Schuttersgilde

KRONIEK
2004-1

H. de With

Als men teruggaat in de geschiedenis, en men zou nu vragen: wat waren de oudste verenigingen of andere uitingen van samenkomen, dan zal men ongetwijfeld uitkomen bij de schutterijen, de gilden, niet te verwarren met de beroeps-gilden die in later tijde hun intrede deden.

Om de schutterij in Lexmond en Hei- en Boeicop nieuw leven in te blazen, is destijds een werkgroep ingesteld. We wisten, dat dit plan zonder hulp van derden, in de vorm van subsidies, geen kans van slagen zou hebben. We mogen ons gelukkig prijzen dat de volgende instellingen ons belangrijke steun hebben toegezegd, t.w. Prov. Zuid-Holland in het kader van leefbaarheid kleine kernen, de Rabobank Vianen-Meerkerk, het Prins Bernhard-Cultuurfonds en ook de gemeente Zederik in het kader van Breder Cultuurbeleid, terwijl nog enkele aanvragen onderweg zijn en we ook daarover hoopvolle verwachtingen hebben.

Dat betekent dat we aan de vooravond staan om op te starten. Het is al zover dat bij de notaris de stukken worden voorbereid om binnen enkele weken een rechtspersoon te zijn, in de vorm van een stichting. Volop beweging dus. Maar wat zijn de doelstellingen waar we mee bezig zijn? In het kort weergegeven een schuttersgilde heeft ceremoniële aspecten in de vorm van een schutterscorps, met daarin een standaardruiter, trommelaars, vendelzwaaiers, vaandrig als vaandeldrager, 2 bazuinblazers en de overige leden. Zowel dames als heren als ook jonge mensen al vanaf 12 jaar, kunnen daaraan deelnemen.
Het heeft ook, en zeker niet in de laatste plaats, sociale aspecten.
Dat betekent de gildegeest en tradities voor zover mogelijk opnieuw tot stand te brengen. Dat betekent een sociaal kapitaal van vriendschap, verwantschap, broeder- en zusterschap en een gemeenschappelijke meerwaarde en waardering van onze mooie platte-landscultuur in onze beide dorpen en ook daarbuiten die uit te dragen. Hierin kan het spelelement belangrijk zijn, met kruisboog-schieten in 2 graderingen. Ook, het koningschieten en zo mogelijk meerdere andere spelen en sporten.

Mogelijk is uw belangstelling gewekt en wilt u meer weten. Dan kunt u voor verdere inlichtingen altijd terecht bij Herman Molenaar, Marry van Heumen, Coby de Vaal, Dirk Jan Brouwer, Jan Schaafsma en Henk de With.
U kunt de komende tijd ook een vergadering bezoeken, mogelijk al een voorbereidende oprichtingsvergadering
Wacht niet af, binnen enkele maanden zal de kledingcommissie verslag uitbrengen en zullen de kostuums worden aangeschaft, het zou jammer zijn als u dat zou missen.

Om u alvast in de stemming te brengen, staat hieronder de ordonnantie welke Koning Willem I uitvaardigde om het toen aanwezige schutterskorps in Lexmond te ontbinden. Een volgende keer meer hierover, want er moest meer aan te pas komen, zoals goederen en land. Dat alles en nog veel meer staat beschreven in de Verzameling van Ordonnantien, Keuren, Reglementen, binnen de gemeenten van Lexmond, Achthoven en Lakerveld uitgegeven in 1820.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *