De Unie van de Vijf Heeren

In de eerste jaargang, nr. 1 van de Werkgroep “Historisch Lexmond” geeft de heer de Pater een gewaardeerde uiteenzetting over de geschiedenis van Lakerveld. Hij...

Lakerveld

Het gebied dat nu Lakerveld heet, lag tot het jaar 1000 in een uitgebreid moerasgebied tussen de rivieren Lek en Merwede.