Van de voorzitter (1)

KRONIEK
1999-1

Van de voorzitter (1)

Door Walter van Zijderveld

Hier is dan het eerste exemplaar van de Lek en Huibert kroniek, de
periodiek van onze gloed nieuwe Vereniging Historisch Lexmond en
Hei- en Boeicop. Zowel de naam van de vereniging als die van het
verenigingsblad zijn op de algemene vergadering van 16 december
1998 vastgesteld. Voor het zover was vond er een gezonde discussie
plaats met als resultaat bovenstaande namen. De leden vormen met
elkaar de vereniging en met de democratische besluitvorming over de
namen heeft het bestuur deze instelling willen onderstrepen.
Het bestuur en de redactiecommissie hopen dat deze eerste uitgave
aan uw verwachtingen voldoet en zij zullen hun best doen om het
tijdschrift zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. Dit geldt
zowel voor het uiterlijk als voor de inhoud. De opzet is om een
inhoudelijk goed kwalitatief tijdschrift te maken met een zo gevarieerd
mogelijke inhoud. Ik denk dat de redactiecommissie daar bij dit eerste
nummer reeds in is geslaagd.
Om dit te bereiken doen wij ook een beroep op andere leden om
bijdragen te leveren. Dit zullen uiteraard meestal artikelen zijn, maar
ook gedichten kunnen worden opgenomen. Dat bewijst dit eerste
nummer wel. Het kunnen artikelen over historische onderwerpen zijn,
maar ook zelf beleefde gebeurtenissen, tijdsbeelden of interessante
en niet bekende , reeds elders gepubliceerde artikelen. Deze laatste
categorie willen we echter beperken, opdat deze niet gaat overheersen.
De voorkeur gaat uit naar oorspronkelijke verhalen of artikelen.
Behalve de Lek en Huibert kroniek, die viermaal per jaar zal verschijnen,
worden dit voorjaar nog een aantal andere aktiviteiten
ontplooid. Zo zal op maandag 8 maart drs. A. Bijl uit Vuren een dialezing
houden over de waterhuishouding van de Vijfheerenlanden,
waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan Lexmond en Heien
Boeicop.
Op woensdag 17 maart zal een promotie-avond worden gehouden in
gebouw Internos in Hei- en Boeicop. Hier zal ons lid Joh. de With een
lezing houden over het ontstaan van Hei- en Boeicop.
Tenslotte is er op zaterdag 17 april een excursie naar het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te Gorinchem,
waar een blik achter de schermen zal worden gegeven.
U ziet, het bestuur heeft niet stilgezeten. Dit geeft vertrouwen voor de
toekomst, waarbij we hopen en verwachten dat ook u gevraagd of
ongevraagd uw steentje zal willen bijdragen. Moge dit eerste nummer
van de Lek en Huibert kroniek het begin vormen van een succesvolle
reeks. Zoals u aan dit eerste exemplaar ziet, aan de redactiecommissie
zal het niet liggen.

De voorzittershamer
Op de ledenvergadering werd weliswaar een voorzitter gekozen, maar
zijn attribuut, de voorzittershamer ontbrak nog. Dat duurde echter niet
lang, want direct na afloop van de vergadering kreeg de voorzitter van
één der aanwezigen (die onbekend wenst te blijven) een bedrag van
f 100,- in zijn handen gestopt om daarvoor zo’n ordehersteller aan te
schaffen. Gulle gever / geefster, hartelijk dank!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *