Volkstelling 1851

Lek en Huibert Kroniek VHLHB

KRONIEK
1998-1

DE GEZINDTEN VAN LEXMOND – 147 JAAR GELEDEN

Het overzicht uit 1851

Vroeger werden er regelmatig volkstellingen gehouden. Daarbij werd dan bv. gekeken naar de godsdienstige gezindte van de inwoners. De gegevens van de telling 1851 geeft een interessant beeld. Voor een historisch theoloog voldoende informatie om op te promoveren. Maar hier wordt volstaan met het geven van een paar opvallende dingen.
· Meer dan 90% van de bevolking was indertijd Nederduitsch Hervormd. Toen nog Samen op Weg. Hoewel, er waren 50 personen Christelijk  Afgescheiden. De telling vond immers vlak na de Afscheiding van 1834 plaats. Hoewel in aantal niet veel, vormden ze wel de op één na grootste groep.
· Nederduitsche Israëlieten kwamen ook voor. 7 Mensen hebben dit tenminste opgegeven. Een interessant groepje, waarvan we helaas weinig nadere gegevens hebben.
· Buitenkerkelijken bestonden niet in 1851. Blijkbaar hield men het
niet voor mogelijk, dat men onkerkelijk was.
Zo zie je, dat een eenvoudige lijst al veel waardevolle informatie bevat,
maar ook veel vragen oproept.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *