De keuze van Henk de Vaal: de bevlogenheid van opa De Vaal

Naam: Henk de Vaal

Geboren: 30 mei 1941 in Lexmond

Woonplaats: Lexmond

Vader: Jasper Alexander (Jas) de Vaal, Lexmond

Moeder: Emma Helena Cornelia Brouwer, Hei- en Boeicop

Henk de Vaal.

Waarom deze keus?

,,Opa was een zeer bevlogen man die opkwam voor een goed leven voor arbeiders. Hij kon zich druk maken over alles wat de kleine man raakte. Opa de Vaal bleef zich ook op hogere leeftijd verdiepen in maatschappelijke kwesties. En zo zag hij nozems en krakers als voorvechters van een eerlijke verdeling van huisvesting, een mening die behoorlijk afweek van wat gangbaar was in deze streek.’’ ,,Hij was een vurig strijder voor sociale woningbouw. De huizen moesten goed en voldoende zijn, maar niet te luxe. Voor de Tweede Wereldoorlog lag de oorsprong van de plaatselijke woningbouwvereniging bij de socialisten. Opa de Vaal was voorzitter van 1936 tot 1953. Hij trok met vrouw en acht kinderen in 1921 in één van de eerste die door de woningbouwvereniging zijn gebouwd: Kortenhoevenseweg 33. Daar is hij zijn hele leven blijven wonen.

Welke rol speelt opa De Vaal?

,,Opa’s sociale bewogenheid heeft veel invloed gehad op de familie. Ook de betrokkenheid bij de sociale woningbouw is overgedragen. Na opa’s voorzitterschap heeft zoon Marinus (ome Ries) 10 jaar lang de voorzittershamer gehanteerd. Ome Ries was architect en adviseerde over het in stand houden van de woningen. Kleinzoon Gerrit Janse (Gertjan) is ook nog enkele jaren voorzitter geweest. Lid van de woningbouwvereniging werd je op je zestiende.’’

Wat betekent opa voor u?

,,Opa vertegenwoordigt voor mij de strijd voor een betere positie voor arbeiders, weg van armoe en vochtige, slechte huisvesting. Hij was grondwerker. Die gingen ’s maandags in alle vroegte op de fiets of lopend op pad, soms ver weg, bleven de hele week van huis. Zaterdags naar huis, soms zo afgebeuld (pijnlijke rug) dat een paar man ze op de fiets moesten hijsen. Dan de volkstuin nog. En zondagochtend vaak vakbondsvergaderingen. Zondagmiddag waren we bij opa op bezoek. Als kind kan ik mij er niet meer van herinneren dan dat daar tussen opa en zijn zonen heftige discussies werden gevoerd op luide toon, waarbij opa de boventoon voerde.’’ ,,En ondanks al die felheid een vriendelijke man. Hij was tegen het leger, maar als je in dienst moest dan ging je wel bij opa langs, want dan kreeg je een zakcent mee.’’

Marianne Wittebol

 

De keuze van…

Walter van Zijderveld:
de haven van Lexmond

Stef de Ridder:
het uurwerk in de toren van Lexmond

Peter Kleppe:
de zonnewijzer van de woningbouwvereniging

Marjan van de Graaf:
de treurwilg met een ziel

Amel de Wit:
sportcomplex Het Bosch

Wim van Honk:
het rechthuis van Lakerveld

Marianne Wittebol:
de polder Achthoven

Jan Schaafsma:
de pomp van Jan Holl

Ronnie Hendriks:
de kastanje van Jan van Hemert

Jan Verhoef:
het stiggie met de knotwilgen

Henk de Vaal:
de bevlogenheid van opa De Vaal

‘Juf’ Janny Nobel:
de School met de Bijbel

Mevr. A.B. den Besten-De With:
de hoge bomen van Lakerveld

Peter de Pater:
de vlucht van Ivan Hollomon

Herman Molenaar:
de omroeper van Lexmond

Bas de Groot:
de buurtschap Achthoven

Piet Westerhoud:
buurtschap Zwaanskuiken

Ida Schep-Bosch:
een kledingschat op zolder

Henk de With:
de Gregoriushoeve in Lexmond

Anton Haag:
de polder Neder-Boeicop

Jan de Jong:
de afgetopte molen

Lies Bassa:
de eindeloze polder

Cees Spek:
de levendige Dorpsstraat

Wilco den Hartog:
de meesterswoning

Rinus Langerak:
de Zipkaai

Marry van Zessen:
de kersenboomgaard

Elbert van Wijk:
de parochietuin

Arie van der Zouwen:
de Lekdijk