Artikelen kroniek (chronologisch)

Artikel Auteur Nummer Onderwerp Plaats Tijd
Gemeentewapen Lexmond S. de Ridder 1998-1 Wapen Lexmond 1792
Wat is de werkgroep L.P. Kleppe 1998-1 Uitleg werkgroep Lexmond 1998
Vergane glorie Krantenartikel 1998-1 Molen de Kievit Lakerveld 1936
Geschiedenis Lakerveld 1 P. de Pater 1998-1 Lakerveld tot 1300 Lakerveld Tot 1300
Rijmverhaal F.A. de Jong 1998-1 Bewoners Dorpsstraat Lexmond ca. 1900
Staat van bevolking P. de With 1998-1 Onderscheid Godsdienst Lexmond 1852
Lexmonders en Vianezen, blussend en vechtend in 1872 W. van Zijderveld 1998-1 Brand Helsdingen Lexmond / Vianen 1872
Molens van Lexmond L.P. Kleppe 1998-1 Molens Lakerveld ca. 1910
Gemeentewapens Hei- en Boeicop S. de Ridder 1999-2 Wapens Hei- en Boeicop 1772
Feest voor een nieuwe burgemeester W. van Zijderveld 1999-2 Burgemeester Pot Lexmond en Hei- en Boeicop 1900
An de hoek van de Lexmondse toren P. Horden 1999-2 Toren Lexmond ca. 1935
Aanvulling op Lakerveld geschiedenis tot ca. 1300 Th. van Woerden 1999-2 De Unie van de Vijf Heeren (De Huibert) Everdingen 1284
Geschiedenis Lakerveld 2 P. de Pater 1999-2 De Van Arkels en Brederodes Lakerveld 1300 – 1500
Uit de Krant van 1922 J.P. de Leeuw 1999-2 Krantenartikelen Lexmond en Hei- en Boeicop 1922
Naamsaanvulling J.F. Veen 1999-2 Genealogie Veen Lexmond ca. 1850
Door het oog van de naald Joh. de With 1999-2 Granaten Hei- en Boeicop 1934
Het spookte in Lexmond P(rikkebeen) 1999-2 Spoken Lexmond 1866
Het ontstaan  van Hei- en Boeicop Joh. de With 1999-3 Het ontstaan  van Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1000 – 2000
Geschiedenis Lakerveld 3 P. de Pater 1999-3 Water problemen Lakerveld 1300 – 1725
De eerste autobussen tussen Vianen en Gorcum W. van Zijderveld 1999-4 Autobusdiensten Vianen – Gorinchem 1921 – 1924
De Zevenhoeven Joh. de With 1999-4 Polder Hei- en Boeicop 1434 – 1700
Geschiedenis Lakerveld 4 P. de Pater 1999-4 Bewoningsgeschiedenis Lakerveld 1630 – 1730
Heksen in Lexmond en Omgeving W. van Zijderveld 1999-5 Heksen/toverij Streek 1727-1873
Het gemaal van polder “De Eendracht” W. van Zijderveld 1999-5 Gemaal De Eendracht Lexmond 1999
Het gemaal aan de Boezemkade W. van Zijderveld 1999-5 Gemaal aan de Boezemkade Tienhoven 1999
Geschiedenis Lakerveld 5 P. de Pater 1999-5 Molens Lakerveld 1758-1997
Het gemaal aan de Boezemkade W. van Zijderveld 1999-5 Gemaal aan de Boezemkade Tienhoven 1999
Het Kunstwerk H. de With 2000-1 Dorpsomroeper / sateliet Lexmond 2000
Een goede buur is beter dan een verre vriend Joh. de With 2000-1 Zwaanskuiken Hei- en Boeicop 1787-1929
Lokale schimpnamen W. van Zijderveld 2000-1 Schimpnamen Streek ????
Uit oude couranten van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2000-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1930
Toen en nu W. van Zijderveld 2000-1 Kortenhoevenseweg 61 Lexmond 1998-2000
Geschiedenis Lakerveld 6 P. de Pater 2000-1 Molens (2) Lakerveld 1758-1997
Een sprong in het duister Joh. de With 2000-2 Oorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Draadjesvlees onder de kerstboom J. van Rijn 2000-2 Herinneringen Lexmond 1930-1938
Uit oude couranten van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2000-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1930
Heicopse perikelen na de reformatie Joh. de With 2000-2 Kerk Hei- en Boeicop 1598-1978
Geschiedenis Lakerveld 7 P. de Pater 2000-2 Ambachtsheer(lijkheid) Lakerveld 790-2000
Uit oude couranten van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2000-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1930
Jili Roelofsz Vermeulen Joh. de With 2000-3 Vermeulen Hei- en Boeicop 1650-1700
Klein Aichie W. van Zijderveld 2000-3 Versluis Lakerveld 236 1830-1945
Iets over de geschiedenis van Lexmond P. 2000-3 Ontstaansgeschiedenis Lexmond 1200-1800
Een ruzie tussen polderbesturen A. Bijl 2000-4 Polderbesturen Hei- en Boeicop 1845-1848
Klein Aichie, deel 2 W. van Zijderveld 2000-4 Versluis Lakerveld 236 1945-2000
Toen en Nu W. van Zijderveld 2000-4 Laak 36 Lexmond 1972-2000
Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2000-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1930
Tol betalen Joh. de With 2000-4 Tol Heicoppersteeg Lexmond / Hei- en Boeicop 1820-1930
Toen en Nu W. van Zijderveld 2001-1 Laak 43 Lexmond 1979-2001
De Huibert Joh. de With 2001-1 De Huibert Hei- en Boeicop 1284-2001
Napoleon was bijna in Lexmond W. van Zijderveld 2001-1 Napoleon Lexmond 1811-1814
Geschiedenis Lakerveld 8 P. de Pater 2001-1 Storm 2 juli 1905 Lakerveld 1905
Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2001-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1931
Wereldbekende nakomelingen van Heicopse emigranten H. den Besten 2001-2 Genealogie Hei- en Boeicop 1667-1994
Willem Stravers H. Stravers 2001-2 Stravers Lexmond 1890-1971
In de Vijfheerenlanden woekert een bar best volk J. van Rijn 2001-2 Diverse Lexmond 1930-1990
Geschiedenis Lakerveld 9 P. de Pater 2001-2 Van Hennep tot Cactus Lakerveld 1787-2001
Toen en Nu W. van Zijderveld 2001-2 Laak 21 Lexmond 1979-2001
Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2001-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1931
Besmettelijke veeziekten Joh. de With 2001-3 Besmettelijke veeziekten Streek 1865-1866
Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk W. van Zijderveld 2001-3 Tol op de grens van Lakerveld en Meerkerk Lakerveld 1377-1918
Toen en Nu W. van Zijderveld 2001-3 Hei- en Boeicopseweg 27 Hei- en Boeicop 1920-2001
Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2001-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1931
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm Joh. de With 2001-4 De Bijzondere Vrijwillige Landstorm Hei- en Boeicop 1918-1940
Toen en Nu W. van Zijderveld 2001-4 Lakerveld 236 Lexmond 2000-2001
Dijkdoorbraak bij Achthoven A. Bijl 2001-4 Dijkdoorbraak Achthoven 1740
Piet Horden Jzn. W. van Zijderveld 2001-4 Piet Horden Jzn. Streek 1909-1993
Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2001-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1931
Geschiedenis Lakerveld 10 P. de Pater 2001-4 Van Hennip tot Cactus Lakerveld 1787-2001
Uit de oude doos H. de With 2001-4 Uit de oude doos Lexmond 1878
Toen en Nu W. van Zijderveld 2001-4 Lakerveld 236 Lexmond 2000-2001
In memoriam Joh. De With W. van Zijderveld 2002-1 Joh. De With Hei- en Boeicop 2002
Herinneringen aan de raderboten op de Lek J. van Rijn 2002-1 Raderboten Lexmond 1900-1950
Zorgen voor de medemens Joh. de With 2002-1 Armenzorg Hei- en Boeicop 1750-1950
Terugblik 1951 W. van Zijderveld 2002-1 Lexmond Lexmond 1951
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2002-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1932
Geschiedenis Lakerveld 11 P. de Pater 2002-1 Inzetten, uitmijnen en erfhuizen Lakerveld 1815-1940
De vijf nieuwe voormolens bij Sluis A. Bijl 2002-2 Molens Sluis 1739
Zeesleper Lexmond W. van Zijderveld 2002-2 Zeesleper Lexmond Lexmond 1918-1967
De luisterpost “Gorilla” Joh. de With 2002-2 De luisterpost “Gorilla” Hei- en Boeicop 1940-1945
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2002-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1932
Toen en Nu W. van Zijderveld 2002-2 Hei- en Boeicopseweg 20-22 Hei- en Boeicop 1905-heden
De gebroeders De Ruiter W. van Zijderveld 2002-2 De gebroeders De Ruiter Lexmond 1900-2002
Geschiedenis Lakerveld 12 Peter de Pater 2002-2 Rijke boeren en nog rijkere blommen Lakerveld 1620-2002
Het rampjaar 1672 E.G. Middag 2002-3 Het rampjaar 1672 Hei- en Boeicop 1672-1680
Een vuurbakenloodje in Lexmondse bodem W. van Zijderveld 2002-3 Een vuurbakenloodje in Lexmondse bodem Lexmond 2000
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2002-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1932
Toen en Nu W. van Zijderveld 2002-3 De jachthaven Lexmond 1979-2002
Sollicitatiebrief J. van Mazijk P. de With 2002-3 Sollicitatiebrief J. van Mazijk Lexmond 1886
Geschiedenis Lakerveld 13 P. de Pater 2002-3 Storm , bliksem en brand Lakerveld 1952
Groeten uit Lexmond Redactie 2002-3 Vakantiegroet uit Lexmond Lexmond 1908-1911
Vriheyt en is om gheen ghelt te coop Th. van Woerden 2002-4 Koning-Stadhouder Willem III Lexmond 1650-1702
Jur in Lakerveld P. Horden 2002-4 Jur in Lakerveld Lexmond 1697-1709
In het zweet uws aanschijns Joh. de With 2002-4 In het zweet uws aanschijns Hei- en Boeicop 1694
Boerderij en Erf H. de With 2002-4 Boerderij en Erf Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2002
Geschiedenis Lakerveld 14 P. de Pater 2002-4 Drinkwater Lakerveld 1909-2002
Toen en Nu W. van Zijderveld 2002-4 Zwaanskuikenbrug Lexmond/Hei- en Boeicop 2000-2001
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2002-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1932
Oost west, thuis minder best de Bruin-ter Denge 2003-1 Het turbulente leven van Govert de Bruijn VOC Ameide Lexmond Suriname 1630-1694
Terugblik 1952 W. van Zijderveld 2003-1 Lexmond Lexmond 1952
Een dure rekening W. van Zijderveld 2003-1 Ontvangstbewijs Lexmond 1850
Roofoverval in Heicop P. Horden 2003-1 Recht en Slecht Hei- en Boeicop 1724
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2003-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1933
Toen en Nu W. van Zijderveld 2003-1 Zwaanskuikenbrug Lexmond/Hei- en Boeicop 2000-2001
Een soldatenbrief uit 1833 W. van Zijderveld 2003-1 Soldatenbrief Lexmond 1833
Geschiedenis Lakerveld 15 P. de Pater 2003-1 Knallen (jagen), deel 1 Lakerveld 1687-1814
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2003-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1933
Toen en Nu W. van Zijderveld 2003-2 Boodschappen bezorgen Lexmond/Hei- en Boeicop 1900-2003
De Heicopse stoelenmatter J.P. de Leeuw 2003-2 Oplichter Hei- en Boeicop 1923
Dorpsdrama in De Drie Snoeken in 1696 J. Horden 2003-2 Vechten Lexmond 1696
Collecteren voor huizen W. van Zijderveld 2003-2 Collecteren voor woonverbetering Lexmond 1891-1893
Geschiedenis Lakerveld 16 P. de Pater 2003-2 Knallen (jagen), deel 2 Lakerveld 1850-2003
Een snoepreisje Joh. de With 2003-3 Reis naar Den Haag Hei- en Boeicop 1674
Lexmond in 1669 W. van Zijderveld 2003-3 Bevolking en koeien Lexmond 1669
Gerrit Jan Lakerveld 17 P. de Pater 2003-3 Memoires van Gerrit Jan Lakerveld Lakerveld 1900-1972
Toen en Nu W. van Zijderveld 2003-3 Café Halfweg Lexmond/Hei- en Boeicop 1989-2003
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2003-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1933
Tollen in Helsdingen en Lakerveld W. van Zijderveld 2003-4 Tollen Helsdingen en Lakerveld 1811-1900
Schuttersgilde 1 H. de With 2004-1 Schuttersgilde Lexmond 1815
Een goede onderwijzer voor Heicop W. van Zijderveld 2004-1 Sollicitatie onderwijzers Heicop Hei- en Boeicop 1818
Lexmond in 1953 W. van Zijderveld 2004-1 Jaarverslag Lexmond 1953
Geschiedenis Lakerveld 18 P. de Pater 2004-1 Criminaliteit Lakerveld 1778-1950
Toen en Nu W. van Zijderveld 2004-1 Hei- en Boeicopseweg 88 Hei- en Boeicop 1933-2003
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2004-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1934
Schuttersgilde 2 H. de With 2004-2 Schuttersgilde Lexmond 1815
Herinneringen aan de L.V.V. H. Stravers 2004-2 Voetbalvereniging Lexmond 1930-1950
Een ongelijke strijd Joh. de With 2004-2 Neergestort vliegtuig Laag Middelkoop 1940
Davidsterren in de stoep van de NH-Kerk Cor Stravers 2004-2 Davidsterren NH-Kerk Lexmond 1954-1958
Ook de sterken sterven W. van Zijderveld 2004-2 Ouderen Lexmond 1895
Geschiedenis Lakerveld 19 P. de Pater 2004-2 Blauwe enveloppen en stembiljetten Lakerveld 1853
Toen en Nu W. van Zijderveld 2004-2 Hei- en Boeicopseweg 88 Hei- en Boeicop 1933-2003
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2004-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1934
Schuttersgilde 3 H. de With 2004-3 Schuttersgilde Lexmond 1815
De veeziekte van 1865/67 Deel 1 W. van Zijderveld 2004-3 Veeziekte Lexmond 1865-1867
Geschiedenis Lakerveld 20 P. de Pater 2004-3 Burggraaf’en Lakerveld 1635-2003
Toen en Nu W. van Zijderveld 2004-3 Rotonde Lexmond Lexmond 2003
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2004-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1934
Ordonnantie H. de With 2004-4 Haven en Marktgeld Lexmond 1815
De veeziekte van 1865/67   Deel 2 W. van Zijderveld 2004-4 Veeziekte Lexmond 1865-1867
Hei- en Boeicop, brand en brandweer   Deel 1 Joh. de With 2004-4 Brandweer Hei- en Boeicop 1418-1915
Toen en Nu W. van Zijderveld 2004-4 Hei- en Boeicopseweg 33 Lexmond 1934-2004
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2004-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1934
Ordonnantie H. de With 2005-1 Instructie voor de gemeente ontvanger Lexmond 1815
Hei- en Boeicop, brand en brandweer   Deel 2 Joh. de With 2005-1 Brandweer Hei- en Boeicop 1918-1998
Lexmond in 1954 W. van Zijderveld 2005-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1954
Geschiedenis Lakerveld 21 P. de Pater 2005-1 ‘Boer aan flarden, of boer in flarden?’ Lakerveld 1888-2005
Toen en Nu W. van Zijderveld 2005-1 De Drie Snoeken Lexmond 1980-2005
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2005-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1935
In Lexmond gebeurde niets ……. W. van Zijderveld 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
Van de Biesbosch naar Lexmond D. Lievaart / M. van Zessen 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
Geschiedenis Lakerveld 22 P. de Pater 2005-2 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
Onderduiker L. Lecomte L. Lecomte 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
De boeren van Lakerveld P. van Toor 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lakerveld 1940-1945
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 1) W. van Zijderveld 2005-3 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Lexmond – Canadese Militairen A.M. de Jong Fzn. 2005-3 Tweede Wereldoorlog Lexmond 1940-1945
Ordonnantie H. de With 2005-4 Dorpsstraat Lexmond 1815
Ereveld Loenen P. van Toor 2005-4 Martin Jacob Dijkshoorn/ Marius de Jong Lexmond/Haarlem 1944
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 2) W. van Zijderveld 2005-4 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Geschiedenis Lakerveld 23 P. de Pater 2005-4 Apel- en perenrassen Lakerveld 1799-2005
Toen en Nu W. van Zijderveld 2005-4 Kom Lekdijk 40 Lexmond 1999-2005
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2005-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1935
Ordonnantie H. de With 2006-1 Goten Lexmond 1815
Opwindende archieven Walter van Zijderveld 2006-1 Duik eens in het archief Lexmond en Hei- en Boeicop 2006
Godsdienst en godsdienstbeleving rond de Reformatie H.L.Ph. Leeuwenberg 2006-1 Reformatie in Lexmond Lexmond 1300-1610
Wetenswaardigheden (1) R. Visser 2006-1 Memori-voorwerpen Nederland 1700-1900
Toen en Nu W. van Zijderveld 2006-1 Gemaal Achthoven Lexmond 1999
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2006-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1936
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 3) W. van Zijderveld 2006-1 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Ordonnantie H. de With 2006-2 Veemarkt Lexmond 1815
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 4) W. van Zijderveld 2006-2 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Wetenswaardigheden (2) R. Visser 2006-2 Een Lexmondse bodemvondst Lexmond ca. 1500
Geschiedenis Lakerveld 24 P. de Pater 2006-2 Veldnamen Lakerveld 1625-2007
Toen en Nu W. van Zijderveld 2006-2 Nieuweweg 3A Hei- en Boeicop 2006
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2006-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1936
Ordonnantie H. de With 2006-3 Plaatselijke administratie Lexmond 1815
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 5) W. van Zijderveld 2006-3 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Geschiedenis Lakerveld 25 P. de Pater 2006-3 Van paard tot tractor Lakerveld 1828-2007
Toen en Nu W. van Zijderveld 2006-3 Scharperwijkse molen Lexmond 1942-2006
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2006-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1936
Polders en Molens van Lexmond en Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2006-4 Polders en Molens Lexmond en Hei- en Boeicop 1850-2007
Beschrijving ontstaan bemalingsgeschiedenis Vijfheerenlanden C. Spek Azn. 2006-4 Bemaling / molens Vijfheerenlanden 1100-2007
Johannis van Zijl,, een bekende Lexmondse molenmaker W. van Zijderveld 2006-4 Molenmaker Lexmond 1704-1769
Korenmolen Lexmond W. van Zijderveld 2006-4 Korenmolens Lexmond 1823-1894
Ordonnantie H. de With 2006-5 Huwelijk Lexmond 1815
Wetenswaardigheden (3) R. Visser 2006-5 Kruiken Lexmond 1600-1950
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog (deel 6) W. van Zijderveld 2006-5 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
Toen en Nu W. van Zijderveld 2006-5 Nieuwe Rijksweg 49 Lexmond 2002-2006
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2006-5 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1936
Geschiedenis van Lakerveld (26) P. de Pater 2006-5 Apel- en perenrassen, deel 2 Lakerveld 1799-2007
Ordonnantie H. de With 2007-1 Broodbakkers en Slijters Lexmond 1815
Wetenswaardigheden (4) R. Visser 2007-1 Bestek Lexmond 1200-2000
Het Gemeentewapen van Lexmond, een probleem. Deel 1 W. van Zijderveld 2007-1 Gemeentewapen Lexmond 1200-2000
Geschiedenis van Lakerveld (27) P. de Pater 2007-1 Anekdotes Lexmond 1740-2007
Toen en Nu W. van Zijderveld 2007-1 Oude rechthuuis Hei- en Boeicop 1900-2007
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.P. de Leeuw 2007-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Ordonnantie H. de With 2007-2 Meelverkoopers en Broodbakkers Lexmond 1815
Wetenswaardigheden R. Visser 2007-2 Zilvermerken Nederland 1720-2007
Lexmond in 1955 G. Janssen 2007-2 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1955
Het Gemeentewapen van Lexmond, een probleem. Deel 2 W. van Zijderveld 2007-2 Gemeentewapen Lexmond 1200-2000
Lakerveld, de schoenendoos. Deel 1 P. de Pater 2007-2 Neergestort vliegtuig Lakerveld 1940-1945
Toen en Nu W. van Zijderveld 2007-2 Kortenhoevenseweg 51 Lexmond 2005-2007
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden H. de Rooij 2007-2 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Ordonnantie H. de With 2007-3  Herbergen,drink- en dansgelagen Lexmond 1815
Lexmond in 1956 G. Janssen 2007-3 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1956
Bijzondere stenen van het pand De Laak 24 W. van Zijderveld 2007-3 Stenen met inscriptie van het ‘Maagdenhuis’ Lexmond 1927
De Lexmondse gemeentevlag W. van Zijderveld 2007-3 Gemeentevlag Lexmond 1970
Verdwenen gewoonte in Hei- en Boeicop (1) W. van Zijderveld 2007-3 |Geboorten Hei- en Boeicop 1920-1950
Lakerveld, de schoenendoos. Deel 2 P. de Pater 2007-3 Neergestort vliegtuig Lakerveld 1940-1945
Toen en Nu W. van Zijderveld 2007-3 Lakerveld 167 Lexmond 1928-2007
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.L.E. Bassa-de Jong 2007-3 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Ordonnantie H. de With 2007-4 Meelverkoopers en Broodbakkers Lexmond 1815
Verdwenen gewoonte in Hei- en Boeicop (2) W. van Zijderveld 2007-4 Trouwen Hei- en Boeicop 1920-1950
Een geheimzinnige kelder doorgang W. van Zijderveld 2007-4 Kelderdoorgang Kortenhoevendeweg 1 Lexmond 1995
Lexmond in de as gelegd Frans de Jong 2007-4 Brand in Lexmond in 1133 Lexmond 1133
Toen en Nu W. van Zijderveld 2007-4 Kleuterschool Pyramide Hei- en Boeicop 1988-2007
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.L.E. Bassa-de Jong 2007-4 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Ordonnantie H. de With 2008-1 Inentingen Lexmond 1815
Lexmond in 1957 G. Janssen 2008-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1957
Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop 3 W. van Zijderveld 2008-1 Begraven Hei- en Boeicop 1920-1950
Het Lexmondse Oranjefeest in 1937 C. Vink 2008-1 Oranjefeest 1937 Lexmond 1937
Het metselteken in de Lexmondse kerk W. van Zijderveld 2008-1 Metseltekens in kerken Diversen 1400-2000
Wetenswaardigheden (6) R. Visser 2008-1 Tegeltjes Lexmond 1800-2000
Toen en Nu W. van Zijderveld 2008-1 Lakerveld 236 Lexmond 1980-2006
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.L.E. Bassa-de Jong 2008-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Ordonnantie (slot) H. de With 2008-2 Overstromingen Lexmond 1815
Wetenswaardigheden (7) R. Visser 2008-2 Een greep uit de kast Diversen Diverse
Het fietsbandenfabriekje in Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2008-2 Bandenfabriekje Hei- en Boeicop Achterkade 1939-1946
Een dure rekening W. van Zijderveld 2008-2 Belastingekening Lexmond 1850
Bijna overstroomd in 1945 W. van Zijderveld 2008-2 Hoog water Vijfheerenlanden 1945
Toen en Nu W. van Zijderveld 2008-1 Lakerveld 236 Lexmond 1980-2006
Uit De Leerdammer van 70 jaar geleden J.L.E. Bassa-de Jong 2008-1 Oude nieuwsberichten Lexmond en Hei- en Boeicop 1937
Frans de Jong   bouwer, bankier en publicist W. van Zijderveld 2008-3 Frans de Jong jubileumuitgave Lexmond 1876-1942
Wetenswaardigheden R. Visser 2008-4 Koningszilver, zilversmeden Lexmond 1800-2009
Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop (4) W. van Zijderveld 2008-4 Nieuwjaarwensen, St. Catharinamelken en Huisslachtingen Hei- en Boeicop 1800-2000
Een soldatenplunje uit 1835 W. van Zijderveld 2008-4 Soldatenplunje Nederland 1835
Paardenmarkt Jac. De Jong 2008-4 Paardenmarkt Lexmond 1966
Willem van Oranje, heer van Lexmond? W. van Zijderveld 2008-4 Willem van Oranje, Brederode’s Vianen / Lexmond 1555-1584
Zielmissen R.F. van Dijk 2009-1 Altaar St. Catharina Lexmond 1530
Burenhulp in Hei- en Boeicop W. van Zijderveld 2009-1 Burenhulp Hei- en Boeicop 1850-2000
Lexmond in 1958 G. Janssen 2009-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1958
Viaans volksleven in de Franse bezettingstijd P. Horden Jz. 2009-1 Diefstal kleding Vianen 1796-1811
Lakerveld, de emigrant P. de Pater 2009-1 Emigratie Fam. N.A. Bronkhorst Lexmond/Brazilië 1625-1994
Wetenswaardigheden R. Visser 2009-2 Klinkende munt n.a.v. gevonden munt Lexmond/wereld 1400-2010
IJs. Deel 1 P. de Pater 2009-2 De Lexmondse ijsclub Lexmond 1917-1947
De Rozemarijnsteeg W. van Zijderveld 2009-2 De Rozemarijnsteeg Lexmond 1900-2010
Rectificatie en reactie P. de Pater 2009-2 Emigratie Brazilië 1950-2010
Wetenswaardigheden R. Visser 2009-3 Lezen en schrijven Wereld 1400-2000
Killestein W. van Zijderveld 2009-3 Killestein huidige toestand terrein Lexmond 2009
Op school in 1849 W. van Zijderveld 2009-3 Schoolreglement Lexmond 1849
Lakerveld, de schoenendoos deel 3 P. de Pater 2009-3 Neergestort vliegtuig (artikel in Amerikaanse krant) Lakerveld 1940-1945
Diepvriezen in Lexmond W. van Zijderveld 2009-4 Diepvrieskluis diepvriesgebouwtje Lexmond 1958-2003
Lakerveld; Conserveren van voedsel P. de Pater 2009-4 Conserveren van voedsel Nederland 1000-2000
Wetenswaardigheden (Een gewichtig onderwerp) R. Visser 2010-1 Visnet verzwaring Nederland 1400-2010
Lexmond in 1959 G. Janssen 2010-1 Jaarverslag  G. Janssen Lexmond 1959
De Kluizenaar van Heicop S. de With 2010-1 Willem Kersbergen Hei- en Boeicop 1901-1978
Oud en Nieuw bij de Jansens W. van Zijderveld 2010-1 Gedicht gemaakt door Cora, Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1948
Over smaak valt niet te twisten P. de Pater 2010-1 Het conserveren van etenswaren Nederland 1000-2000
Wetenswaardigheden (Sporen) R. Visser 2010-2 Bodemfragment Jacobakan Nederland 1300-2010
Kiesgerechtigde in 1848 W. van Zijderveld 2010-2 Kiesgerechtigde in 1848 Lexmond 1948
Vacantie zonder haast J. van Rijn 2010-2 Momentopname Lexmond Lexmond 1966
Dammen in Hei- en Boeicop E. Buijserd 2010-2 Damvereniging Hei- en Boeicop 1960-1975
Het wapenbord in de oude raadkamer van Lexmond W. van Zijderveld 2010-2 Wapenbord Lexmond 1972-2005
Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop S.M. Jurgens 2010-3 Hooibergen Lexmond en Hei- en Boeicop 1022-2010
Wetenswaardigheden, wat gaat de tijd toch snel R.Visser 2010-4 Klokken Nederland 1463 2010
Uithuilen en opnieuw beginnen C.Chaigneau 2010-4 Gedicht i.v.m millenniumwisseling Lexmond 1900-2000
Ruzie bij de herbouw Heicopse kerk in 1540 W. van Zijderveld 2010-4 Nieuwbow kerk in 1540 Hei- en Boeicop 1240-1580
Lakerveld, 31-12-1944/01-01-1945 P. de Pater 2010-4 Neergestot Duits vliegtuig in Lakerveld Lakerveld 1944-1945
Politie-verordening L. Bassa 2011-1 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
Naamgever J. en W.J. Kersbergen 2011-1 Genealogie fam. Kersbergen, Kersbergseveer etc. Lexmond, Zeist 1334-2011
Lexmond in 1960 G. Janssen 2011-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1960
Lakerveld, 31-12-1944/01-01-1945 P. de Pater 2011-1 Neergestot Duits vliegtuig in Lakerveld Lakerveld 1944-1945
Politie-verordening L. Bassa 2011-2 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
EHBO-hulp bij autobusongeluk in Lakerveld in 1936 W. van Zijderveld 2011-2 Autobusongeluk Lakerveld 1936
Een buitenechtelijke geboorte in 1621 W. van Zijderveld 2011-2 Voorouders Joop den Uyl (Beligje Floren van Nieuwkerck) Lexmond 1621
H.S.S.C. ’61 P. de Pater 2011-2 50 jaar Voetbalvereniging HSSC Hei- en Boeicop 1961-2011
De windmolens en het motergemaal van de polder Achthoven W. van Zijderveld 2011-3 De Boezemmolens en Gemaal Achthoven 1450-1999
Politie-verordening L. Bassa 2011-4 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
Het Leesgezelschap Lexmond W. van Zijderveld 2011-4 Het Leesgezelschap Lexmond 1850
300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2011-4 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
De Jager en de Visser P. de Pater 2011-4 Wedstrijd tussen jagers en vissers Lexmond-Meerkerk 1950
Politie-verordening L. Bassa 2012-1 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
Lexmond in 1961 G. Janssen 2012-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1961
300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-1 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
Misère Lexmondse zalen en uitvoeringen W. van Zijderveld 2012-1 Zang en muziek uitvoeringen Lexmond 1946-1952
Peter van Lakerveld P. de Pater 2012-1 Wandeling in Lakerveld Lakerveld 1999
Politie-verordening L. Bassa 2012-2 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
Schout Ento Janse Mecima en assessor Jan Veen P. Veen 2012-2 Geschiedenisvan lokaal bestuur. Nakomelingen Jan Veen Kortenhoeven 1700-1850
Het Wilhelmus W. van Zijderveld 2012-2 Wilhelmus Nederland 1568-2012
300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-2 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
Een dodelijke aanrijding in Lakerveld in 1933 W. van Zijderveld 2012-2 Een dodelijke aanrijding Lakerveld 1933
Botsing verhuiswagen-personenauto in Lakerveld W. van Zijderveld 2012-2 Botsing verhuiswagen-personenauto Lakerveld 1931
Politie-verordening L. Bassa 2012-3 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
De erfenis van Aart Klijn (1749-1894) Teun Bikker 2012-3 Erfenis, boerderijen Achthoven Achthoven 1749-1849
300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-3 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
Onenigheid over Lexmondse Oranjefeesten W. van Zijderveld 2012-3 Oranjefeesten, vredesfeesten Lexmond 1900-1940
Lexmondse geschiedschrijvers volgens P. de Pater P. de Pater 2012-3 Geschiedschrijvers Lakerveld , Lexmond 1872-2012
Politie-verordening L. Bassa 2012-4 Politie-verordening Hei- en Boeicop 1894
Memoires H. den Besten 2012-4 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1950
300 jaar geleden. Hei- en Boeicop en de Franse invasie P. Horden Jz. 2012-4 De Franse overheersing Hei- en Boeicop 1672
Wel en wee ooievaars op Lexmondse Kerk in de 20e eeuw W. van Zijderveld 2012-4 Ooievaars Lexmond 1900-2000
De Huisslachting P. de Pater 2012-4 Huisslachting Lexmond en Hei- en Boeicop 1900-2012
Memoires (vervolg en slot) H. den Besten 2013-1 Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1950
De ingrijpende gevolgen van de aanleg van Rijksweg A27 W. van Zijderveld 2013-1 Verdwenen boerderijen Lexmond 1950-1980
Lexmond in 1962 G. Janssen 2013-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1962
Het Hooibouwen P. de Pater 2013-1 Hooibouw Lakerveld 1900-2000
Anna Maria van Schurman W. van Zijderveld 2013-2 Anna Maria van Schurman Lexmond 1607-1678
Verdwenen boerderijen, rectificatie W. van Zijderveld 2013-2 Verdwenen boerderijen, rectificatie Lexmond 1950-1980
Hooibouw (2) P. de Pater 2013-2 Hooibouw (2) Lakerveld 1900-2000
VHLHB 15 jaar L.P. Kleppe 2013-3 VHLHB 15 jaar Lexmond en Hei- en Boeicop 1998-2013
Burgemeester Coert van Ee M. Wittebol 2013-3 Burgemeester Coert van Ee Zederik 2013
Gevel pand Hei- en Boeicopseweg 21-23 W. van Zijderveld 2013-3 Gevel pand Hei- en Boeicopseweg 21-23 Hei- en Boeicop 1966-2013
De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 W. van Zijderveld 2013-4 De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 in Lexmond Lexmond 1913
Jan Holl J. de Kogel 2013-4 Jan Holl Hei- en Boeicop 1831-2013
Piet on Tour J.J. Kool 2013-4 Piet on Tour Hei- en Boeicop 1968
Voetballen in Lexmond tot eind 1945 W. van Zijderveld 2014-1 Voetballen in Lexmond tot eind 1945 Lexmond 1879-1945
Het bizarre huzarensaladedrama van Internos J.J. Kool 2014-1 Het bizarre huzarensaladedrama van Internos Hei- en Boeicop 1943
Een huis in Lakerveld P. de Pater 2014-1 Een huis in Lakerveld Lakerveld 1906-2014
De zwervers aan de Zijpkade W. van Zijderveld 2014-2 Zwervers Lexmond 1925-1955
De verzamelaar P. de Pater 2014-2 Eieren zoeken in Lakerveld eo Lakerveld 1970-2014
Voetballen in Lexmond tot eind 1945 (2, correctie) W. van Zijderveld 2014-2 Correctie voetbalverhaal Lexmond 1879-1945
De gebroeders De Ruiter W. van Zijderveld 2014-3 Drie broers uit Lexmond Lexmond 1887-2009
Een briefje uit het verleden Richard Pijl 2014-3 Vondst briefje bij werk aan dorpsplein Lexmond 1947-2014
Opnieuw herrezen R.A. Hendriks 2014-3 Foto’s Hei- en Boeicopseweg 65 Hei- en Boeicop 1961-2014
De familie Lakerveld M.H. Wittebol 2014-4 Geschiedenis van de familie Lakerveld Lexmond 1870-2014
Schijnwerper op Lakerveld 192 P. de Pater 2014-4 Geschiedenis bewoners Verrips Lakerveld 1904-2014
De Vijfhuizen W. van Zijderveld 2014-4 Pand Kortenhoevendijk 1 Lexmond 1832-2014
De parochie Hei- en Boeicop H. Leeuwenberg 2015-1 Ontwikkeling van de kerk in Heicop Hei- en Boeicop 1395-1576
Lexmond in 1963 Anoniem 2015-1 Jarverslag Lexmond 1963
Lexmond in 1963 G. Janssen 2015-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1963
Lexmond in 1964 G. Janssen 2015-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1964
Vlucht naar de vrijheid P. de Pater 2015-2 Verslag neergestorte vlieger Ivan Holomon Lakerveld 1944
Pa verdween van de ene op de andere dag M. Lever-van Dieren 2015-2 Terugblik op oorlog door Mijntje Miedema-van Dieren Lexmond 1940-1945
Steengoedkruik W. van Zijderveld 2015-2 Vondst kruik Lexmond 2015
Een begrafenis in Hei- en Boeicop Peter van Rooden 2015-2 Uitvaart Fredrika van Rooden-Kruijt Hei- en Boeicop 1966
t is goud wat er valt M.H. Wittebol 2015-2 Familiegeschiedenis Piet Versluis Achthoven vanaf 1895
Het winkeltje van Nico Cats Zwier van der Schagt. 2016-1 Winkel aan de Bosseheul Hei- en Boeicop 1944-2013
Reactie van een lezer Jasper de Kogel. 2016-1 Reactie op foto mannen voor Het Trefpunt Hei- en Boeicop 2014
Lexmond in 1965 G. Janssen. 2016-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1965
Griendteelt 1 M.H. Wittebol. 2016-1 Werken in de griendteelt Achthoven 1880-1950
Dagboek van een reis naar Polen P. Boogaard 2016-1 Dagboek van een teenhandelaar en zijn collega Achthoven 1924
Kooikershuis Cor Stravers. 2016-1 Monument dreigt te verdwijnen Achthoven 2016
De Bikkerhof op Kortenhoeven Teun Bikker. 2016-2 Geschiedenis van oude hof aan de Kortenhoevendijk Lexmond 1778-2016
Een Lakervelds verhaal Peter de Pater. 2016-2 Huwelijk van Aafje van Genderen en Meyer Baelde Lakerveld 1949
Verdriet om de Achterkade Joost-Jan Kool. 2016-2 Aanleg golfbaan Hei- en Boeicop 2016
Vreemde eend in de bijt Henk Stravers. 2016-2 Vervallen zelf aangelegde eendenkooi Achthoven 1970-2016
Kooikershuis vervolg Cor Stravers 2016-2 Correctie op artikel vervallen monument Achthoven 2016
De keuze van Marry van Zessen M.H. Wittebol. 2016-2 Inwoners vertellen over hun bijzondere plek/ persoon Lexmond 2016
Toen en nu, Vogelwacht R.A. Hendriks 2016-2 Halve eeuw Vogelwacht Hei- en Boeicop/Schoonrewoerd 1966-2016
Kom Lekdijk 1 Walter van Zijderveld. 2016-3 Geschiedenis  monumentaal gebouw Lexmond 1603-2016
Alle rijksmonumenten Ronnie Hendriks. 2016-3 Overzicht van de rijksmonumenten Lexmond/Hei- en Boeicop 2016
Fietsen langs rijksmonumenten Ronnie Hendriks. 2016-3 Fietstochtroute en quiz aan de hand van foto’s Lexmond/Hei- en Boeicop 2016
Poesiealbum of vriendenboek Marianne Wittebol. 2016-3 Uitleg over poesiealbum en vriendenboek Lexmond/Hei- en Boeicop 1950-2016
Zomaar een foto… Arie de Bruin. 2016-3 HuwelijkBarend vanRooijen en Lena Zijderveld Hei- en Boeicop 1932
Kom Lekdijk bijlagen Walter van Zijderveld. 2016-3 Geschiedenis  monumentaal gebouw Lexmond 1603-2016
Genealogie op VHLHB.nl Ronnie Hendriks 2016-4 Uitleg website Lexmond/Hei- en Boeicop 2016
Vervoer in Hei en Boeicop, een eeuw geleden Zwier van der Schagt. 2016-4 Geschiedenis van vervoer Hei- en Boeicop 1900-1945
Grienden, deel 2 Marianne Wittebol. 2016-4 Griendteelt en maatschappij Achthoven 1880-1980
Oproep dijkpalen Walter van Zijderveld. 2016-4 Wie weet er nog oude dijkpalen te vinden? Lexmond 2016
Een eeuw Door Eendracht Vooruit Ronnie Hendriks. 2017-1 Historie Lexmondse ijsclub Lexmond 1917-2017
Lexmond en de luchtvaart Walter van Zijderveld. 2017-1 Luchtvaartgebeurtenissen in Lexmond Lexmond 1887-2017
Lexmond in 1966 G. Janssen. 2017-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1966
De keuze van Elbert van Wijk: de pastorietuin Ronnie Hendriks. 2017-1 Inwoners vertellen over hun bijzondere plek/ persoon Hei- en Boeicop 2017
Veldwachters in Lexmond A.A. Blommers 2017-2 Politie door de jaren heen Lexmond 1815-1940
Een bijzondere breiclub Marianne Wittebol. 2017-2 70 jaar breiclub in Lexmond Lexmond 1947-2017
Moord te Hijkoop’ Ronnie Hendriks 2017-2 Hendrik de With (23) omgebracht Hei- en Boeicop 1905
Lintje voor lid no. 1 Ronnie Hendriks 2017-2 Peter Kleppe onderscheiden Lexmond 2017
De keuze van Arie van der Zouwen Marianne Wittebol. 2017-2 Inwoners vertellen over hun bijzondere plek/ persoon Lexmond 2017
De boerderij van Henk de With Gzn Teun Bikker 2017-3 Eigenaars en bewoners Hei- en Boeicopseweg 80-82 Hei- en Boeicop 1823-2017
Het Lexmondse Groene Kruis 1908- 1940 Marianne Wittebol. 2017-3 Geschiedenis van het Groene Kruis Lexmond 1908-1935
Klank en Vreugd 50 jaar Walter van Zijderveld. 2017-3 Muziekclub bestaat halve eeuw Lexmond 1967-2017
De winkel van Arie de Leeuw Joost-Jan Kool. 2017-3 Herinnering aan een winkeltje Hei- en Boeicop 1985-1990
Tegels in oude boerderijen Walter van Zijderveld. 2017-3 Tegels als versiering Lexmond/Hei- en Boeicop 1600-1900
De Reformatie in Lexmond en Hei- en Boeicop Walter van Zijderveld. 2017-4 De Reformatie Lexmond/Hei- en Boeicop 1566-1660
Bodemschatten A.A. Blommers 2017-4 Archeologische vondsten langs de Laak Lexmond 2017
We zijn weer onderdak Ronnie Hendriks 2017-4 Nieuw onderkomen VHLHB Lexmond 2017
Een eeuw algemeen kiesrecht Marianne Wittebol. 2017-4 Invoering kiesrecht in 1917 Algemeen/Lexmond 1917-2017
Het rechthuis in Hei- en Boeicop Zwier van der Schagt. 2018-1 Rechthuis, raadzaal en café in Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1827-1996
Het Groene Kruis Lexmond (2) Marianne Wittebol. 2018-1 Geschiedenis van het Groene Kruis Lexmond 1935-1992
Lexmond in 1967 G. Janssen. 2018-1 Jaarverslag G. Janssen Lexmond 1966
Vervoer in Lexmond en Hei- en Boeicop Walter van Zijderveld. 2018-2 Overzicht vervoer tusen 1920 en 1970 Lexmond/Hei- en Boeicop 1920-1970
Nationale feestrok Marianne Wittebol. 2018-2 Feestrok na de Tweede Wereldoorlog Nederland 1945
Cornelis Cornelissen Comegys Teun Bikker 2018-2 Emigratie Lexmonder Cornelis Comegys Lexmond 1630-1708
Vereniging tegen drankmisbruik Walter van Zijderveld. 2018-2 Oprichting verenigingen tegen drankmisbruik Nederland/Lexmond 1842-
Winkeltje van Pietertje van der Hagen Zwier van der Schagt. 2018-2 Winkeltje na de sloop van het oude rechthuis Hei- en Boeicop -1997
De overzetveren van Lexmond Walter van Zijderveld. 2018-3 Eerste deel van de overzetveren op de Lek. Lexmond -1929
Een idyllisch dorp De Vijf Rivieren 2018-3 Lofzang op Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1935
Privacy: nu en toen Marianne Wittebol. 2018-3 Regelgeving voor de privacy Ned/Lexmond/Hei- en Boeicop 1910-2015
Gezondheidszorg door de jaren heen Marianne Wittebol. 2018-4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg Nederland 1850-heden
Gemeentegeneesheren in Lexmond en Hei- en Boeicop Marianne Wittebol. 2018-4 De lokale geneesheren Lexmond/Hei- en Boeicop 1869-heden
Een eigen ziekenfonds Walter van Zijderveld. 2018-4 Geschiedenis ziekenfonds landelijk en lokaal Ned/Lexmond/Hei- en Boeicop 1909-2006
Draagt Elkanders Lasten Walter van Zijderveld. 2018-4 Lokale verzekering tegen ziektekosten Lexmond/Hei- en Boeicop 1935-1966
Toch kunnen lopen Els van den Burger 2018-4 Verhaal van Teunis Haringsma Lexmond 1932-heden
De ‘Spaansche griep’ Marianne Wittebol. 2018-4 100 jaar geleden was er de epidemie Spaanse griep Lexmond/Hei- en Boeicop 1918-1919
De lokale EHBO M. Wittebol/R. Hendriks 2018-4 Geschiedenis van de lokale EHBO Lexmond/Hei- en Boeicop 1936-heden
Griendcultuur P. Horden Jz. 2019-1 Artikel over de griendcultuur, ontdekt in archief Dordrecht. Vijfheerenlanden 20ste eeuw
Zuster Bets Jasper de Kogel 2019-1 Verpleegkundige Bets van Beek en haar familie. Hei- en Boeicop 1916-2000
Het veer vaart weer Walter van Zijderveld. 2019-1 Tweede deel van de overzetveren op de Lek. Lexmond 1929-1953
Lexmond in1968 G. Janssen. 2019-1 Jaarverslag G. Janssen. Lexmond 1968
Van sloot- en pompwater naar kraanwater in Lexmond (1) Walter van Zijderveld. 2019-2 Serie artikelen over drinkwater in Lexmond e.o. Lexmond 1446-heden
Bericht uit Duitse arbeidsdienst Marianne Wittebol. 2019-2 Dankbrief vanuit Duitsland aan EHBO Lexmond Lexmond 1943
Henk en Teuny de With Els van den Burger 2019-2 Levensgeschiedenis van Henk en Teuny de With Lexmond 1928-heden
Wie maakte de Duiventil Jan Schaafsma 2019-2 Miniatuur van de pastorie van Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1900
Een veerhuis bij het Lauw Jacobsveer Walter van Zijderveld. 2019-2 Aanvulling op artikel over de overzetveren Lexmond 1738
Ambachtshuis en zijn bewoners Joh. De With 2019-3 De abachtsheren en het ambachtshuis in Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1727-1929
Wie of wat? Straatnamen. Ronnie Hendriks 2019-3 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Lexmond/Hei- en Boeicop
Van sloot- en pompwater naar kraanwater in Lexmond (2) Walter van Zijderveld. 2019-3 Serie artikelen over drinkwater in Lexmond e.o. Lexmond 1800-heden
Sint Nicolaaslopen werd verboden W.v.Zijderveld/R. Hendriks 2019-4 Oude traditie Sint Nicolaaslopen in de ban Lexmond 1917
Van sloot- en pompwater naar kraanwater in Lexmond (3) Walter van Zijderveld. 2019-4 Serie artikelen over drinkwater in Lexmond e.o. Lexmond 1915-1963
Wie van de drie in Heycop? Ronnie Hendriks 2019-4 Wie maakte de oudste tekening van Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1750
Sterke vrouwen in Lexmond M. Wittebol/R. Hendriks 2019-4 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Lexmond 1964-2015
Aletta Jacobs Marianne Wittebol. 2019-4 Eerste vrouwelijke arts Nederland 1854-1929
Buurtschap  Kortenhoeven Peter Veen 2020-1 Geschiedenis van het buurtschap Kortenhoeven Lexmond 1650-2008
Boek over oorlogsjaren in Heicop Ronnie Hendriks 2020-1 Hei- en Boeicop van 1940-1945 Hei- en Boeicop 1939-1946
Bescheiden weg voor bescheiden man: burg.Visserweg Ronnie Hendriks 2020-1 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Lexmond 1975
Van sloot- en pompwater naar kraanwater in Lexmond (slot) Walter van Zijderveld. 2020-1 Serie artikelen over drinkwater in Lexmond e.o. Lexmond 1973-2013
25 jaar bevrijdingsmonument Walter van Zijderveld. 2020-2 Geschiedenis van herdenkingsmonument aan de Laak Lexmond 1994-2020
Bastiaan Bos, Christiaan Zwiep en het verraad van Nieuwlande Albert Metselaar 2020-2 Onderduikers verraden Nieuwlande/Lexmond 1944
Op veler verzoek: de Bastiaan Bosstraat Walter van Zijderveld. 2020-2 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Lexmond 1979
Jan van Dieren, een veelzijdig en sociaal bewogen Lexmonder Marianne Wittebol. 2020-2 Levensverhaal Jan van Dieren (1906-1987) Lexmond 1906-1987
De eeuwenlange relatie tussen Tante Pos en Lexmond (Postnummer) Walter van Zijderveld. 2020-3 Geschiedenis van de PTT Lexmond 1300-2020
De PTT en opvolgers in Hei- en Boeicop (Postnummer) Walter van Zijderveld. 2020-3 Geschiedenis van de PTT Hei- en Boeicop 1300-2020
Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog, een dorp in de luwte? Jasper de Kogel 2020-3 Reactie op het boek Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog Hei- en Boeicop 1940-1945
J.G. Roosenburg, Lexmonds burgemeester in een nieuwe tijd A.A. Blommers 2020-4 Levensverhaal Jan Govert Roosenburg junior Lexmond 1826-1881
De laatste buurtsuper Els van den Burger 2020-4 Marigje Hertog- de Raad blikt terug op haar tijd in de kruidenierswinkel Hei- en Boeicop 1969-1999
De meesterlijke W.K. Haafkens Walter van Zijderveld 2020-4 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Lexmond 1893-1957
Oud en nieuw vieren in Lexmond Walter van Zijderveld 2020-4 Gebeurtenissen tijdens de viering van nieuwjaar Lexmond tot 2018
Zigeuners in Lexmond Walter van Zijderveld 2021-1 Zigeuners trekken door Nederland Lexmond 1420-1945
Herinnering aan een kwajongensstreek Henk Manschot PCzn 2021-1 Reactie op artikel over oud-en-nieuwvieringen Lexmond 1961
Kranen en bh’s in één winkel Els van den Burger 2021-1 De winkel van Mien en Co Stravers Lexmond 1966-1986
De 24 uurswinkel van Goofie Joost-Jan Kool 2021-1 De laatste kruidenier van Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1919-2003
Café-restaurant Halfweg Walter van Zijderveld 2021-2 Café in Lakerveld Lexmond/Lakerveld 1923-1998
Eiltje de baakster Truus Spek-van Eck 2021-2 Kraamvrouw ‘Heiltje’ Lexmond 1896-1978
Earl DeGroot zoekt zijn voorouders Teun Bikker 2021-2 Amerikaan bezoekt Lexmond Lexmond 1866-2020
De twee Viaanse stropers P. Horden 2021-2 Schotse dragonders pakken ‘stropers’ op Vianen/Lexmond 1706
Meester Hei- en Boeicop in opspraak Jasper de Kogel 2021-2 Schoolkranten van o.l.s. Hei- en Boeicop Hei- en Boeicop 1960
Steenbakkerijen in Lexmond (1) Walter van Zijderveld 2021-3 Geschiedenis van steen-bakkerijen langs de Lek Lexmond 16e tot 18e eeuw
Andries Kooiman ‘slaat een hartie’ Rene Kappers 2021-3 Zilversmeden Lexmond 1695-1977
Oudste koemelk van Nederland VHLHB 2021-3 Sporen van koemelk in potscherven in Alblasserwaard Alblasserwaard 4200 vC
Steenbakkerijen in Lexmond (2) Walter van Zijderveld 2021-4 Geschiedenis van steen-bakkerijen langs de Lek Lexmond 16e tot 18e eeuw
Toen en Nu Ronnie Hendriks 2021-4 De boerderij van Bertus van Muijden Hei- en Boeicop 1939-2021
De Brederode is nu een bijzonderheid Jan Veel 2021-4 Peren van het ras Brederode Hei- en Boeicop/Lexmond 17e eeuw – 2021
Walter Ott en zijn ‘fatale’ duikvlucht Jan Schaafsma 2021-4 Herinneringen aan Walter Ott Lexmond 1910-1996
Misère der eenkamerwoningen Walter van Zijderveld 2022-1 Woningnood in Lexmond Lexmond 1929
Niet vergeten: de Van Zuilenstraat Ronnie Hendriks 2022-1 Wie of wat? Serie over naamgevers van straten Hei- en Boeicop 1955
De afwatering van Kortenhoeven Peter Veen 2022-1 Geschiedenis afwatering  Kortenhoeven Lexmond 1832-1974
Buurtsuper in Lakerveld Peter de Pater 2022-1 Winkel van Bas Tukker en Cornelis de Jong Lakerveld 1928-1956
‘Onze schoolreis naar Arnhem’ Corrie Brouwer† 2022-1 Verslag van een schoolreisje Hei- en Boeicop 1928
De bibliotheken van Lexmond (1) Walter van Zijderveld 2022-2 Geschiedenis bibliotheken Lexmond 1850-2022
Stilte voor de storm Arie den Hartog 2022-2 Brief uit januari 1940 Lexmond 1940
Toen en Nu Ronnie Hendriks 2022-2 Hei- en Boeicopseweg 103 Hei- en Boeicop 20ste eeuw – 2022
Verlaten en vergeten munten Arie Blommers 2022-2 Vondst oude munten Lakerveld 1701-2022
Wie of wat? Straatnamen Walter van Zijderveld 2022-2 Gregoriuslaan Lexmond 2022
Maria van Wiggen Gerjanne van Oort 2022-3 Levensverhaal Lexmond/Vianen 1926-2022
De bibliotheken van Lexmond (2) Walter van Zijderveld 2022-3 Geschiedenis bibliotheken Lexmond 1930-2022
Schoolschriftjes van Corrie den Hartog Peter de Pater 2022-3 Herinnering aan schooltijd Lakerveld WOII
De Lekboten en Lexmond Walter van Zijderveld 2022-4 Stoomboten voor passagiers Lexmond 1826-1947
Lakerveld 252-254 Peter de Pater 2022-4 Geschiedenis boerderij aan Lakerveld Lakerveld 1850-2022
Wie of wat? Straatnamen Ronnie Hendriks 2022-4 Geerweg Hei- en Boeicop 2022
C.P.J. Meerkerk e.o. Walter van Zijderveld 2023-1 Geschiedenis CPJ Lexmond 1951-2002
Wie of wat? Straatnamen Ronnie Hendriks 2023-1 Burg. Potstraat Lexmond 2023
Dochter van de jachtopziener Ronnie Hendriks en Mar van Muijden 2023-1 Herinneringen aan de jachtopziener Jan van Muijden Lexmond 1903-1971
Molenverplaatsing leidt tot discussie Peter Veen 2023-1 Meningsverschil over verantwoordelijkheden Lexmond 1758
Straatmuzikanten Walter van Zijderveld 2023-1 Rondtrekkende straatmuzikanten Lexmond/Hei- en Boeicop 1877-1936
Wereldberoemd in Lexmond Rinus Graveland 2023-2 Amateur-kunstschilder Willem Graveland Lexmond 1915-2008
Een spion aan boord Rob van Putten 2023-2 Duiven als militaire spionnen ingezet Algemeen/Hei- en Boeicop 1871-2023
Meester Ikkink W. van Leussen 2023-2 Schoolmeester Hei- en Boeicop 1830-1908
I.M. Henk de With Joost-an Kool 2023-3 Overlijden erelid Lexmond 2023
Tobben met bruggen Ronnie Hendriks 2023-3 Bruggen over het Merwedekaal Lexmond/ Hei- en Boeicop 1817-2023
Lexmondse gezinnen op avontuur Peter de Pater 2023-3 Emigratie Lexmond/Lakerveld 1947-2023
‘Heel veel bereikt met hard werken’ Teuni Bronkhorst 2023-3 Verhaal van een emigrant Lexmond/Lakerveld 1947-2023
Boerenfamilies op Kortenhoeven Teun Bikker 2023-3 Geschiedenis families Lexmond 1800-1900
De lantaarnopstekers van Lexmond Walter van Zijderveld 2023-4 1e deel serie Licht in het dorp Lexmond 1823-1986
De keuze van… Eip Aantjes Ronnie Hendriks 2023-4 Inwoners vertellen over hun bijzondere plek/ persoon Hei- en Boeicop 1957-2023
Emigreren naar Brazilië  én naar Nederland Dirk Kool 2023-4 Verhaal van Dirk Kool en zijn familie Hei- en Boeicop 1962-2023
Nieuwjaarwenschen’ verboden Walter van Zijderveld 2023-4 Problemen met mensen langs de deur Lexmond 18e en 19e eeuw
Onze populier heeft het zwaar Ronnie Hendriks 2024-1 Boom verdwijnt steeds meer uit het landschap Landelijk, Vijfheerenlanden 15e-21e eeuw
De elektriciteitscentrale van Lexmond Walter van Zijderveld 2024-1 2e deel serie Licht in het dorp Lexmond 1823-1986
Schindnaom, een Heicops verhaol Joh. De With 2024-1 Verhaal in dialect Hei- en Boeicop 19e eeuw