Overig transport (2)

Er zijn vele vormen van transport. Te veel om aan alle varianten aandacht te geven. Op dit en het vorige paneel een beeld van enkele transportvormen, variërend van het vervoer van teen tot het transport van hooi.

P17-01 Opa Versluis was hout‐ en riethandelaar. Zoon Arie Versluis reed eerst voor Jan Termaat. Later werd een eigen bedrijf gestart. Een Bedford vrachtauto van Versluis, beladen met teen.

P17-02 Een met hooi beladen vrachtauto met aanhanger van Versluis.

P17-03 Een DAF‐vrachtauto van Versluis. Hier worden gasflessen naar Italië gereden. Bij de grens was dat altijd een heel gedoe. Soms moest er twee dagen worden gewacht voordat er  doorgereden kon worden.

P17-04 Een oude handbrandspuit van Lexmond. Deze antieke pomp moest met de hand worden bediend. Voor de bediening waren veel mensen nodig. Er moest met minstens acht man gepompt worden, die minstens elk kwartier moesten worden afgelost. 

P17-05 Brandweerlieden zijn altijd trots op hun materieel. Dat wordt altijd goed onderhouden en gepoetst. Hier poseert het korps bij een oude brandweerauto van Hei‐ en Boeicop.