De Unie van de Vijf Heeren

KRONIEK
1999-2

Aanvulling op geschiedenis Lakerveld

Door Th. van Woerden

Herdenking van het sluiten van een overeenkomst op 11 april 1284 te Everdingen.

In de eerste jaargang, nr. 1 van de Werkgroep “Historisch Lexmond” geeft de heer de Pater een gewaardeerde uiteenzetting over de geschiedenis van Lakerveld. Hij vermeldt o.a. de maatregelen die genomen werden om de waterhuishouding in de Vijfheerenlanden te verbeteren.

Op een vergadering op dinsdag 11 april 1284, in de paasweek, komen “5 Heeren” met nog anderen bijeen in of bij de kerk te Everdingen. De Heer Hubrecht van Everdingen was waarschijnlijk de stuwende kracht om het gebied van de Vijfheerenlanden beter te bedijken en te vrijwaren van het Lekwater en het water uit de Betuwe, terwijl ook de afvoer verbeterd moest worden. Besloten werd tot aanleg van de Diefdijk en de Lekdijk verder te versterken. Op deze wijze werd de aanvoer van overtollig water uit de hoger gelegen Betuwe door de Diefdijk verhinderd. Voor de afvoer werd de Huibert gegraven, genoemd naar de Heer Hubrecht. Dit water kwam terecht in het stroompje de Zederik en kreeg een uitweg naar het lager gelegen gebied van de Linge in het Zuiden. De Diefdijk bewees zijn nut tot in deze tijd, o.a. in 1940 toen de waterlinie geïnundeerd werd en wij hier droog bleven, terwijl nog in 1995 onze polders niet geëvacueerd behoefden te worden, in tegenstelling met de Betuwe. Gezien het vorenstaande is het wel een bewijs hoe belangrijk de vergadering in Everdingen, nu ruim 700 jaar geleden, geweest is en nog steeds haar nut bewijst.

Welnu, het bestuur van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waarvan ik deel mocht uitmaken, zag dit ook in en daarom werd een bijeenkomst gehouden, in de hervormde kerk van Everdingen, om deze gebeurtenis te herdenken. De minister van Waterstaat was uitgenodigd, maar was op het laatst verhinderd te komen. Ze stuurde een hoge ambtenaar. Nadat de gebruikelijke toespraken gehouden waren begaven we ons naar het waterschapsgebouw in Vianen (tegenwoordig notariskantoor) voor de receptie die daar werd gehouden en onder het genot van een hapje en een drankje zijn we daar nog gezellig bijeen geweest en als bestuursleden gingen we met een fraaie afbeelding van het wapen van het waterschap naar huis.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *