Beleidsplan

2024

DOELSTELLING:
De vereniging wil de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis en cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop en omliggende streek bevorderen.

TAKEN:
Ter bevordering van de doelstelling stelt de vereniging zich de volgende taken:

Kennis vergaren
 • Het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en zijn bewoners;
 • Het verzamelen van kennis over de (volks)cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop;
 • Het verzamelen van objecten die verband houden met de geschiedenis en cultuur van Lexmond en Hei- en Boeicop.
 • Het bevorderen van en bijdragen aan onderzoek van de geschiedenis van Lexmond, Hei- en Boeicop en omliggende streek.
Behoud en beheer
 • Op overzichtelijke wijze bewaren en beheren van geschriften, documenten, objecten en beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
 • Het signaleren van ontwikkelingen die kunnen leiden tot verlies van waardevolle overblijfselen of kennis van de Lexmondse en Hei- en Boeicopse geschiedenis en in actie komen bij concrete bedreigingen daarvan;
 • Het stimuleren van het behoud van monumenten in Lexmond en Hei- en Boeicop;
 • Het (bevorderen van het) beschrijven van de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop.
Kennisverspreiding
 • Het beheer en onderhoud van een website, alsmede andere sociale media, waarop zoveel mogelijk informatie beschikbaar is en over actuele ontwikkelingen informatie wordt verstrekt;
 • Het fysiek toegankelijk maken van beschikbare geschriften, beeld- en geluidsmateriaal;
 • Uitgave van de Lek- en Huibertkroniek met daarin publicaties over de geschiedenis van Lexmond, Hei- en Boeicop en de streek;
 • Het beheren van een eigen bibliotheek met boeken over Lexmond, Hei- en Boeicop en de streek (Alblasserwaard- en Vijfheerenlanden);
 • Het houden van tentoonstellingen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de VHLHB zijn onbezoldigd.
Ook de vrijwilligers ontvangen voor hun inspanningen geen financiële vergoeding.
Hun beloning bestaat voornamelijk uit de (maatschappelijke) waardering die de vereniging ondervindt als gevolg van haar activiteiten en producten.