuld met ‘filmpjes met een knipoog’, gemaakt door de bestuursleden.
 3. Een receptie en een feestelijke ledenavond. Van de gemeente en enkele collega-verenigingen ontvingen we leuke cadeaus.
 4. De uitgave van het boek Mijn Dorp, geschreven door Joost-Jan Kool en Ronnie Hendriks, met foto’s van Riky Donkers. In het boek artikelen over de relatie tussen dorp en stad, de toekomst van Lexmond en Hei- en Boeicop, interviews met bewoners over hun band met het dorp en een fotogalerij van alle adressen in de twee dorpen.

In het jaar 2023 zijn voorts nog veel activiteiten ontplooid met als redelijk nieuw element de ontvangst van groepen ouderen van De Laakse Hof en de Zonnebloem. 

 1. Ontwikkeling ledental

Op 31 december 2022 telde onze vereniging 396 leden. In 2022 hebben we 10 leden uitgeschreven, hetzij door opzegging van het lidmaatschap, hetzij door overlijden. Daar stonden 25 nieuwe leden tegenover, zodat de vereniging het jaar 2023 toch met groei kon afsluiten: Op 1 januari 2024 telde de vereniging 411 leden. In maart van 2023 verwelkomden wij het 400ste lid!

 1. Verenigingsgebouw het Historium

Het schilderen van het verenigingsgebouw Historium is een jaar uitgesteld. In de geplande weekenden zat het weer tegen en bovendien waren bestuursleden en vrijwilligers al erg druk dit jaar. De klus wordt nu in het voorjaar gepland. Het regulier onderhoud van zaken als de verwarming, airco en brandblusser is wel uitgevoerd.
Het archief van auteur Walter van Zijderveld is overgebracht naar het Historium, omdat hij zelf naar een kamer in Vianen is verhuisd. De ordening van dit archief en andere documenten vindt in 2024 plaats.

 1. Lezingen

In 2023 werden7 lezingen gehouden, waarvan 5 in het Historium en 2 op locatie.

 • Op 11 januari was er een lezing door Vincent Prins (RWS) over de geschiedenis van de A27. De zaal zat overvol met meer dan 80 bezoekers.
 • Op woensdag 15 februari hield Jelmer Krom (RW Rivierenland) een lezing in het Historium over: ‘Wat doen we met uw bijdrage aan het waterschap?’ (Circa 25 bezoekers).
 • Op 3 mei heeft Rob van Putten zijn lezing over de in 1943 neergestorte Lancaster bij Hei- en Boeicop nogmaals gehouden in de N.H.-kerk van Hei- en Boeicop. De presentatie trok circa 80 belangstellenden. De lezing werd in 2022 gehouden voor de nabestaanden van de omgekomen geallieerde vliegers.
 • Woensdag 19 april hield René ten Dam in het Historium een lezing over ons funeraire erfgoed: ‘Graven vertellen verhalen’.
 • Dinsdag 16 mei was er de lezing over militaire postduiven door Rob van Putten in het Historium. (Circa 25 bezoekers)
 • Op woensdag 23 augustus is, op verzoek, nogmaals de lezing over de vliegtuigcrash van 1943 gehouden in het Historium. (Circa 20 bezoekers)
 • Op 14 oktober was er een lezing/presentatie over de Reformatie t.g.v. ons 25-jarig bestaan. Dat gebeurde in de N.H. Kerk in Lexmond. Er waren meer dan honderd bezoekers.
 1. Excursies

In 2023 zijn twee excursies gehouden.

 • Op 25 maart was er de excursie naar het DAF-museum in Eindhoven en een aansluitend bezoek aan de Abdij van Heeswijk-Dinther. 41 deelnemers genoten met volle teugen.
 • De jubileum excursie op zaterdag 9 september was één van de hoogtepunten in dit jubileumjaar. Met 61 deelnemers (een dubbeldekker vol) brachten we een bezoek aan paleis het Loo en de bijbehorende prachtige tuinen. Mede door het prachtige weer was het een zeer geslaagde dag.
 1. Lek en Huibert Kroniek

De kroniek is vier keer verschenen in een omvang van 36 pagina’s.De standaard omvang is verhoogd naar 36 pagina’s en de oplage naar 450 exemplaren.

 1. Beeldbank

Het werk voor de Beeldbank ging in 2023 gestaag door. Op 31 december 2023 stonden er iets meer dan 1.000 foto’s compleet op de beeldbank, met jaartal, locatie, omschrijving en vaak het GPS-coördinaat. Het adres luidt: historie.zederik.nl

 1. Genealogie

Met een klein groepje mensen is er afgelopen jaar gewerkt aan de familieachtergronden van een schoolfoto uit 1912. Het werk is weliswaar af, maar er wordt nog nagedacht over de vorm van presenteren. Daarna is er begonnen aan ‘de Dorpsstraat’. De bewonersachtergrond en achtergronden van de huizen wordt onderzocht. ‘De Dorpsstraat’ wordt, waarschijnlijk, in het najaar van 2024 in de vorm van een lezing gepresenteerd.

 1. Diverse activiteiten

Ook in 2023 hebben we een aantal activiteiten ontplooid, waarvan we de belangrijkste in dit jaarverslag expliciet willen benoemen:

 • Bezoek leerlingen aan oorlogsgraven

Joost Jan Kool en Rob van Putten hebben van scholen uit Lexmond en Hei- en Boeicop leerlingen op bezoek gehad en bezocht. Onderwerp was de crash van de Lancaster in 1943 De leerlingen is op deze wijze een stuk historie van onze dorpen meegegeven. Dit werd door alle partijen zeer gewaardeerd. De scholen zouden hier graag een vervolg aan willen geven door dit bijvoorbeeld tweejaarlijks te herhalen.  Ook wethouder Kees Bel, die een bezoek bracht, sprak zijn waardering uit over datgene wat wij doen als vereniging in dit opzicht.

 • Boek Mijn Dorp

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de VHLHB het boek Mijn dorp uitgebracht. De uitgave verscheen eind november in een oplage van 500 exemplaren. Eind van het jaar waren er nog ongeveer 28 over. De prijs van het boek bedraagt 17,50 euro (leden betalen 15 euro)

Het boek is op 30 november overhandigd aan wethouder Shalandra Hitipeuw.

 • Bezoekmiddagen Laakse Hof

In 2023 hebben wij twee middagen bezoek gehad van bewoners van het verpleeghuis Laakse Hof. Het enthousiasme was groot en besloten is de bezoeken in 2024 voort te zetten.

 • Bezoekmiddag De Zonnebloem

Op 23 november bracht een groep van ca. 50 personen van stichting De Zonnebloem een bezoek aan het Historium. Het was een zeer geslaagde middag.

 • Website

Onze website trok vorig jaar 18.700 bezoekers, ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. De communicatie via de site neemt toe via vragen en bestellingen. De kronieken van 2021 zijn toegevoegd aan de site.

 • Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2023 tien keer verschenen, waarvan vier keer in de kroniek.

 • Familiedrukwerk

De collectie familiedrukwerk is door Stef de Ridder in 2023 verder uitgebreid. De verzameling is in het Historium te bekijken. De overlijdensberichten staan ook op de website.

6 maart 2024
Eip Aantjes, secretaris