Vergane glorie

Lek en Huibert Kroniek VHLHB

KRONIEK
1998-1

ZELFMOORD VAN DE “DE KIEVIT”, HET VERVALLEN SIERAAD VAN ONS MOOIE WEI- EN WATERLAND.

Op den achtergrond de watermolen van den polder Lakerveld. Foto G. v. Mourik, Deil.

Zondag is de molen “De Kievit”, die dit voorjaar zou worden afgebroken, door brand geheel verwoest. Vorig jaar schreven we bij  de foto rechts die te Meerkerk onze fotograaf van “de molens” maakte, het volgende: Reeds een paar eeuwen had deze mooie, thans sedert jaren in staat van toenemend verval verkeerende molen voor waterbemaling in den polder dienst gedaan. Nu bijna honderd jaar geleden, dus in 1836, werd hij aangekocht door een oud Meerkerksch geslacht, de fam. Kievit, welke den molen deed inrichten als korenmolen. Thans enkele jaren is de molen geheel buiten werking. In ‘t voorjaar van 1936, dus na juist honderd jaar voor de fam. Kievit te hebben stand gehouden, zal dit eerbiedwaardige wiekenhuis, sieraad van ons Hollandsch landschap, worden afgebroken. Als machtelooze armen zullen de thans nog hoog in de ijle lucht stekende wieken ter aarde liggen bij zooveel ander tijdelijks, dat eens heel hoog stond opgericht, doch door de verwoestende, onweerstaanbare krachten van den tijd werd neergeveld, om nooit meer op te staan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *