Index onderwerpen

Gebruik de toetscombinatie Ctrl-f om een trefwoord te zoeken in Internet Explorer of Firefox. Om met de browser Safari een ploeg te zoeken gebruik je de combinatie -f


algemeen
armen, zwervers en bedelaars
archeologie en vondsten
brandweer en branden
bestuur en politiek
criminaliteit, justitie, politie 
cultuur
dorpsgeschiedenis
dorpsleven
feesten en herdenkingen
foto’s omslag en buiten de tekst
Franse tijd
gemeentelijke zaken
genealogie
geneeskundige verzorging
gewoonten en gebruiken
heren en ambachtsheren
huizen, gebouwen, boerderijen
jaaroverzichten
jacht en visserij
kerk en godsdienst
Killestein
krantenberichten
kunst en antiek
Lakerveld
landbouw en veeteelt
markten en kermis
middenstand, ambachtslieden en industrie
militaire zaken
molens, polders, gemalen
natuur en milieu
nutsvoorzieningen
onderwijs
overstromingen en dijkdoorbraken
personen
rampjaar
scheepvaart
semi-militaire lokale organisaties
sport
Tweede wereldoorlog
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop
verenigingsbezit
verkeer en vervoer
vroegste geschiedenis tot ca. 1600
watergangen, kanalen, rivier
wegen, straten, bruggen, tollen
zang en muziek

Algemeen

4-3  (2002) Twee oude ansichtkaarten van Lexmond, 34 (H. Molenaar).
11-2  (2009) Wetenswaardigheden: Klinkende munt, 4-13 (R. Visser).
11-3  (2009) Wetenswaardigheden: Lezen en schrijven, 4-12 (R. Visser).
14-2 (2012) Het Wilhelmus, 27-32 (W. van Zijderveld).
20-3 (2018) Privacy: nu en toen, 24 t/m 26 (Marianne Wittebol).
naar boven

Armen, zwervers, bedelaars

3-1 (2001) Wie helpt? Zwervers, 25-26 (J.P. de Leeuw)
4-1 (2002) Zorgen voor de medemens, 10-18 (Joh. de With †)
5-2 (2003) Collecteren voor huizen, 1891-1893, 22-26 (W. van Zijderveld)
16-2 (2014) Zwervers aan de Zijpkade, 4-26 (W. van Zijderveld)
16-2 (2014) Zwervers met allure, 36 en 37 (R.F. van Dijk)
23-1 (2021) Zigeuners in Lexmond, 3 – 20 (W. van Zijderveld)
naar boven

Archeologie en vondsten

17-2 (2015) Steengoedkruik, 17 (W. van Zijderveld)
19-4 (2017) Bodemschatten, archeologische vondsten langs de Laak, 16-19 (A.A. Blommers)
23-2 (2022) Verlaten en vergeten munten, 22-23 (A.A. Blommers)
naar boven

Brandweer en branden

1-1 (1998/1999) Lexmonders en Vianezen, blussend en vechtend in 1872, 13-20 (W. van Zijderveld)
1-2 (1998/1999) Naamsaanvulling op het artikel over de Lexmondse vechtersbazen met de naam Veen, 26 (J.F. Veen)
4-3 (2002) Lakerveld: De nacht dat men niet sliep, 25-33 (P. de Pater)
6-4 (2004) Hei- en Boeicop, brand en brandweer (deel 1), 31-38 (Joh. de With †)
7-1 (2004) Hei- en Boeicop, brand en brandweer (deel 2), 8-15 (Joh. de With †)
naar boven

Bestuur en politiek

15-3 (2013) Interview met burgemeester Coert van Ee, 7-10 (M.H. Wittebol)
19-4 (2017) Een eeuw algemeen kiesrecht, 20-24 (Marianne Wittebol)
22-4 (2020) J.G. Roosenburg, Lexmonds burgemeester in een nieuwe tijd, 3-15 (A.A. Blommers)
naar boven

Criminaliteit, justitie, politie

5-1 (2003) Roofoverval in Heicop, 16-19 (P.Horden Jz †).
5-2 (2003) Dorpsdrama in De Drie Snoeken in 1696, 10-18 (P.Horden Jz †).
6-1 (2004) Lakerveld: Criminaliteit, 23-34 (P. de Pater).
6-2 (2004) Foto vijf dienders, 34 (Bestuur).
13-1 (2011) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 4-7 (J.L.E. Bassa-de Jong)
13-2 (2011) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 5-10 (J.L.E. Bassa-de Jong)
13-4 (2011) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 4-6 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-1 (2012) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 4-7 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-2 (2012) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 4-7 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-3 (2012) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894, 4-8 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-3 (2012) Lexmondse geschiedschrijvers volgens P. de Pater, 42-52 (P. de Pater)
14-4 (2012) Politie-verordening Hei- en Boeicop, 1894 5-8 (J.L.E. Bassa-de Jong)
19-2 (2017) Veldwachters waken over Lexmond, 3-13 (A.A. Blommers)
19-2 (2017) ‘Moord in Hijkoop’, 17-22 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Cultuur

13-4 (2011) Het leesgezelschap Lexmond (ca. 1850), 7-12 (W.van Zijderveld)
19-3 (2017) Klank en Vreugd 50 jaar, 24-27 (W.van Zijderveld)
24-2 (2022) De bibliotheken van Lexmond (1), 3-18 (Walter van Zijderveld)
24-3 (2022) De bibliotheken van Lexmond (2), 8-17 (Walter van Zijderveld)
24-3 (2022) De bibliotheek van Hei- en Boeicop, 18-22 (Walter van Zijderveld)
naar boven

Dorpsgeschiedenis

4-3 (2002) Het rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan voor Heicop, 4-14 (E.G. Middag †)
4-4 (2002) Vriheyt en is om gheen ghelt te coop, 4-8 (Th. van Woerden)
5-3 (2003) De memoires van Gerrit Jan Lakerveld, 25-34 (P. de Pater)
11-4 (2009) Diepvriezen in Lexmond, 9-27 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Aanvulling Diepvriezen in Lexmond, 34 (Redactie)
17-3 (2015) De hoefsmederij van Jan Takken, 3 t/m 11 (Zwier van der Schagt)
18-1 (2016) Het winkeltje van Nico Cats, 3 t/m 9 (Zwier van der Schagt)
20-3 (2018) Een idyllisch dorp, 21 t/m 23 (De Vijf Rivieren)
22-1 (2020) Buurtschap Kortenhoeven, 3-14 (Peter Veen)
naar boven

Dorpsleven

1-2 (1998/1999) ‘An de hoek van de Lexmondse toren’, 13-15 (Piet Horden †)
1-2 (1998/1999) Het spookte in Lexmond, 29-31 (P(rikkebeen))
1-5 (1998/1999) Heksen in Lexmond en omgeving, 5-16 (W. van Zijderveld)
2-1 (2000) Lokale schimpnamen, 11-19 (W. van Zijderveld)
2-2 (2000) Draadjesvlees onder de kerstboom, 9-13 (J. van Rijn)
2-2 (2000) Aanvulling op het artikel Schimpnamen 13 (W. van Zijderveld)
3-2 (2001) In de Vijfheerenlanden woekert een bar best volk, 18-23 (Jaap van Rijn)
5-3 (2003) Lexmond in 1669, 15-24 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) Ordonnantie, orde en rust, 1819, 4-6 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Burenhulp in Hei- en Boeicop, 7-10 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Viaans volksleven in de Franse bezettingstijd 1795-1811, 20/21 (P. Horden Jz †)
11-4 (2009) Conserveren van voedsel, 29-38 (P. de Pater)
12-1 (2010) Oud en Nieuw bij de Jansens, 29-31 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) Over smaak valt niet te twisten, 32-38 (P. de Pater)
12-2 (2010) Vacantie zonder haast!, 22-26 (J. van Rijn)
12-4 (2010) Uithuilen en heimwee, 11-13 (C. Chaigneau)
14-1 (2012) Misère Lexmondse zalen en uitvoeringen (1946-1952), 21-29 (W. van Zijderveld).
14-4 (2012) Wel en wee van de ooievaars op de Lexmondse kerk in de 20 e eeuw, 24-32 (W. van Zijderveld).
15-4 (2013) Piet on tour, 40-44 (Joost-Jan Kool)
16-1 (2014) Het bizare huzarensaladedrama van Internos, 26-31 (Joost-Jan Kool)
17-2 (2015) Een begrafenis in Hei- en Boeicop 18 t/m 21 (Peter van Rooden)
17-2 (2015) ‘t Is goud wat er valt’, 24 t/m 29 (M. H. Wittebol)
17-3 (2015) ‘t Is goud wat er valt’, 15 t/m 19 (M. H. Wittebol)
17-3 (2015) Nieuw leven (ooievaarsnesten), 26 en 27 (R.A. Hendriks)
17-3 (2015) Caroline’s Disco Show, 28 en 29 (Joost-Jan Kool)
17-4 (2015) ‘t Is goud wat er valt’, 15 t/m 23 (M. H. Wittebol)
17-4 (2015) Zitten in Lexmond, 3 t/m 7 (W. van Zijderveld)
18-2 (2016) Verdriet om de Achterkade, 16 en 17 (Joost-Jan Kool)
18-3 (2016) Zomaar een foto…, 24 t/m 27 (Arie de Bruin)
19-2 (2017) Een bijzondere breiclub , 14-26 (M. H. Wittebol)
19-3 (2017) De winkel van Arie de Leeuw, 28
(Joost-Jan Kool)
20-1 (2018) Het rechthuis van Hei- en Boeicop. , 3-10
(Zwier van der Schagt)
20-2 (2018) Vereniging tegen drankmisbruik, 15-23
(Walter van Zijderveld)
20-2 (2018) Winkeltje van Pietertje van der Hagen, 24-25
(Zwier van der Schagt)
21-4 (2019) Sint Nicolaaslopen werd verboden, 3-4 (Walter van Zijderveld en Ronnie Hendriks)
22-4 (2020) Oud en nieuw vieren in Lexmond, 24-35 (Walter van Zijderveld)
23-1 (2021) Herinnerimng aan een kwajongensstreek, 21 (Henk Manschot)
naar boven

Feesten en herdenkingen

10-1 (2008) Het Lexmondse Oranjefeest van 1937, 23 (W. van Zijderveld)
14-3 (2012) Onenigheid over Lexmondse Oranjefeesten, 36-41 (W. van Zijderveld)
15-4 (2013) De onafhankelijksheidsfeesten van 1913 in Lexmond, 4-27 (W. van Zijderveld)
22-4 (2020) Oud en nieuw vieren in Lexmond, 24-35 (Walter van Zijderveld)
naar boven

Foto’s omslag

1-1 (1998) Dorpsstraat, jaren dertig, VP (H. Molenaar)
1-2 (1999) Hei- en Boeicopseweg met rechthuis, 1 (H. Molenaar)
1-3 (1999) Dorpsstraat, ca. 1936,
1 (H. Molenaar)
1-4 (1999) Het dorp Heicop, 7 aug. 1750,
1 (Joh. de With)
1-5 (1999) Vlietmolen, ca. 1940,
1 (H. Molenaar)
2-1 (2000) Hei- en Boeicopseweg,
1 (R. Quint)
2-2 (2000) Geref. Kerk Lexmond, ca. 1935,
1 (H. Molenaar)
2-3 (2000) Zwaanskuikenbrug, 1909,
1 (J.P. de Leeuw)
2-4 (2000) Luchtfoto chr. school Lexmond,
1 (H. Molenaar)
3-1 (2001) Hoekmolen + gemaal + woonhuis,
1 (J.P. de Leeuw)
3-2 (2001) Kom Lekdijk, ca. 1930,
1 (H. Molenaar)
3-3 (2001) Granieten lantaarnpaal t.g.o. Kerk Heicop,
1 (Joh. de With)
3-4 (2001) Dorpsstraat, ca. 1905,
1 (H. Molenaar)
4-1 (2002) Witgekalkte kerk Hei- en Boeicop,
1 (J.P. de Leeuw)
4-2 (2002) Korenmolen aan de Heicopperweg, ca. 1910,
1 (H. Molenaar)
4-3 (2002) Hei- en Boeicopseweg met rechthuis,
1 (R. Quint)
4-3 (2002) De Laak met N.H. kerk
, 34 (H. Molenaar)
4-4 (2002) Dorpsstraat met pomp,
1 (T. de With-de Jong)
5-1 (2003) Huizen Hei- en Boeicop t.g.o. kerk,
1 (J.P. de Leeuw)
5-2 (2003) Herbergh “De Drie Snoecken”, ca. 2000,
1 (C. Bassa)
5-3 (2003) Utrechtse tentwagen voor Hei- en Boeicopseweg 23,
1 (J.P. de Leeuw)
5-4 (2003) Tol Lakerveld, feestweek aug. 2002,
1 (W. van Zijderveld)
6-1 (2004) Chr. school Hei- en Boeicop,
1 (J.P. de Leeuw)
6-2 (2004) Elftal v.v. Lekvogels, ca. 1950,
1 (H. Molenaar)
6-2 (2004) Vijf agenten met fiets, 1929, 34
(B. Schrijvershof)
6-3 (2004) Afscheid burg. Pot te Hei- en Boeicop,
1+40 (J.P. de Leeuw)
6-4 (2004) Brandspuit Lexmond uit ca. 1902,
1 (S. de Ridder)
7-1 (2005) Chr. school Hei- en Boeicop,
1 (J.P. de Leeuw)
7-2 (2005) Herdenkingsmonument Lexmond,
1 (S. de Ridder)
7-3 (2005) Graven geallieerde piloten, Hei- en Boeicop,
1 (S. de Ridder)
7-4 (2005) Winkel van Van der Hagen, Hei- en Boeicop,
1 (J.P. de Leeuw)
8-1 (2006) Bonkmolen, Lexmond, ca. 1930,
1 (H. Molenaar)
8-2 (2006) Hoekmolen, Hei- en Boeicop,
1 (J.P. de Leeuw)
8-3 (2006) Vlietmolen, Lexmond, ca. 1930,
1 (SIMAV)
8-4 (2006) Vlietmolen, Lexmond
 1 (SIMAV)
8-5 (2006) Hei- en Boeicopseweg 38,
1 (C.W. de With-de Groot)
9-1 (2007) Gemeentewapen Lexmond, 1817,
1 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) Gemeentewapen Hei- en Boeicop,
1 (C.W. de With-de Groot)
9-3 (2007) De Laak 24 (nr. 26 gedeeltelijk), 1979,
1 (W. van Zijderveld)
9-4 (2007) Begin Kortenhoevenseweg,
1 (H. Molenaar)
10-1 (2008) Wit gekalkte kerk Hei- en Boeicop,
1 (C.W. de With-de Groot)
10-2 (2008) Bloemenhuisje, Lakerveld 73,
1 (H. Molenaar)
10-3 (2008) Frans de Jong en enkele huizen,
1 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Paardenmarkt Lexmond, ca. 1930,
1 (J. Schaafsma)
11-1 (2009) Lakerveld 21 (N.A. Bronkhorst),
1 (A. de Wit)
11-2 (2009) Ringrijden Hei- en Boeicop 1918,
1 (R. Quint †)
11-3 (2009) Chr. school, Lexmond, 1907,
1 (W. van Zijderveld)
11-4 (2009) Diepvriesgebouwtje,
1 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) Verdwenen pastorie, Hei- en Boeicop,
1 (C.W. de With/de Groot)
12-2 (2010) Hoek Dorpsstraat-Kortenhoevenseweg,
1 (H. Molenaar)
12-3 (2010) Hooiberg Achthoven 26, aug. 2010,
1 (S. de Ridder)
12-4 (2010) Witgekalkte kerk Hei- en Boeicop,
1 (C.W. de With-de Groot)
13-1 (2011) Dorpsstraat, jaren dertig, 1 (VHLHB)
13-1 (2011) Veldstudiecentrum, Hei- en Boeicopseweg 143,
31 (www.hoevelogies.nl)
13-1 (2011) Hei- en Boeicopseweg 159,
42 (www.meestersmetkleur.nl)
13-2 (2011) Voetbalteam HSSC, 29 mei 1961,
1 (HSSC ’61).
13-2 (2011) Clubembleem HSSC ’61,
40 (HSSC ’61).
13-2 (2011) Boerentuin en grindtuin De Laak 33,
19 (W. van Zijderveld).
13-3 (2011) Achtkante poldermolen Achthoven, geschilderd door meester De Hoon,
1 (André Tukker).
13-4 (2011) Hei- en Boeicopseweg, begin 20 e eeuw,
1 (R. Quint †).
14-1 (2012) Café Halfweg, Lakerveld,
1 (S. de Ridder).
14-1 (2012) Lakerveld 175, ca. 1910,
37 (J. van Genderen).
14-1 (2012) Lakerveld 216, ca. 1935,
37 (R. Knoot-Stek).
14-2 (2012) Vaandel Chr. gem. zangver. Hosanna,
1 (S. de Ridder).
14-3 (2012) Publiek bij feest 1913?,
1 (VHLHB)
14-3 (2012) Knekelhuisje begraafplaats Lexmond, 2012,
8 (S. de Ridder).
14-4 (2012) Dorpsstraat Lexmond met spelende kinderen,
1 (VHLHB).
15-1 (2013) Stoomgemaal polder ‘De Eéndracht’ ca. 1930,
1 (H. Molenaar)
15-2 (2013) Dorpshuis Kortenhoeve is historie,
1 en 4 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) Jubileumfeest koningin Wilhelmina in Hei- en Boeicop 1923,
1 en 50 (Coll. Jasper de Kogel).
15-4 (2013) Onafhankelijkheidsfeest Lexmond in 1913,
1 en 4 t/m 27 (H. Molenaar).
16-1 (2014) Voetballen in Lexmond tot 1945,
1 en 4 t/m 17 (H. Molenaar).
16-2 (2014) School met de bijbel in Hei- en Boeicop bestaat 100 jaar
(J.W. Lemmen).
16-3 (2014) Gebroeders de Ruiter,
3 t/m 24 (mevr. A. Brouwer-den Hertog).
16-4 (2014) Familie Lakerveld,
3 t/m 10 (fam. Lakerveld).
17-1 (2015) Kerk Hei- en Boeicop,
3 t/m 11 (VHLHB).
17-2 (2015) Vlucht naar de vrijheid,
3 t/m 12 (Stichting Dare).
17-3 (2015) De Drie Snoecken,
23 t/m 25 (H.P.R. Rosenberg).
17-4 (2015) Kaart Vijfheerenlanden uit 16de eeuw,
8 t/m 10 (Kaartcollectie Binnenland Hingman).
18-1 (2016) Winkelier Nico Cats,
3 t/m 9 (Zwier van der Schagt).
18-2 (2016) De Bikkerhof,
3 t/m 10 (Teun Bikker).
18-3 (2016) Puzzel rijksmonumenten,
17-20 (Ronnie Hendriks).
18-4 (2016) Vervoer in Hei- en Boeicop,
4-14 (Zwier van der Schagt).
19-1 (2017) Een eeuw ‘Door Eendracht Vooruit’,
3-9 (DEV).
19-2 (2017) Veldwachters waken over Lexmond,
3-13 (Herman Molenaar).
19-3 (2017) Hei- en Boeicopseweg 80-82,
3-11 (Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed).
19-4 (2017) Bodemschatten, 16-19
(Facebookgroep De Laakse Weide).
20-1 (2018) Het Oude Regthuys,
3-10 (VHLHB).
20-2 (2018) Collage ‘Vervoer in beeld’,
3-7 (Ronnie Hendriks).
20-3 (2018) Overzetveer, 3-20
(Walter van Zijderveld).
20-4 (2018) Collage gezondheidszorg,
3-46 (Diversen).
21-1 (2019) Griendcultuur,
3-5 (Piet Horden Jz.)
21-2 (2019) Waterpomp Lexmond, 3 t/m 16 (Herman Molenaar)
21-3 (2019) Tekening Hei- en Boeicop, 3 t/m 11 (VHLHB)
21-4 (2019) Drinkwaterleiding, 5 t/m 17 (A. van Genderen)
22-1 (2020) Buurtschap Kortenhoeven, 3 t/m 14 (Peter Veen)
22-2 (2020) 25 jaar monument, 3-9 (Cees Spek)
22-4 (2020) De laatste buurtsuper, 16-21 (Els van den Burger)
23-1 (2021) Gooffie, 27-29 (Joost-Jan Kool)
23-2 (2021) Café Halfweg, 3-18 (Walter van Zijderveld)
23-3 (2021) Steenbakkerijen in Lexmond, 3-19 (Walter van Zijderveld)
23-4 (2021) Bertus, 22-23 (Ronnie Hendriks)
24-1 (2022) Maria van Wiggen, 3-7 (Gerjanne van Oort)
24-3 (2022) De Bibliotheken in Lexmond, 3-18 (Walter van Zijderveld)
24-1 (2022) Maria van Wiggen, 3-7 (Gerjanne van Oort)
24-4 (2022) Lekboten en Lexmond, 3-21  (Walter van Zijderveld)
naar boven

Franse tijd

3-1 (2001) Napoleon was bijna in Lexmond, 14-24 (W. van Zijderveld)
naar boven

Gemeentelijke zaken

1-1 (1998/1999) Gemeentewapen, 1, (S. de Ridder)
1-1 (1998/1999) De gezindten van Lexmond, 147 jaar geleden, 
12-13 (Redactie)
1-2 (1998/1999) Gemeentewapens Hei- en Boeicop,
4-5 (S. de Ridder)
1-2 (1998/1999) Feest voor een nieuwe burgemeester, 1900, 
6-12 (W. van Zijderveld)
5-1 (2003) Een dure rekening, 14-15
6-3 (2004) Nog een gedicht ter ere van het afscheid van burgemeester J.Pot,
38 (Redactie)
7-1 (2005) Instructie voor de gemeenteontvanger, 1817,
4-6 (H. de With)
8-2 (2006) Ordonnantie, contact met de regering, 1818,
4 (H. de With)
9-1 (2007) Het gemeentewapen van Lexmond: een probleem. Deel 1,
19-28 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) Het gemeentewapen van Lexmond: een probleem. Deel 2,
21-30 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) De Lexmondse gemeentevlag,
13-16 (W. van Zijderveld)
10-2 (2008) Een dure rekening, 1851,
24 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Kiesgerechtigden in 1848,
11-15 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Het wapenbord in de oude raadkamer van Lexmond
, 30-34 (W. van Zijderveld)
14-2 (2012) Schout Ento Janse Mecima en assessor Jan Veen: Kleine geschiedenis van lokaal bestuur in de eerste helft van de 19 e eeuw, 8-21 (P. Veen).
15-3 (2013) Interview met burgemeester Coert van Ee, 7-10 (M.H. Wittebol)
22-4 (2020) J.G. Roosenburg, Lexmonds burgemeester in een nieuwe tijd, 3-15 (A.A. Blommers)
naar boven

Genealogie

4-2 (2002) Lakerveld: Rijke boeren en hun nog rijkere blommen, 25-34 (P. de Pater)
13-1 (2011) Naamgever: Familie Kersbergen, 8-22 (J. en W.J. Kersbergen)
13-2 (2011) Een buitenechtelijke geboorte in 1621, 28-32 (W. van Zijderveld)
18-4 (2016) Genealogie op VHLHB.nl, 3 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Geneeskundige verzorging

10-1 (2008) Ordonnantie, koepok-inenting, 4 (H. de With)
19-3 (2017) Groene Kruis Lexmond. ,12-23 (Marianne Wittebol)
20-4 (2018) Gezondheidszorg door de jaren heen,3 t/m 5 (Marianne Wittebol)
20-4 (2018) Gemeentegeneesheren, 6 t/m 13 (Marianne Wittebol)
20-4 (2018) Het eigen ziekenfonds, 14 t/m 20 (W. van Zijderveld)
20-4 (2018) Pokkenepidemie,20 (Marianne Wittebol)
20-4 (2018) Draagt Elkanders Lasten, 21 t/m 28 (W. van Zijderveld)
20-4 (2018) Toch kunnen lopen,29 (Els van den Burger)
20-4 (2018) De Spaansche Griep, 30 t/m 37 (Marianne Wittebol)
20-4 (2018) De lokale EHBO, 38 t/m 46 (Marianne Wittebol en Ronnie Hendriks)
21-1 (2019) Zuster Bets van Beek, 6-8 (Jasper de Kogel)
naar boven

Gewoonten en gebruiken

8-5 (2006) Ordonnantie, trouwen, 1818, 4 (H. de With)
9-1 (2007) Wetenswaardigheden: Aan tafel bij onze voorouders, 9-17 (R. Visser)
9-3 (2007) Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (1), 21-33 (W. van Zijderveld)
9-4 (2007) Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (2), 6-14 (W. van Zijderveld)
10-1 (2008) Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (3), 9-18 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (4), 12-14 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Rectificatie, 10 (Redactie)
16-3 (2016) Poesiealbum of vriendenboek 22-23 (Marianne Wittebol)
21-4 (2019) Sint Nicolaaslopen werd verboden, 3-4 (Walter van Zijderveld en Ronnie Hendriks)
25-4 (2023) ‘Nieuwjaarwenschen verboden’,20-27 (W. van Zijderveld)
naar boven

Heren en ambachtsheren

2-2 (2000) Lakerveld, heren van Lakerveld, 23-30 (P. de Pater)
10-4 (2008) Willem van Oranje, heer van Lexmond?, 25-42 (W. van Zijderveld)
21-3 (2019) Het ambachtshuis en zijn bewoners, 3 t/m 11 (Joh. de With)
naar boven

Huizen, gebouwen, boerderijen

1-3 (1998/1999) Toen en Nu, Lakerveld 216, 19 (W. van Zijderveld)
1-5 (1998/1999) Toen en Nu, Rechthuis Hei- en Boeicop, 22 (W. van Zijderveld)
2-1 (2000) Toen en Nu, Kortenhoevenseweg 61, 22 (W. van Zijderveld)
2-2 (2000) Toen en Nu, Kortenhoevendijk 6, 22 (W. van Zijderveld)
2-4 (2000) Toen en Nu, De Laak 36, 8 (W. van Zijderveld)
3-1 (2001) Toen en Nu, De Laak 43, 11 (W. van Zijderveld)
3-2 (2001) Toen en Nu, De Laak 21, 17 (W. van Zijderveld)
3-3 (2001) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg 27, 12 (W. van Zijderveld)
3-4 (2001) Toen en Nu, Lakerveld 236, 10 (W. van Zijderveld)
3-4 (2001) Uit de oude doos. Dorpsstraat 88, 34 (H. de With)
4-1 (2002) Toen en Nu, Nieuwe Rijksweg 33, 9 (W. van Zijderveld)
4-1 (2002) Lakerveld: over inzetten, uitmijnen en erfhuizen, 25-34 (P. de Pater)
4-2 (2002) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg 20/22, 22 (W. van Zijderveld)
4-4 (2002) Boerderij en Erf, 19-20 (H, de With)
5-1 (2003) Toen en Nu, Achthoven 6/7, 24 (W. van Zijderveld)
5-2 (2003) Collecteren voor huizen, 1891-1893, 22-26 (W. van Zijderveld)
5-3 (2003) Toen en Nu, Lakerveld 130, 11 (W. van Zijderveld)
6-1 (2004) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg 88, 8 (J.P. de Leeuw)
6-2 (2004) Toen en Nu, Gregoriuslaan 2A, 8 (W. van Zijderveld)
6-4 (2004) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg, 10 (W. van Zijderveld)
7-1 (2005) Toen en Nu, De Drie Snoeken, 7 (W. van Zijderveld)
7-4 (2005) Toen en Nu, Kom Lekdijk 40, 8 (W. van Zijderveld)
8-2 (2006) Toen en Nu, Nieuweweg 3a, 33 (W. van Zijderveld)
8-5 (2006) Toen en Nu, Nieuwe Rijksweg 49 (W. van Zijderveld)
9-1 (2007) Toen en Nu, bij Oude Rechthuis, 18 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) Toen en Nu, Kortenhoevenseweg 51, 20 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) Bijzondere stenen van het pand De Laak 24, 12 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) Toen en Nu, Lakerveld 167, 17 (W. van Zijderveld)
9-4 (2007) Toen en Nu, Kleuterschool/woonhuis Hei- en Boeicop, 15 (W. van Zijderveld)
9-4 (2007) Een geheimzinnige kelderdoorgang, 23-24 (W. van Zijderveld)
10-1 (2008) Toen en Nu, Lakerveld 236, 19 (W. van Zijderveld)
10-2 (2008) Toen en Nu, Lakerveld 73, 18 (W. van Zijderveld)
10-3 (2008) Frans de Jong, bouwer, bankier en publicist, 1-100 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg 133, 15 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Toen en Nu, gemeentehuis Lexmond, 11 (W. van Zijderveld
11-2 (2009) Hei- en Boeicopseweg ca. 1930, 22 (C. de With-de Groot)
11-3 (2009) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg, 15 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) Huize De Zoom, 1982 en 2009, 11 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Toen en Nu, Motormuseum werd Elar-vestiging, 10 (W. van Zijderveld)
12-3 (2010) Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop, 4-52 (S.M. Jurgens)
12-3 (2010) Toen en Nu, De Laak 27, 53 (W. van Zijderveld)
12-4 (2010) Toen en Nu, huis fam. Zijderveld, H&B, 14 (W. van Zijderveld)
13-1 (2011) Toen en Nu, ingang Pad van Alting, 23 (W. van Zijderveld)
13-4 (2011) Toen en Nu, De Laak 27, 21 (W. van Zijderveld)
14-1 (2012) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg, 16 (W. van Zijderveld)
14-1 (2012) Misère Lexmondse zalen en uitvoeringen (1946-1952), 21-29 (W. van Zijderveld)
14-3 (2012) Toen en Nu, huizen op groene long, 28 (W. van Zijderveld)
14-4 (2012) Toen en Nu, Cafetaria ‘Het Trefpunt’, 4 (S. de Ridder + VHLHB)
15-1 (2013) Toen en Nu, Lakerveld 109. 12 (W. van Zijderveld)
15-2 (2013) Toen en Nu, Lakerveld 109. (rectificatie) 52 (W. van Zijderveld)
15-3 (2013) Toen en Nu, Gevel Hei- en Boeicopseweg 21-23 48-49 (W. van Zijderveld)
15-4 (2013) Toen en Nu, Weth. J. de Jongstraat. 36 en 37 (W. van Zijderveld)
16-1 (2014) Toen en Nu, Hei- en Boeicopseweg 116. 24 en 25 (R.A. Hendriks)
16-1 (2014) Een huis in Lakerveld. 32-43 (P. de Pater)
16-2 (2014) Toen en Nu, ‘Dorpsplein’. Lexmond, 32-33 (W. van Zijderveld)
16-3 (2014) Toen en Nu, ‘t Trefpunt. Hei- en Boeicop, 34-35 (R.A. Hendriks)
16-3 (2014) Opnieuw herrezen, Hei- en Boeicopseweg 65, 30 en 31 (R.A. Hendriks)
17-1 (2014) Meesterswoning, Hei- en Boeicopseweg 56, 22 en 23 (R.A. Hendriks)
17-3 (2015) Toen en Nu, De Drie Snoeken. Hei- en Boeicop, 23 t/m 25 (R.A. Hendriks)
18-1 (2016) Het kooikershuisje op Achthoven. Hei- en Boeicop, 24 t/m 26 (R.A. Hendriks)
18-2 (2016) De Bikkerhof, 3 t/m 10 (Teun Bikker).
18-2 (2016) Vreemde eend in de bijt. Hei- en Boeicop, 18 en 19 (Henk Stravers)
18-2 (2016) Het kooikershuisje op Achthoven, vervolg. Hei- en Boeicop, 20 en 21 (Cor Stravers)
18-3 (2016) Kom Lekdijk 1. Lexmond, 3-17 (Walter van Zijderveld)
18-3 (2016) Bijlagen Kom Lekdijk 1. Lexmond, 32 en 33 (Walter van Zijderveld)
18-3 (2016) Alle rijksmonumenten in Hei- en Boeicop en Lexmond. 18 t/m 21 (Ronnie Hendriks)
19-3 (2017) De boerderij van Henk de With Gzn., Hei- en Boeicopseweg 80-82 , 3-11 (Teun Bikker)
20-1 (2018) Het rechthuis van Hei- en Boeicop. , 3-10 (Zwier van der Schagt)
21-2 (2019) Wie maakte de ‘Duiventil’, 25 (Jan Schaafsma)
23-4 (2021) Toen en Nu, ‘Boerderij van Bertus’, 22-23 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Jaaroverzichten

4-1 (2002) Terugblik 1951, 19-22 (W. van Zijderveld)
5-1 (2003) Terugblik 1952, 13-14 (W. van Zijderveld)
6-1 (2004) Lexmond in 1953, 13-17 (W. van Zijderveld)
7-1 (2005) Lexmond in 1954, 20-24 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) Lexmond in 1955, 15-19 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) Lexmond in 1956, 7-11 (W. van Zijderveld)
10-1 (2008) Lexmond in 1957, 5-8 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Toen en Nu, gemeentehuis Lexmond, 11 (W. van Zijderveld)
11-2 (2009) Toen en Nu, Dorpsstraat in 1750 en 2009, 14 (W. van Zijderveld)
11-2 (2009) Hei- en Boeicopseweg ca. 1930, 22 (C. de With-de Groot)
12-1 (2010) Lexmond in 1959, 12-14 (W. van Zijderveld).
13-1 (2011) Lexmond in 1960, 29-31 (W. van Zijderveld).
14-1 (2012) Lexmond in 1961, 8-11+15 (G. Janssen).
15-1 (2013) Lexmond in 1962, 40-42 (G. Janssen).
17-1 (2015) Lexmond in 1963, 12-13 (Anoniem).
17-1 (2015) Lexmond in 1963, 15-19 (G. Janssen).
17-1 (2015) Lexmond in 1964, 19-21 (G. Janssen).
18-1 (2016) Lexmond in 1965, 21-23 (G. Janssen).
19-1 (2017) Lexmond in 1966, 21-23 (G. Janssen).
20-1 (2018) Lexmond in 1967, 21-23 (G. Janssen).
21-1 (2019) Lexmond in 1968, 25-27 (G. Janssen).
naar boven

Jacht en visserij

5-1 (2003) Lakerveld: Ze zijn aan het knallen. Deel 1, 28-34 (P. de Pater)
5-2 (2003) Lakerveld: Ze zijn aan het knallen. Deel 2, 27-34 (P. de Pater)
5-3 (2003) Rectificatie Lakerveld. Deel 2, 10 (Ing.H. Stravers)
12-1 (2010) Wetenswaardigheden, een gewichtig onderwerp, 4-9 (R. Visser)
13-4 (2011) De jager en de visser, 28-38 (P. de Pater).
naar boven

Kerk en godsdienst

2-2 (2000) Heicopse perikelen na de reformatie, 17-21 (Joh. de With)
6-2 (2004) Davidsterren in de stoepen van de zijdeuren van de Hervormde kerk van Lexmond, 18-20 (Cor Stravers)
8-1 (2005) Godsdienst en godsdienstbeleving in Lexmond rond de reformatie,
6-18 (H.L.Ph. Leeuwenberg)
10-1 (2008) Het metselteken in de Lexmondse kerk, 24-29 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Religieus erfgoed, 3 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Zielsmissen, 4-6 (0R.F. van Dijk)
12-4 (2010) Ruzie bij herbouw Heicopse kerk in 1540, 18-32 (W. van Zijderveld)
17-1 (2015) De parochie Hei- en Boeicop in de middeleeuwen, 3-11 (Huib Leeuwenberg)
19-4 (2017) De Reformatie in Lexmond en Hei- en Boeicop, 3-15 (W. van Zijderveld)
naar boven

Killestein

5-1 (2003) Oost west, thuis minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn, 4-12 (E.M. de Bruin-ter Denge † en Dr.J.H. de Bruin †)
8-3 (2006) De resten van Killestein bijna verdwenen, 3 (W. van Zijderveld)
11-3 (2009) Killestein, 13-14 (W. van Zijderveld)
naar boven

Krantenberichten

1-2 (1998/1999) Uit de krant van 77 jaar geleden, 25-26 (J.P. de Leeuw)
1-3 (1998/1999) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 4-5) (J.P. de Leeuw)
1-4 (1998/1999) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 16-17 (J.P. de Leeuw)
1-5 (1998/1999) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 19-21 (J.P. de Leeuw)
2-1 (2000) Uit oude couranten van 70 jaar geleden, 20-21 (J.P. de Leeuw)
2-2 (2000) Uit oude couranten van 70 jaar geleden, 14-16 (J.P. de Leeuw)
2-3 (2000) Uit oude couranten van 70 jaar geleden, 10-12 (J.P. de Leeuw)
2-4 (2000) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 9-11 (J.P. de Leeuw)
3-1 (2001) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 12-13 (J.P. de Leeuw)
3-2 (2001) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 24-26 (J.P. de Leeuw)
3-3 (2001) Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden, 13-14 (J.P. de Leeuw)
3-4 (2001) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 22-23 (J.P. de Leeuw)
4-1 (2002) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 23-24 (J.P. de Leeuw)
4-2 (2002) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 11-13 (J.P. de Leeuw)
4-3 (2002) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 19-22 (J.P. de Leeuw)
4-4 (2002) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 21-23 (J.P. de Leeuw)
5-1 (2003) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 20-23 (J.P. de Leeuw)
5-2 (2003) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 19-21 (J.P. de Leeuw)
5-3 (2003) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 12-14 (J.P. de Leeuw)
6-1 (2004) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 18-22 (J.P. de Leeuw)
6-2 (2004) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 14-17 (J.P. de Leeuw)
6-3 (2004) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 27-29 (J.P. de Leeuw)
6-4 (2004) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 27-30 (J.P. de Leeuw)
7-1 (2005) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 16-19 (J.P. de Leeuw)
7-4 (2005) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 30-32 (J.P. de Leeuw)
8-1 (2006) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 37-41 (J.P. de Leeuw)
8-2 (2006) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 34-36 (J.L.E. Bassa-de Jong)
8-3 (2006) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 25-27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
8-5 (2006) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 25-26 (J.L.E. Bassa-de Jong en H. de Rooij)
9-1 (2007) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 29-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
9-2 (2007) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 31-34 (H. de Rooij)
9-3 (2007) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 18-20 (J.L.E. Bassa-de Jong)
9-4 (2007) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 16-22 (J.L.E. Bassa-de Jong)
10-1 (2008) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 20-22 (J.L.E. Bassa-de Jong)
10-2 (2008) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 19-23 (J.L.E. Bassa-de Jong)
10-4 (2008) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 16-18 (J.L.E. Bassa-de Jong)
11-1 (2009) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 12-15 (J.L.E. Bassa-de Jong)
11-2 (2009) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 15-22 (J.L.E. Bassa-de Jong)
11-3 (2009) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 16-21 (J.L.E. Bassa-de Jong)
11-4 (2009) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 4-8 (J.L.E. Bassa-de Jong)
12-1 (2010) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 15-21 (J.L.E. Bassa-de Jong)
12-2 (2010) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 16-21 (J.L.E. Bassa-de Jong)
12-4 (2010) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 15-17 (J.L.E. Bassa-de Jong
13-1 (2011) Uit ‘De Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 24-28 (J.L.E. Bassa-de Jong)
13-2 (2011) Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 20-27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
13-4 (2011) Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 13-20 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-1 (2012) Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 17-20 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-2 (2012) Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 22-25 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-3 (2012) Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden, 24-27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
14-4 (2012) Uit de ‘Teisterbander’ van 70 jaar geleden, 14-17 (J.L.E. Bassa-de Jong)
15-1 (2013) Uit de ‘Teisterbander’ van 70 jaar geleden, 36-39 (J.L.E. Bassa-de Jong)
15-2 (2013) Uit de ‘Teisterbander’ van 70 jaar geleden, 41-44 (J.L.E. Bassa-de Jong)
15-4 (2013) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 31-35 (J.L.E. Bassa-de Jong)
16-1 (2014) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 18-23 (J.L.E. Bassa-de Jong)
16-2 (2014) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
16-3 (2014) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 25 t/m 27 (J.L.E. Bassa-de Jong).
16-4 (2014) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
17-1 (2015) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 24 t/m 27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
17-2 (2015) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
17-3 (2015) Uit de ‘krant’ na de bevrijding, 16 (J.L.E. Bassa-de Jong).
17-4 (2015) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 24 t/m 26 (J.L.E. Bassa-de Jong)
18-1 (2016) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
18-2 (2016) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 25 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
18-3 (2016) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 28 t/m 31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
18-4 (2016) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
19-1 (2017) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
19-2 (2017) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
19-3 (2017) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 30 t/m 32 (J.L.E. Bassa-de Jong)
19-3 (2017) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 25 t/m 27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
20-1 (2018) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
20-2 (2018) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
20-3 (2018) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27 t/m 31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
20-3 (2018) Een idyllisch dorp, 21 t/m 23 (De Vijf Rivieren)
20-4 (2018) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 47 t/m 53 (J.L.E. Bassa-de Jong)
21-1 (2019) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 20 t/m 24 (J.L.E. Bassa-de Jong).
21-2 (2019) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong
21-3 (2019) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 14 t/m 16 (J.L.E. Bassa-de Jong)
21-4 (2019) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
22-1 (2020) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26 t/m 29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
22-2 (2020) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 28-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
22-4 (2020) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 36-40 (J.L.E. Bassa-de Jong)
23-1 (2021) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 32-34 (J.L.E. Bassa-de Jong)
23-2 (2021) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 30-32 (J.L.E. Bassa-de Jong)
23-3 (2021) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 23-25 (J.L.E. Bassa-de Jong)
23-4 (2021) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 24-27 (J.L.E. Bassa-de Jong)
24-1 (2022) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 29-32 (J.L.E. Bassa-de Jong)
24-2 (2022) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 26-29 (J.L.E. Bassa-de Jong)
24-3 (2022) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
24-4 (2022) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 32-36 (J.L.E. Bassa-de Jong)
25-1 (2023) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
25-2 (2023) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 27-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
25-3 (2023) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 29-32 (J.L.E. Bassa-de Jong)
23-4 (2023) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 28-31 (J.L.E. Bassa-de Jong)
26-1 (2024) Uit de ‘krant’ van 65 jaar geleden, 32-36 (J.L.E. Bassa-de Jong)
naar boven

Kunst en antiek

2-1 (2000) Het kunstwerk, 4-5 (Hendr. de With)
8-1 (2006) Wetenswaardigheden, ‘memorie’ voorwerpen, 19-22 (R. Visser)
8-2 (2006) Wetenswaardigheden, kandelaartje, 27-32 (R. Visser)
8-5 (2006) Wetenswaardigheden: Geschiedenis voor het oprapen!, 5-10 (R. Visser)
9-1 (2007) Wetenswaardigheden: Aan tafel bij onze voorouders, 9-17 (R. Visser)
9-2 (2007) Wetenswaardigheden: Determineren zilveren objecten, 7-14 (R. Visser)
10-1 (2008) Wetenswaardigheden: tegels, 30-38 (R. Visser)
10-2 (2008) Wetenswaardigheden, diversen, 6-8 (R, Visser)
10-4 (2008) Wetenswaardigheden, gildenzilver, 4-11 (R. Visser)
12-1 (2010) Wetenswaardigheden: Een gewichtig onderwerp, 4-9 (R. Visser)
12-2 (2010) Wetenswaardigheden: De Jacobakan, 5-9 (R. Visser)
12-4 (2010) Wetenswaardigheden: Wat gaat de tijd toch snel! 4-10 (R. Visser)
19-3 (2017) Tegels in oude boerderijen. 29 (Walter van Zijderveld)
21-4 (2019) Wie van de drie in Heycop?, 18 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Lakerveld

1-1 (1998/1999) Lakerveld, geschiedenis tot ca. 1300, 5-9 (P. de Pater)
1-2 (1998/1999) Aanvulling op ‘Lakerveld, geschiedenis tot ca. 1300’,16-17 (Th. van Woerden)
1-2 (1998/1999) De geschiedenis van Lakerveld, 19-25 (P. de Pater)
1-3 (1998/1999) Lakerveldse problemen, 20-31 (P. de Pater)
1-4 (1998/1999) Lakerveld, 1630-1730, 25-30 ( P. de Pater)
1-5 (1998/1999) Lakerveld (de polder), molens-1, 27-34 (P. de Pater)
2-1 (2000) Lakerveld (de polder), molens-2, 23-30 (P. de Pater)
2-2 (2000) Lakerveld, heren van Lakerveld, 23-30 (P. de Pater)
3-1 (2001) Lakerveld, het weer, 27-34 (P. de Pater)
3-2 (2001) Lakerveld, van hennep tot cactus. Deel 1, 27-35 (P. de Pater)
3-4 (2001) Lakerveld, van hennep tot cactus. Deel 2, 24-34 (P. de Pater)
4-1 (2002) Lakerveld: over inzetten, uitmijnen en erfhuizen, 25-34 (P. de Pater)
4-2 (2002) Lakerveld: Rijke boeren en hun nog rijkere blommen, 25-34 (P. de Pater)
4-3 (2002) Lakerveld: De nacht dat men niet sliep, 25-33 (P. de Pater)
4-4 (2002) Lakerveld: Drinkwater, 25-34 (P. de Pater)
5-1 (2003) Lakerveld: Ze zijn aan het knallen. Deel 1, 28-34 (P. de Pater)
5-2 (2003) Lakerveld: Ze zijn aan het knallen. Deel 2, 27-34 (P. de Pater)
5-3 (2003) Rectificatie Lakerveld. Deel 2, 10 (Ing.H. Stravers)
6-1 (2004) Lakerveld: Criminaliteit, 23-34 (P. de Pater)
6-2 (2004) Lakerveld: Blauwe enveloppen en stembiljetten, 22-33 (P. de Pater)
6-3 (2004) Geschiedschrijving over Lakerveld, 30-38 (P. de Pater)
7-1 (2005) Lakerveld: Boer aan flarden, of boer in flarden?, 25-34 (P. de Pater)
7-2 (2005) Lakerveld in de Tweede Wereldoorlog, 32-42 (P. de Pater)
7-3 (2005) De boeren van Lakerveld tijdens Wereldoorlog II, 7-9 (P. van Toor)
7-4 (2005) Lakerveld: De boerenboomgaard. Deel 1, 33-46 (P. de Pater)
8-2 (2006) Lakerveld: Veldnamen, 37-46 (P. de Pater)
8-3 (2006) Lakerveld: Van paard tot tractor en nog veel meer paarden, 28-42 (P. de Pater)
8-5 (2006) Lakerveld: De boerenboomgaard. Deel 2, 27-34 (P. de Pater)
9-1 (2007) Lakerveld: Gewoon een verhaal, 32-42 (P. de Pater)
9-2 (2007) Lakerveld: De schoenendoos. Deel 1, 35-46 (P. de Pater)
9-3 (2007) Lakerveld: De schoenendoos. Deel 2, 34-42 (P. de Pater)
11-1 (2009) Lakerveld. De emigrant, 22-34 (P. de Pater)
11-2 (2009) Rectificatie en reactie, 37-38 (P. de Pater)
11-3 (2009) Lakerveld: De schoenendoos. Deel 3, 31-42 (P. de Pater)
11-4 (2009) Lakerveld: Conserveren van voedsel, 29-38 (P. de Pater)
12-1 (2010) Over smaak valt niet te twisten, 32-38 (P. de Pater)
12-4 (2010) Lakerveld in de Tweede Wereldoorlog, 33-42 (P. de Pater)
13-1 (2010) Lakerveld, 31 december 1944, 32-41 (P. de Pater)
13-2 (2011) EHBO-hulp bij busongeluk in Lakerveld in 1936, 11-18 (W. van Zijderveld)
13-4 (2011) De jager en de visser, 28-38 (P. de Pater)
14-1 (2012) Peter van Lakerveld, 30-36 (P. de Pater)
14-1 (2012) Onderwerp: Ontvangen van diverse personen, 38 (P. de Pater)
14-2 (2012) Een dodelijke aanrijding in Lakerveld in 1933, 38-39 (W. van Zijderveld)
14-2 (2012) Botsing verhuiswagen-personenauto in Lakerveld, 40-41 W. van Zijderveld)
14-3 (2012) Lexmondse geschiedschrijvers volgens P. de Pater, 42-52 (P. de Pater)
14-4 (2012) De huisslachting (november is de slachtmaand), 33-44 (P. de Pater)
16-2 (2014) De verzamelaar, zoeken naar eieren,, 34-41 (P. de Pater)
16-3 (2014) De verzamelaar 2, 38 t/m 41 (P. de Pater)
16-4 (2014) Schijnwerpers op Lakerveld 192, 11 t/m 19 (P. de Pater)
17-2 (2015) Lakerveld: De schoenendoos. Deel (slot), 3 t/m 12 (P. de Pater)
18-2 (2016) Een bijzondere bruiloft, 11 t/m 15 (P. de Pater)
25-4 (2023) Emigreren naar Brazilië en Nederland, 16-19 (Dirk Kool)
naar boven

Landbouw en veeteelt

3-3 (2001) Besmettelijke veeziekten, 4-11 (Joh. de With)
6-3 (2004) De veeziekte van 1865/67. Deel 1, 8-26 (W. van Zijderveld)
6-4 (2004) De veeziekte van 1865/67. Deel 2, 11-26 (W. van Zijderveld)
7-4 (2005) Lakerveld: De boerenboomgaard. Deel 1, 33-46 (P. de Pater)
8-2 (2006) Lakerveld: Veldnamen, 37-46 (P. de Pater)
8-3 (2006) Lakerveld: Van paard tot tractor en nog veel meer paarden, 28-42 (P. de Pater)
8-5 (2006) Lakerveld: De boerenboomgaard. Deel 2, 27-34 (P. de Pater)
12-3 (2010) Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop, 4-52 (S.M. Jurgens)
14-4 (2012) De huisslachting (november is de slachtmaand), 33-44 (P. de Pater).
15-1 (2013) Het hooibouwen, 43-52 (P. de Pater).
15-2 (2013) Het hooibouwen, deel 2, 45-51 (P. de Pater).
18-1 (2016) De grienden, deel 1, 11-20 (Marianne Wittebol).
18-4 (2016) De grienden, deel 2, 15-25 (Marianne Wittebol).
21-1 (2019) Griendcultuur, 3-5 (Piet Horden Jz.)
23-3 (2021) Oudste koemelk van Nederland, 26-27 (VHLHB)
23-4 (2021) De Brederode is nu een bijzonderheid, 28-29 (Jan Veel)
naar boven

Markten en kermis

6-4 (2004) Haven- en marktgeld, 1817, 6-9 (H. de With)
8-2 (2006) Ordonnantie, paarden- en veemarkt, 1818, 4 ( H. de With)
10-4 (2008) De Paardenmarkt, 22-24 (Jac. de Jong)
naar boven

Middenstand, ambachtslieden en industrie

1-1 (1998/1999) Rijmverhaal, 9-11 (Frans de Jong)
4-1 (2002) Advertentie in ‘De Leerdammer’ van 13—03-1932, 18 (??)
4-4 (2002) In het zweet uws aanschijns, 16-18 (Joh. de With †)
5-2 (2003) De Heicopse stoelenmatter, 4-8 (J.P. de Leeuw)
5-2 (2003) Toen en Nu, winkelwagens, 9, (W. van Zijderveld)
9-1 (2007) Ordonnantie, broodbakken, 1818, 5-8 (H. de With)
9-2 (2007) Ordonnantie, meelverkopers, 1818, 4-6 (H. de With)
9-3 (2007) Ordonnantie, broodbakken, 1819, 4-5 (H. de With)
10-2 (2008) Het fietsbandenfabriekje in Hei- en Boeicop, 9-17 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) Foto’s van twee Lexmondse winkeliersters, 10 (Redactie) 17-3 (2015) De hoefsmederij van Jan Takken, 3 t/m 11 (Zwier van der Schagt)
18-1 (2016) Het winkeltj van Nico Cats, 3 t/m 9 (Zwier van der Schagt)
20-2 (2018) Winkeltje van Pietertje van der Hagen, 24-25 (Zwier van der Schagt)
21-2 (2019) Henk en Teuny de With, 19 t/m 24 (Els van den Burger)
22-4 (2020) Hei- en Boeicop, de laatste buurtsuper, 16 t/m 21 (Els van den Burger)
23-1 (2021) Kranen en bh’s in één winkel, 22 t/m 26 (Els van den Burger)
23-1 (2021) De 24 uurswinkel van Goofie, 27 t/m 29 (Joost-Jan Kool)
23-2 (2021) Café Halfweg, 3-18 (Walter Van Zijderveld)
23-3 (2021) Steenbakkerijen in Lexmond, 3-19 (Walter Van Zijderveld)
23-3 (2021) Andries Kooiman ‘slaat een hartie’, 20-22 (Rene Kappers)
23-4 (2021) Steenbakkerijen in Lexmond (2) , 3-21 (Walter Van Zijderveld)
naar boven

Militaire zaken

1-2 (1998/1999) Door het oog van de naald, 27-29 (Joh. de With)
5-1 (2003) Een soldatenbrief uit 1833, 25-27 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Een soldatenplunje uit 1835, 19-21 (W. van Zijderveld)
naar boven

Molens, polders en gemalen

1-1 (1998/1999) Zelfmoord van de ‘De Kievit’, het vervallen sieraad van ons mooie wei- en waterland, 4-5 (??)
1-1 (1998/1999) De molens van Lexmond, 20-21 (L.P. Kleppe)
1-4 (1998/1999) Toen en Nu, korenmolen, 24 (W. van Zijderveld)
1-5 (1998/1999) Het gemaal van de Polder De Eendracht, 17-18 (W. van Zijderveld)
1-5 (1998/1999) Het gemaal aan de Boezemkade, 23-26 (W. van Zijderveld)
1-5 (1998/1999) Lakerveld (de polder), molens-1, 27-34 (P. de Pater)
2-1 (2000) Lakerveld (de polder), molens-2, 23-30 (P. de Pater)
2-4 (2000) Een ruzie tussen de polderbesturen van Over- en Neder-Boeicop (1845-1848), 4-7 (Dr. A. Bijl)
4-2 (2002) De vijf nieuwe voormolens bij Sluis (Ameide) in 1739, 4-7 (Dr. A.Bijl)
8-1 (2006) Toen en Nu, gemaal Achthoven, 23 (W. van Zijderveld)
8-3 (2006) Toen en Nu, Scharperswijkse molen en gemaal, 24 (W. van Zijderveld)
8-4 (2006) Polders en molens van Lexmond en Hei- en Boeicop, 3-14 (W. van Zijderveld)
8-4 (2006) Beschrijving van het ontstaan van de bemalings-geschiedenis in de Vijfheerenlanden, 15-21 (C.Spek Azn)
8-4 (2006) Johannis van Zijl. Een bekende Lexmondse molenaar, 22-27 (W. van Zijderveld)
8-4 (2006) Korenmolen Lexmond, 28-58 (W. van Zijderveld)
13-3 (2011) De windmolens en het motergemaal van de polder Achthoven, 4-103 (W. van Zijderveld).
naar boven

Natuur en milieu

18-2 (2016) Toen en nu: Natuur- en Vogelwacht, 24 (R.A. Hendriks)
26-1 (2024) Onze populier heeft het zwaar, 9 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Nutsvoorzieningen

4-4 (2002) Lakerveld: Drinkwater, 25-34 (P. de Pater)
21-2 (2019) Van sloot- naar drinkwater (1), 3 t/m 16 (Walter van Zijderveld)
21-3 (2019) Van sloot- naar drinkwater (2), 17 t/m 32 (Walter van Zijderveld)
21-4 (2019) Van sloot- naar drinkwater (3), 5 t/m 17 (Walter van Zijderveld)
22-1 (2020) Van sloot- naar drinkwater (slot), 18 t/m 25 (Walter van Zijderveld)
22-3 (2020) De eeuwenlange relatie tussen Tante Pos en Lexmond, 5-72 (Walter van Zijderveld)
22-3 (2020) De PTT en opvolgers in Hei- en Boeicop, 73-106 (Walter van Zijderveld)
25-4 (2023) Licht in het dorp 1: De Lantaarnopstekers van Lexmond, 3-12 (Walter van Zijderveld)
26-1 (2023) Licht in het dorp 2: De elektriciteitscentrale van Lexmond, 12-29 (Walter van Zijderveld)
naar boven

Onderwijs

6-1 (2004) Een goede onderwijzer voor Heicop, 9-13 (W. van Zijderveld)
11-3 (2009) Op school in 1849, 22-30 (W. van Zijderveld)
naar boven

Overstromingen, dijkdoorbraken

3-4 (2001) De dijkdoorbraak bij Achthoven op 24 december 1740, 11-14 (Dr. A. Bijl)
4-3 (2002) Het rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan voor Heicop, 4-14 (E.G. Middag †)
4-4 (2002) Vriheyt en is om gheen ghelt te coop, 4-8 (Th. van Woerden)
5-3 (2003) Een snoepreisje, 1674, 4-10 (Joh. de With †)
10-2 (2008) Ordonnantie, overstroming, 4-5 (H. de With)
10-2 (2008) Bijna overstroomd in 1945, 25-38 (W. van Zijderveld)
naar boven

Personen

2-3 (2000) Jilis Roelofsz Vermeulen, 4-8 (Joh. de With)
2-3 (2000) Klein Aaichie, zijn familie en het kleine huisje Lakerveld 236. Deel 1, 13-26 (W. van Zijderveld)
2-4 (2000) Klein Aaichie, zijn familie en het kleine huiusje Lakerveld 236. Deel 2, 12-26 (W. van Zijderveld)
3-2 (2001) Wereldbekende nakomelingen van Heicopse emigranten, 4-11 (H. den Besten)
3-2 (2001) Willem Stravers 23-12-1890/23-11-1971, 14-16 (Ing.H. Stravers)
3-4 (2001) Pieter Horden Jz, 15-21 (W. van Zijderveld)
4-1 (2002) In memoriam Joh. de With, 4 (W. van Zijderveld)
4-2 (2002) De gebroeders De Ruiter, 23-24 (W. van Zijderveld)
4-4 (2002) Jur in Lakerveld, 9-15 (P. Horden Jz. †)
5-1 (2003) Oost west, thuis minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn,
4-12 (E.M. de Bruin-ter Denge † en Dr.J.H. de Bruin †)
6-2 (2004) Ook de sterken sterven, 21 (W. van Zijderveld)
9-1 (2007) In memoriam J.P. de Leeuw, 4 (W. van Zijderveld)
10-3 (2008) Frans de Jong, bouwer, bankier en publicist, 1-100 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) De kluizenaar van Heicop, 22-28 (S. de With)
12-2 (2010) In memoriam Wim Chaigneau, 4 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Rectificatie De kluizenaar van Heicop, 34 (Redactie)
13-2 (2011) Een buitenechtelijke geboorte in 1621, 28-32 (W. van Zijderveld).
14-1 (2012) Peter van Lakerveld, 30-36 (P. de Pater).
14-2 (2012) Schout Ento Janse Mecima en assessor Jan Veen: Kleine geschiedenis van lokaal bestuur
in de eerste helft van de 19 e eeuw
, 8-21 (P. Veen).
14-2 (2012) Wie weet wie dit zijn? 21 (W. van Zijderveld).
14-3 (2012) De erfenis van Aart Klijn (1749-1841), boer en heemraad op Achthoven, 9-22 (Teun Bikker).
14-3 (2012) Wie weet wie dit zijn?, 22-23 (S. de Ridder).
14-3 (2012) Lexmondse geschiedschrijvers volgens P. de Pater, 42-52 (P. de Pater).
14-4 (2012) Memoires, 9-12 (H. de Besten).
14-4 (2012) Wie weet wie dit zijn?, 12-13 (S. de Ridder).
15-1 (2013) Wie weet wie dit zijn?, 42 (S. de Ridder).
15-2 (2013) Anna Maria van Schurman, Lexmond en Rhenen., 5-40 (W. van Zijderveld).
15-3 (2013) De keuze van… Inleiding, 11 (M.H. Wittebol en R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Walter van Zijderveld: de haven van Lexmond, 12 en 13 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Stef de Rider: het uurwerk in de toren van Lexmond, 14 en 15 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Peter Kleppe: de zonnewijzer van de woningbouwvereniging, 16 en 17 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Marjan van de Graaf: de treurwilg met een ziel, 18 en 19 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Amel de Wit: sportcomplex Het Bosch, 20 en 21 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Wim van Honk: het rechthuis van Lakerveld, 22 en 23 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Marianne Wittebol: de polder Achthoven, 24 en 25 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Jan Schaafsma: de pomp van Jan Holl, 26 en 27 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Ronnie Hendriks: de kastanje van Jan van Hemert, 28 en 29 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Jan Verhoef: het stiggie met de knotwilgen, 30 en 31 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Henk de Vaal: de bevlogenheid van opa De Vaal, 32 en 33 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… ‘Juf’ Janny Nobel: de School met de Bijbel, 34 en 35 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… mevr. A.B. den Besten-De With: de hoge bomen van Lakerveld, 36 en 37 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Peter de Pater: de vlucht van Ivan Hollomon, 38 en 39 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Herman Molenaar: de omroeper van Lexmond, 40 en 41 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Bas de Groot: de buurtschap Achthoven, 42 en 43 (M.H. Wittebol)
15-3 (2013) De keuze van… Piet Westerhoud: buurtschap Zwaanskuiken, 44 en 45 (R.A. Hendriks)
15-3 (2013) De keuze van… Ida Schep-Bosch: een kledingschat op zolder, 46 en 47 (M.H. Wittebol)
15-4 (2013) Jan Holl , 29-30 (Jasper de Kogel)
15-4 (2013) De keuze van… Henk de With: de Gregoriushoeve in Lexmond, 38 en 39 (M.H. Wittebol)
16-1 (2014) De keuze van… Anton Haag: de polder Neder-Boeicop, 44 en 46 (R.A. Hendriks)
16-2 (2014) De keuze van… Jan de Jong: de afgetopte molen, 42 en 43 (M.H. Wittebol)
16-3 (2014) De gebroeders De Ruiter, 3 t/m 24 (W. van Zijderveld)
16-3 (2014) De keuze van… Lies Bassa: de eindeloze polder, 32 en 33 (R.A. Hendriks)
16-4 (2014) De keuze van… Cees Spek: de levendige Dorpsstraat, 24 en 25 (M.H. Wittebol)
17-1 (2015) De keuze van… Wilco den Hartog: de meesterswoning, 22 en 23 (R.A. Hendriks)
17-2 (2015) De keuze van… Rinus Langerak: de Zipkaai, 22 en 23 (M.H. Wittebol)
17-3 (2015) Marjan de Bruin-Boef, 12 t/m 14 (Marjan de Bruin)
17-4 (2015) Nogmaals gebroeders De Ruiter, 11 (W. van Zijderveld)
17-4 (2015) Martha de Vor, 12 t/m 14 (M.H. Wittebol)
17-4 (2015) Ontmoeting na 61 jaar, 27 en 28 (P. de Pater)
18-2 (2016) De keuze van… Marry van Zessen: de kersenboomgaard, 22 en 23 (M.H. Wittebol)
19-1 (2017) De keuze van… Elbert van Wijk: de parochietuin, 24 en 25 (R.A. Hendriks)
19-2 (2017) De keuze van… Arie van der Zouwen: de Lekdijk, 24 en 25 (M.H. Wittebol)
20-2 (2018) Cornelis Cornelisen Comegys, 11-14 (Teun Bikker)
21-3 (2019) Wie of Wat?: F.A. van Hall en Anna van Noorle, 12-13 (Ronnie Hendriks)
21-4 (2019) Wie of Wat?: Anna Maria van Schuurman en Alletta Jacobs, 19-20 (Marianne Wittebol en Ronnie Hendriks)
21-4 (2019) Aletta Jacobs, 21 t/m 25 (Marianne Wittebol)
22-2 (2020) Jan van Dieren, 16-30 (Marianne Wittebol)
23-1 (2021) Govert ‘Goofie’ Middelkoop, 27-29 (Joost-Jan Kool)
23-2 (2021) Eiltje de baakster, 19-21 (Truus Spek-van Eck)
23-4 (2021) Walter Ott en zijn ‘fatale’ duikvlucht, 32-33 (Jan Schaafsma)
23-4 (2021) Bertus van Muijden, 22-23 (Ronnie Hendriks)
24-3 (2022) Maria van Wiggen, 3-7 (Gerjanne van Oort)
24-3 (2022) Corrie den Hartog, 23-26 (Peter de Pater)
25-4 (2023) De keuze van… Eip Aantjes: de boerderijbrug, 13-15 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Rampjaar 1672

4-3 (2002) Het rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan voor Heicop, 4-14 (E.G. Middag †).
13-4 (2011) 300 Jaar geleden. Hei- en Boeicop en de franse invasie in 1672, 22-27 (P. Horden Jz. †).
14-1 (2012) 300 Jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie in 1672 (1 e vervolg), 12-15 (P. Horden Jz. †).
14-2 (2012) 300 Jaar geleden. Hei- en Boeicop en de franse invasie in 1672 (2 e vervolg), 33-37 (P. Horden Jz. †).
14-3 (2012) 300 Jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie in 1672 (3 e vervolg), 29-35 (P. Horden Jz. †).
14-4 (2012) 300 Jaar geleden. Hei- en Boeicop en de franse invasie in 1672 (4 e vervolg), 18-23 (P. Horden Jz. †).
naar boven

Scheepvaart

4-1 (2002) Herinneringen aan de raderboten op de Lek, 5-8 (J. van Rijn)
4-2 (2002) De zeesleper Lexmond, 8-10 (W. van Zijderveld)
4-3 (2002) Een vuurbakenloodje in Lexmondse bodem, 15-18 (W. van Zijderveld)
6-4 (2004) Haven- en marktgeld, 1817, 6-9 (H. de With)
naar boven

Semi-militaire lokale organisaties

3-4 (2001) De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, kortweg ‘De BLV’ genoemd, 4-9 (Joh. de With)
6-1 (2004) Schuttersgilde, 4-7 (H. de With)
6-2 (2004) Schuttersgilde, 4-5 (H. de With)
6-3 (2004) Schuttersgilde, begrafeniskleden 4-6 (H. de With)
6-4 (2005) Medaille B.V.L., 6 (S. de Ridder)
10-4 (2008) Wetenswaardigheden, gildenzilver, 4-11 (R. Visser)
naar boven

Sport

6-2 (2004) Herinneringen aan de L.V.V., 6-7 (Ing.H. Stravers)
11-2 (2009) IJs. De Lexmondse ijsclub ‘Door Eendracht Vooruit’ tussen 1917 en 1947 (Deel 1) , 23-35 (P. de Pater)
12-2 (2010) Dammen in Hei- en Boeicop, 27-29 (E. Buijserd)
13-2 (2011) H.S.S.C. ‘61, 33-38 (P. de Pater)
16-1 (2014) Voetballen in Lexmond tot 1945, 4-17 (W. van Zijderveld)
16-2 (2014) Voetballen in Lexmond tot 1945 (2), 44-45 (W. van Zijderveld)
19-1 (2017) Een eeuw Door Eendracht Vooruit , 3-9 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Tweede Wereldoorlog

2-2 (2000) Een sprong in het duister, 4-8 (Joh. de With)
4-2 (2002) De luisterpost Gorilla, 14-21 (Joh. de With †)
6-2 (2004) Een ongelijke strijd, 9-13 (Joh. de With †)
7-2 (2005) In Lexmond gebeurde niets ………, 4-27 (W. van Zijderveld)
7-2 (2005) Van de Biesbosch naar Lexmond, (D. Lievaart † en M. van Zessen)
7-2 (2005) Lakerveld in de Tweede Wereldoorlog, 32-42 (P. de Pater)
7-3 (2005) Onderduiker in Lexmond, 4-6 (L. Lecomte)
7-3 (2005) De boeren van Lakerveld tijdens Wereldoorlog II, 7-9 (P. van Toor)
7-3 (2005) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het eerste oorlogsjaar, 10-36 (W. van Zijderveld)
7-3 (2005) Lexmond – Canadese militairen, 37-38 (A.M. de Jong Fzn)
7-3 (2005) Rectificaties vorige nummer, 38 (Redactie)
7-4 (2005) Aanvulling/rectificatie op artikelen uit WO-II. Martin Jacob Dijkshoorn/Marius de Jong, 5-7 (P. van Toor)
7-4 (2005) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het tweede oorlogsjaar, 9-29 (W. van Zijderveld)
8-1 (2006) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het derde oorlogsjaar, 24-36 (W. van Zijderveld)
8-2 (2006) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het vierde oorlogsjaar, 5-26 (W. van Zijderveld)
8-3 (2006) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel van het vijfde oorlogsjaar, 5-23 (W. van Zijderveld)
8-5 (2006) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. Het laatste deel van het vijfde oorlogsjaar, 11-17 (W. van Zijderveld)
8-5 (2006) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog. De eerste manden na de oorlog, 18-23 (W. van Zijderveld)
9-1 (2007) Rectificatie Vijfde oorlogsjaar, 8 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) Lakerveld: De schoenendoos. Deel 1, 35-46 (P. de Pater)
9-3 (2007) Lakerveld: De schoenendoos. Deel 2, 34-42 (P. de Pater)
10-2 (2008) Het fietsbandenfabriekje in Hei- en Boeicop, 9-17 (W. van Zijderveld)
10-2 (2008) Bijna overstroomd in 1945, 25-38 (W. van Zijderveld)
12-4 (2010) Lakerveld in de Tweede Wereldoorlog, 33-42 (P. de Pater)
13-1 (2011) Lakerveld, 31 december 1944, 32-41 (P. de Pater)
14-4 (2012) Memoires, 9-12 (H. de Besten).
15-1 (2013) Memoires, vervolg, 4-11 (H. de Besten)
17-2 (2015) Lakerveld: De schoenendoos. Deel (slot), 3 t/m 12 (P. de Pater)
17-2 (2015) ‘Pa verdween van de ene op de andere dag’, 13 t/m 15 (Mieneke Lever-Van Dieren)
17-2 (2015) Uit de krant na de bevrijding, 16 (J.L.E. Bassa – de Jong)
20-2 (2018) Nationale feestrok, 8-10 (Marianne Wittebol)
21-2 (2019) Bericht uit de Duitse arbeidsdienst, 17-18 (Marianne Wittebol)
22-1 (2020) Boek over oorlogsjaren in Heicop, 15 (Ronnie Hendriks)
22-2 (2020) 25 jaar bevrijdingsmonument Lexmond, 3-9 (Walter van Zijderveld)
22-2 (2020) Het verraad van Nieuwlande, 10-13 (Albert Metselaar)
22-2 (2020) Op veler verzoek: Bastiaan Bosstraat 14-15 (Walter van Zijderveld)
22-3 (2020) Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog, een dorp in de luwte? 107-109 (Jasper de Kogel)
24-2 (2022) Stilte voor de storm, een brief, 19 (Arie den Hartog)
naar boven

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

1-1 (1998/1999) Wat is de werkgroep Historisch Lexmond?, 2-3 (L.P. Kleppe)
1-2 (1998/1999) Van de voorzitter, 3-4 (W. van Zijderveld)
1-3 (1998/1999) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
1-4 (1998/1999) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
1-4 (1998/1999) Excursie naar Hoogheemraadschap in Gorinchem, 4-5 (L.P. Kleppe)
1-5 (1998-1999) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
1-5 (1998-1999) De oudheidkamer, 4 (H. de With)
2-1 (2000) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
2-2 (2000) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
2-3 (2000) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
2-3 (2000) Nieuw boek over Hei- en Boeicop, 30 (Bestuur)
2-4 (2000) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
3-1 (2001) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
3-2 (2001) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
3-2 (2001) Mededelingen, 12-13 (Bestuur)
3-3 (2001) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
3-4 (2001) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
4-1 (2002) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
4-2 (2002) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
4-3 (2002) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
4-4 (2002) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
5-1 (2003) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
5-2 (2003) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
5-3 (2003) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
5-4 (2003) Van niets tot iets, 5-7 (W. van Zijderveld)
6-1 (2004) Van de voorzitter, 2 (W. van Zijderveld)
6-2 (2004) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
6-3 (2004) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
6-4 (2004) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
6-4 (2004) Van het bestuur/redactie, 4-5 (W. van Zijderveld)
7-1 (2005) Een groeiende geschiedschrijving, 3 (W. van Zijderveld)
7-2 (2005) De Tweede Wereldoorlog, 3 (W. van Zijderveld)
7-3 (2005) Nogmaals de Tweede Wereldoorlog, 3 (W. van Zijderveld)
7-4 (2005) Krantenknipsels als informatiebron, 3 (W. van Zijderveld)
8-1 (2006) Opwindende archieven, 3 (W. van Zijderveld)
8-1 (2006) Van de redactie, 42 (Redactie)
8-2 (2006) Van de voorzitter: passende nieuwbouw, 3 (W. van Zijderveld)
8-3 (2006) De resten van Killestein bijna verdwenen, 3 (W. van Zijderveld)
8-4 (2006) Groeien als doel, 3 (W. van Zijderveld)
9-1 (2007) Waarom is lokale historie zo boeiend?, 3 (W. van Zijderveld)
9-2 (2007) De canon, een nieuwe hype, 3 (W. van Zijderveld)
9-3 (2007) Oude foto’s, 3 (W. van Zijderveld)
9-4 (2007) Historische betrouwbaarheid, 3 (W. van Zijderveld)
10-1 (2008) Oordeel niet te snel, 3 (W. van Zijderveld)
10-2 (2008) Historische Vereniging Zederik?, 3 (W. van Zijderveld)
10-4 (2008) Religieus erfgoed, 3 (W. van Zijderveld)
11-1 (2009) Het verleden begint vandaag, 3 (W. van Zijderveld)
11-2 (2009) De website van onze vereniging, 3 (W. van Zijderveld)
11-3 (2009) De Keulse Dom en de waarheid, 3 (W. van Zijderveld)
11-4 (2009) Eindelijk een eigen onderkomen, 3 (W. van Zijderveld)
12-1 (2010) Kiezen voor de raad, 3 (W. van Zijderveld)
12-2 (2010) Duurzaam, vroeger en nu, 3 (W. van Zijderveld)
12-3 (2010) Een extra dik en speciaal nummer, 3 (W. van Zijderveld)
12-4 (2010) Populisme door de eeuwen heen, 3 (W. van Zijderveld)
13-1 (2011) Van de voorzitter, 3 (W. van Zijderveld)
13-2 (2012) Van de voorzitter, 3-4 (L.P. Kleppe).
13-3 (2012) Van de voorzitter, 3 (L.P. Kleppe).
13-4 (2012) Van de voorzitter, 3 (L.P. Kleppe).
14-1 (2012) 2012: Het Einde der Tijden?, 3 (L.P. Kleppe).
14-2 (2012) 2012: Noodzakelijk onderhoud, 3 (L.P. Kleppe).
14-3 (2012) Augustus 2012: Feestweek Lexmond, 3 (L.P. Kleppe).
14-4 (2012) Nieuw kabinet: nieuw beleid?, 3 (L.P. Kleppe).
15-1 (2013) Traditie is de vlam brandende houden!, 3 (L.P. Kleppe).
15-2 (2013) Wisseling in het bestuur, 3 (L.P. Kleppe).
15-3 (2013) 15 jaar VHLHB: Vitaal en op de toekomst gericht., 3-6 (L.P. Kleppe).
15-4 (2013) Van de voorzitter, 3 (L.P. Kleppe).
16-1 (2014) Van de voorzitter, 3 (L.P. Kleppe).
16-2 (2014) Van de voorzitter, 3 (L.P. Kleppe).
16-3 (2014) Van de voorzitter, 2 (L.P. Kleppe).
16-4 (2014) Van de voorzitter, 2 (L.P. Kleppe).
17-1 (2015) Van de voorzitter, 2 (L.P. Kleppe).
17-1 (2015) Oproep familieberichten, 21 (L.P. Kleppe en S. de Ridder).
17-2 (2015) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
17-3 (2015) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
17-4 (2015) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
18-1 (2016) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
18-2 (2016) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
18-3 (2016) Van het bestuur, 2 (Ronnie Hendriks).
18-4 (2016) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
19-1 (2017) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
19-2 (2017) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
19-2 (2017) Lintje voor lid nummer 1, 23 (Ronnie Hendriks).
19-3 (2017) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
19-4 (2017) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
19-4 (2017) We zijn weer onderdak!, 28-29 (VHLHB).
20-1 (2018) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
20-2 (2018) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
20-3 (2018) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak).
20-4 (2018) Van de voorzitter, 2 (Rinus Langerak)
21-1 (2019) Van het bestuur, 2 (Rinus Langerak)
21-2 (2019) Van het bestuur, 2 (Ronnie Hendriks)
21-3 (2019) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
21-4 (2019) Van het bestuur, 2 (Ronnie Hendriks)
22-1 (2020) Van het bestuur, 2 (Ronnie Hendriks)
22-2 (2020) Van het bestuur, 2 (Ronnie Hendriks)
22-3 (2020) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
22-4 (2020) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
23-1 (2021) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
23-2 (2021) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
23-3 (2021) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
23-4 (2021) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
24-1 (2022) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
24-2 (2022) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
24-3 (2022) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
24-4 (2022) Van de voorzitter, 2 (Ronnie Hendriks)
naar boven

Verenigingsbezit

1-4 (1999) Schenkingen, 31
1-5 (1999) Schenkingen, 26
2-1 (2000) Ontvangen van diverse leden en personen, 30
2-2 (2000) Ontvangen van diverse leden en personen, 31
2-3 (2000) Schenkingen, 31
2-4 (2000) Ontvangen van diverse leden en personen, 31
3-1 (2001) Ontvangen van diverse leden en personen, 26
3-2 (2001) Ontvangen van diverse leden en personen, 35
3-3 (2001) Ontvangen van diverse leden en personen, 35
3-4 (2001) Ontvangen van diverse leden en personen, 35
4-1 (2002) Ontvangen van diverse leden en personen, 34
4-2 (2002) Ontvangen van diverse leden en personen, 34
4-3 (2002) Ontvangen van diverse leden en personen, 18
4-4 (2002) Ontvangen van diverse leden en personen, 34
5-2 (2003) Ontvangen van diverse leden en personen, 22
5-3 (2003) Ontvangen van diverse leden en personen, 35
6-1 (2004) Ontvangen van diverse leden en personen, 34
6-2 (2004) Ontvangen van diverse leden en personen, 34
6-4 (2004) Ontvangen van diverse leden en personen, 38
7-4 (2005) Ontvangen van diverse personen, 46
8-2 (2006) Ontvangen van diverse personen, 46
8-5 (2006) Ontvangen van diverse personen, 10
9-1 (2007) Ontvangen van diverse personen, 28
9-2 (2007) Ontvangen van diverse personen, 6
9-4 (2007) Ontvangen van diverse personen, 24
10-1 (2008) Ontvangen van diverse personen, 29
10-2 (2008) Ontvangen van diverse personen, 17
10-4 (2008) Ontvangen van diverse personen, 18
11-1 (2009) Ontvangen van diverse personen, 10
11-2 (2009) Ontvangen van diverse personen, 35
11-3 (2009) Ontvangen van diverse personen, 30
12-1 (2010) Ontvangen van diverse personen, 38
12-2 (2010) Ontvangen van diverse personen, 15
12-4 (2010) Ontvangen van diverse personen, 42
13-1 (2011) Ontvangen van diverse personen, 42
13-2 (2011) Ontvangen van diverse personen, 10
13-3 (2011) Ontvangen van diverse personen, 104
13-4 (2011) Ontvangen van diverse personen, 27
14-1 (2012) Ontvangen van diverse personen, 38
14-2 (2012) Ontvangen van diverse personen, 41-42
14-3 (2012) Ontvangen van diverse personen, 53-54
14-4 (2012) Ontvangen van diverse personen, 45-46
15-1 (2013) Ontvangen van diverse personen, 53-54
15-2 (2013) Ontvangen van diverse personen, 53-54
15-3 (2013) Ontvangen van diverse personen, 51
15-4 (2013) Ontvangen van diverse personen, 45 en 46
16-1 (2014) Ontvangen van diverse personen, 46
16-2 (2014) Ontvangen van diverse personen, 46
16-3 (2014) Ontvangen van diverse personen, 37
16-4 (2014) Ontvangen van diverse personen, 27
17-1 (2015) Ontvangen van diverse personen, 37
17-2 (2015) Ontvangen van diverse personen, 21
17-3 (2015) Ontvangen van diverse personen, 25
17-4 (2015) Ontvangen van diverse personen, 29
18-1 (2016) Ontvangen van diverse personen, 29
18-2 (2016) Ontvangen van diverse personen, 29
18-3 (2016) Ontvangen van diverse personen, 33
18-4 (2016) Ontvangen van diverse personen, 29
19-1 (2017) Ontvangen van diverse personen, 29
19-2 (2017) Ontvangen van diverse personen, 29
19-3 (2017) Ontvangen van diverse personen, 23
20-1 (2018) Ontvangen van diverse personen, 29
20-2 (2018) Ontvangen van diverse personen, 29
20-3 (2018) Ontvangen van diverse personen, 31
20-4 (2018) Ontvangen van diverse personen, 53
21-1 (2019) Ontvangen van diverse personen, 27
21-2 (2019) Ontvangen van diverse personen, 29
21-3 (2019) Ontvangen van diverse personen, 33
21-4 (2019) Ontvangen van diverse personen, 29
22-1 (2020) Ontvangen van diverse personen, 31
22-2 (2020) Ontvangen van diverse personen, 36
22-3 (2020) Ontvangen van diverse personen, 109
23-2 (2021) Ontvangen van diverse personen, 35
23-3 (2021) Ontvangen van diverse personen, 31
24-1 (2022) Ontvangen van diverse personen, 32
24-2 (2022) Ontvangen van diverse personen, 35
24-3 (2022) Ontvangen van diverse personen, 33
24-4 (2022) Ontvangen van diverse personen, 39
25-1 (2023) Ontvangen van diverse personen, 31
25-2 (2023) Ontvangen van diverse personen, 31
25-3 (2023) Ontvangen van diverse personen, 35
25-4 (2023) Ontvangen van diverse personen, 35
26-1 (2024) Ontvangen van diverse personen, 36
naar boven

Verkeer en vervoer

1-4 (1998/1999) De eerste autobussen tussen Vianen en Gorcum, 6-15 (W. van Zijderveld)
13-2 (2011) EHBO-hulp bij busongeluk in Lakerveld in 1936, 11-18 (W. van Zijderveld).
14-2 (2012) Toen en Nu, Gijs de Ruiter met paard en wagen en zware tractor met aanhanger, 26 (W. van Zijderveld).
14-2 (2012) Een dodelijke aanrijding in Lakerveld in 1933, 38-39 (W. van Zijderveld).
14-2 (2012) Botsing verhuiswagen-personenauto in Lakerveld, 40-41 W. van Zijderveld).
14-1 (2013) De ingrijpende gevolgen van de aanleg van rijksweg A27., 13-35 (W. van Zijderveld).
18-4 (2016) Vervoer in Hei- en Boeicop, een eeuw geleden., 4-14 (Zwier van der Schagt).
19-1 (2017) Lexmond en de luchtvaart., 10-20 (W. van Zijderveld).
20-2 (2018) Vervoer in Lexmond en Hei- en Boeicop, 3-7 (W. van Zijderveld).
20-3 (2018) De overzetveren van Lexmond., 3-20 (W. van Zijderveld).
21-1 (2019) Het veer vaart weer, 9-19 (W. van Zijderveld).
21-2 (2019) Een veerhuis bij het Lauw Jacobsveer, 25 (Walter van Zijderveld)
naar boven

Vroegste geschiedenis tot ca. 1600

1-1 (1998/1999) Lakerveld, geschiedenis tot ca. 1300, 5-9 (P. de Pater).
1-2 (1998/1999) Aanvulling op ‘Lakerveld, geschiedenis tot ca. 1300’,16-17 (Th. van Woerden).
1-2 (1998/1999) Het ontstaan van Hei- en Boeicop, 6-18 (Joh. de With).
1-4 (1998-1999) De Zevenhoeven, 18-23 (Joh. de With).
2-3 (2000) Iets over de geschiedenis van Lexmond, 27-29 (P.)
9-4 (2007) Lexmond in de as gelegd – 1133, 25-34 (Frans de Jong).
17-1 (2015) Parochie Heicop in de middeleeuwen, 3 t/m 11 (Huib Leeuwenberg)
naar boven

Watergangen, kanalen, rivieren

3-1 (2001) De Huibert, 4-10 (Joh. de With)
4-3 (2002) Toen en Nu, haven Lexmond, 23 (W. van Zijderveld)
4-4 (2002) Toen en nu, Zwaanskuikenbrug, 24 (W. van Zijderveld)
naar boven

Wegen, straten, bruggen, tollen

2-1 (2000) Een goede buur is beter dan een verre vriend, 6-10 (Joh. de With)
2-3 (2000) Bosscheheul, 9 (W. van Zijderveld)
2-4 (2000) Tol betalen, 27-30 (Joh. de With)
3-3 (2001) Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk, 15-34
4-4 (2002) Toen en nu, Zwaanskuikenbrug, 24 (W. van Zijderveld)
5-4 (2003) De tollen in Helsdingen en Lakerveld, 8-85 (W. van Zijderveld)
6-3 (2004) Toen en Nu, kruising A227, 7 (W. van Zijderveld)
7-4 (2005) Ordonnantie over netheid, 1817, 4, (H. de With)
8-1 (2006) Ordonnantie, goten, 1817, 4-5 (H. de With)
11-2 (2009) De Rozemarijnsteeg, 36, (W. van Zijderveld)
21-3 (2019) Wie of wat: Waar komt die naam vandaan?, Pleinstraat, F.A. van Hallstraat en Anna van Noorlestraat, 12-13 (Ronnie Hendriks)
21-4 (2019) Wie of wat: Sterke vrouwen in Lexmond, Anna Maria van Schuurmanplein en Aletta Jacobsstraat,  19-20 (Marianne Wittebol en Ronnie Hendriks)
22-1 (2020) Wie of wat: Bescheiden weg voor een bescheiden man, Burgemeester Visserweg, 16-17 (Ronnie Hendriks)
22-2 (2020) Wie of wat: Op veler verzoek: Bastiaan Bosstraat, 14-15 (Walter van Zijderveld)
22-4 (2020) Wie of wat: Meester Haafkensstraat, 22-23 (Walter van Zijderveld)
23-1 (2021) Wie of wat: Herinnering aan bakker Jaap Alting, 30-31 (Walter van Zijderveld)
24-2 (2022) Wie of wat: de Gregoriuslaan, 24-25 (Walter van Zijderveld)
24-4 (2022) Wie of wat: de Geerweg (32) (Ronnie Hendriks)
naar boven

Zang en muziek

12-1 (2010) Foto Gem. Zangver. Prinses Juliana, 10, (Redactie)
14-1 (2012) Misère Lexmondse zalen en uitvoeringen (1946-1952), 21-29 (W. van Zijderveld)
naar boven