Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.
Contributie:
Leden, woonachtig in Lexmond en Hei- en Boeicop € 20,-
Leden, elders woonachtig € 26,-
Steunleden € 6,-

Ledenadministratie:
e-mail: secretaris@vhlhb.nl

Bankrekening: NL49 RABO 0336 0325 87

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd, schriftelijk en met een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Bij lid worden in de loop van een kalenderjaar, zullen de in dat jaar reeds verschenen nummers van de Lek en Huibert Kroniek aan het nieuwe lid worden uitgereikt, zolang de voorraad strekt.